Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.10.1990.


Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 1/90 Sb., o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990

407/90 Sb.

407
XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
xx xxx 11. xxxxx 1990,
xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1990
Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xx xxxxxxx §32 xxxx. 2 x x provedení §28 xxxx. 2 xxxxxx č. 67/1989 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a k xxxxxxxxx §62 xxxx. 4 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx:
Xx. X
Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1990 Sb., x povinné úložce xxx zahajování xxxxxx x roce 1990, xx xxxxxxxx xxxxx:
X §4 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx c) x tomto xxxxx:
"x) jmenovitě xxxxxxx x příloze X XXX/16 ke xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Republiky xxx rok 1990 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.
Čalfa x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 407/90 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.10.1990.
Xxx x xxxxxx předpis xxxxxx xxxxxxx zřejmě xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, (vč. přesunů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.