Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.1990 do 31.12.2023.


Vyhláška o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990

481/90 Sb.

481
VYHLÁŠKA
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
xx xxx 7. xxxxxxxxx 1990
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx 1990
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx x ministerstvem xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx §53 xxxx. 2 zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 368/1990 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx x obcích, x xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 76/1952 Sb., o xxxx xx xxxx:
§1
Člen xxxxxxx xxxxxx má xxxxx xx xxxxxx xx výši 200,- Xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx.
§2
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xx ukončení činnosti xxxxxxxxx komisí.1)
(2) Xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx volebních komisí,
x) rozpočtu okresních xxxxx xxxxxx okresních xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx volební xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x vyúčtováním xxxxxxxxx výdajů xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášení.
Xxxxxxx:
Ing. Špaček x. r.

Informace
Právní předpis č. 481/1990 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.11.1990.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 481/1990 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §13 xxxx. 9 xxxxxx XXX x. 368/1990 Xx., x xxxxxxx xx zastupitelstev x xxxxxx.