Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.1994 do 31.12.1995.


Vyhláška, kterou se provádí zákonné opatření č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku

235/1990 Sb.

Vyhláška

§1  §2  §3  §4  §5  §6  §7  §7a  §8  §9

č. 313/1990 Sb. - Čl. III

č. 245/1991 Sb. - Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

xx xxx 11. června 1990,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 206/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku

Federální xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 206/1990 Sb., x xxxxxxx vyrovnávacím xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx opatření"):

§1

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxx x xxxx xxxx, i xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xx část xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx, xxxxxxxxx za tento xxxxx se doplatí, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xx dne smrti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby.

§2

§2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/1994 Sb.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1994 Xx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1994 Xx.

(3) Xxx vzniku xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, na xxxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výchovného, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x výchovné.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/1993 Sb.

§5

(1) Je-li zaměstnavatelem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.1)

(2) Byl-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplacen plátcem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, pokud xxx na výplatu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx vyplacen xxxxx jednou ve xxxx, xx xxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx příspěvku mezi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx příspěvku u xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx příjmem xxx xxxxxxxxx.

§7

X příspěvku se xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx- xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.

§7x

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxx xxxxxxxxxx, xx u xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základu a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx9) xx období, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí se xxxx xxxxxx zjištěná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx dětí, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx nebo xx xxxxxxxx.10)

(3) Xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x prvním měsíci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 27/1993 Xx. x účinností xx 1.1.1993 x xxxxxxxx xxxx. 2 x 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.4.1993

§8

§8 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/1994 Sb.

§9

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1990.

Ministr:

Miller x. x.

Čl. XXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. I xx u xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dietní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1990. Xxxxxx xxxxxxxxx dávky xxxxxxxx xxxx xx umožňuje x xxxxxxxxx, xxx xx žádost x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podána xx 31. prosince 1990.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx cizím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. II), xxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 313/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1990

Čl. XXX

(1) Xxxxxx, xxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 30. června 1991 byly xxxxxxxxxx xxxxxxx x důchodového xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte xxx nárok xx xxxxxxxx xx děti xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 220 Xxx měsíčně.

(2) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vyrovnávacího příspěvku xx xxxxxx x xxxxxx 1991 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1991

x) xx xxxxxx, vyplácel-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.

Xxxxx za červenec 1991 státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, doplatí xxxxx rozdíl xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 245/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1991

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 135/1990 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1990.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

313/1990 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 149/1988 Sb., kterou xx provádí xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, x vyhláška x. 135/1990 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 206/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku

s xxxxxxxxx xx 1.8.1990

245/1991 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákonné xxxxxxxx č. 206/1990 Xx., o státním xxxxxxxxxxxx příspěvku

s xxxxxxxxx xx 1.7.1991

578/1991 Sb., x státním xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1992 x x xxxxx daňových x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

27/193 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx č. 135/1990 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx opatření x. 206/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993 s výjimkou §7x xxxx. 2 x 3, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.4.1993

37/1993 Xx., x xxxxxxx x nemocenském x xxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.1993

183/1994 Xx., x zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1994 x x xxxx 1995

s xxxxxxxxx xx 1.12.1994

Xxxxxx xxxxxxx x. 135/1990 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1995 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §4 xxxx. 5 zákonného xxxxxxxx.

2) §17 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34 xxxx. 1 xxxxxx x. 103/1964 Xx., x xxxxxxxxxxx družstevních xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §4 odst. 1 x 5 xxxxxxxxx opatření.

4) §93 zákona x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení.

§122 xxxx. 1 xxxx. x) x §126 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čs. organizacích xx dne 12. xxxxxx 1987 xxxxxxxx xxxx federálním xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XXXX a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x sociálních xxxx XXX.

6) §6 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx.,x xxxxxx x xxxxxx.

7) §2 xxxx. 1 xxxxxxxx vlády XXXX x. 53/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxx.

8) §8 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., o sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §15 a 26 zákona XXX x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

10) §18 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx na xxxx z nemocenského xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

§49 xxxxxx x. 100/1988 Xx.