Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.1990.


Vyhláška o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990

481/90 Sb.

481
VYHLÁŠKA
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
xx dne 7. listopadu 1990
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x obcích v xxxx 1990
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53 odst. 2 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 368/1990 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 76/1952 Xx., o xxxx xx xxxx:
§1
Xxxx xxxxxxx komise xx xxxxx na xxxxxx xx výši 200,- Xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxx.
§2
(1) Xxxxxx se xxxxxxx xx ukončení činnosti xxxxxxxxx xxxxxx.1)
(2) Xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx Xxxxx xxxxxxx komise.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx s vyúčtováním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášení.
Xxxxxxx:
Xxx. Špaček x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 481/90 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.11.1990.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Jde x xxxxxx předpis xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxx účinností, (vč. xxxxxxx xxxxxxxxxx volna x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx výše všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx úpravu xxxxxx XXXX.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §13 xxxx. 9 xxxxxx XXX x. 368/1990 Xx., o xxxxxxx xx zastupitelstev x xxxxxx.