Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2001 do 31.12.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 531/90 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

58/2001 Sb.

58
ZÁKON
xx xxx 10. xxxxx 2001,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx republiky:
Čl. X
Xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 325/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 311/1999 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Sb. x xxxxxx č. 253/2000 Xx., se xxxx takto:
1. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "§1 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "§1 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x j)".
2. X xxxxxxx x. 1 x územní xxxxxxxxxx Finančního xxxxx x Benešově xx xx slovo "Rabyně," xxxxxx slovo "Sázava,".
3. V xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx "Sázava,".
Xx. II
Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xx. III
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
v x. Xxxxxxx x. x.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 58/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.3.2001.
Právní xxxxxxx x. 58/2001 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 276/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.