Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

282/91 Sb.

ČÁST I. §1 §1a

ČÁST II. Působnost inspekce v ochraně lesa §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9

INFORMACE

ČÁST XXXXX

§1

(1) Xxxxxxx xx Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") jako xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "ministerstvo").

(2) Inspekce xx člení xx xxxxxxx a oblastní xxxxxxxxxxxx. X čele xxxxxxxx xx ředitel; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zákonem o xxxxxx službě. V xxxx oblastního xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx x xxxxxx jednotkou.

(4) Xxxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxx x další xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů 10) xxxxxxxxx průkazem xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx 11).

§1a

§1a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

ČÁST DRUHÁ

Působnost inspekce x ochraně xxxx

§2

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx lesů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnickými x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Inspekce zjišťuje xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx lesa xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx příčiny x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx odstranění a xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření k xxxxxx odstranění x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx, xx opatření xxxxxx splněna, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx splnění náhradní xxxxx.

(4) Inspekce je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zastavení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx až do xxxx odstranění xxxxxxxxxx x xxxxxx příčin.

§4

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesní xxxx x jiným xxxxxx než xxx xxxxxx funkcí xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poškození,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx zvláštních xxxxxx 7) x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx, 8)

x xxxx xxxxxxxx ohrozí nebo xxxxxxx xxxxxxx prostředí x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(3) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xx-xx přestupek podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Přestupek je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přestupku, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx spáchání neuplynulo 12 měsíců.

§6

(1) X xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx lesního xxxxxxxxxxxx. 9)

(2) X odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nosit xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx znakem a xxxxxxxxx označením.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx lesní xxxxxx. 4)

§8

Xxxxxxxxx může příkazem xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 282/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.1991.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx změněna na 1.1.2007, zákonem č. 531/2006 Sb. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

149/2003 Xx., x uvádění xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dřevin lesnicky xxxxxxxxxx druhů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx lesa x x xxxxxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin)

s xxxxxxxxx 1.1.2004

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Sb., x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2004

222/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx prevenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

531/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

167/2008 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 17.8.2008

381/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 309/2002 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx elektronizací xxxxxxx orgánů veřejné xxxx

x účinností od 1.2.2022

x oprava xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 58/91 Sb.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 61/1977 Sb., x lesích.
Xxxxx ČNR č. 96/1977 Sb., x hospodaření x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesního xxxxxxxxxxxx.
2) §34 xxxxxx XXX č. 96/1977 Sb.
3) Xxxx. xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4) §24 xxxxxx XXX x. 96/1977 Xx.
5) §18 xxxxxx XXX č. 96/1977 Xx.
§13 xxxx. 2, §33, 45, 46, 84 x 85 xxxxxx XXX x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx.
6) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
7) Zákon č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 149/2003 Sb., o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k obnově xxxx x k xxxxxxxxxxx, a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxxx lesních xxxxxx).
9) §47 xxxxxx č. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxxx zákon č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x integrované xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 167/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (chemický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 73/2012 Sb., x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxxxxxxx skleníkových plynech.

11) §4 xxxx. 3 zákona x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx řád).