Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.1990.


Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 101/81 Sb., o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu

446/90 Sb.

446
XXXXXXXX
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx 24. xxxxx 1990,
xxxxxx xx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 101/1981 Xx., x zadržování řidičských xxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxx na místě xxxxxxxx xxxxxx uloženou xxx v xxxxxxxx xxxxxx xx přestupek x xxxxxxxxx xxxxxxx
Federální ministerstvo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx x. 54/1953 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
§1
Zrušuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 101/1981 Sb., o xxxxxxxxxx řidičských xxxxxxx xxxxxxx, kteří nemohou xx místě xxxxxxxx xxxxxx uloženou xxx x blokovém řízení xx přestupek x xxxxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxx 1990.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 446/90 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.10.1990.
Xxx o xxxxxx předpis xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx (např. x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx).
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.