Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.05.1991 do 08.08.2000.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/51 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů

218/91 Sb.

218
XXXXX
xx xxx 15. xxxxxx 1991,
kterým xx mění x xxxxxxxx zákon č. 93/1951 Xx., x xxxxxxx svátku, x xxxxx xxxxxxxxxx klidu x x xxxxxxxxx x významných dnech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xx usneslo na xxxxx zákoně:
Xx. I
Xxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxx x. 56/1975 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx x. 141/1988 Xx. x zákona č. 167/1990 Xx., se xxxx takto:
V §1 xx slova "9. xxxxxx" nahrazují xxxxx "8. xxxxxx".
Čl. II
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem vyhlášení.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 218/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.5.1991.
Xxxxxx xxxxxxx x. 218/91 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 245/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 9.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.