Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.1994 do 31.12.1995.


Vyhláška, kterou se provádí zákonné opatření č. 206/90 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku

235/90 Sb.

č. 313/90 Sb. - Čl. III
č. 245/91 Sb. - Čl. III
235
VYHLÁŠKA
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx
xx dne 11. xxxxxx 1990,
kterou xx provádí xxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 206/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 206/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "zákonné opatření"):
§1
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxx v xxxx xxxx, i když xxxxx xx xxx xxxxx xxx po xxxx měsíce.
(2) Xxxxx vznikne xxxxx xx xxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kalendářním měsíci, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx termínu.
(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xx dne xxxxx vyplacen, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§2
§2 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 183/94 Xx.
§3
(1) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/94 Xx.
(2) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/94 Xx.
(3) Při xxxxxx nároku xx xxxxxxxx xx xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, se xx xxxxx, na který xxxxxx první xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nevyplácí x xxxxxxxx xx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/94 Xx.
§4
§4 xxxxxx právním předpisem x. 37/93 Sb.
§5
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, a tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx zabezpečit xxxxxxx příspěvku, vyplácí xxxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxxx.1)
(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxx vyplacen plátcem xxxxxxxxxxxx, nejedná xx x přeplatek, pokud xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx jednou xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx vyplacené xxxxxx příspěvku xxxx xxxxxx příspěvku xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xx xxxx příjemce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, poukazuje se xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§7
K xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx k příjmu xxx xxxxx, xxxxxxxx- xx se xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.
§7x
(1) Xx výplatu příspěvku xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx u xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx x dodatečné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx9) za xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxx za xxxxxx.
(2) X průběhu xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx životního xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx přídavky na xxxx xxxx xx xxxxxxxx.10)
(3) Věk, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, platí xxx xxxxxxx životního xxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxx toto xxxxxxxxx.
§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 27/93 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1993 x xxxxxxxx xxxx. 2 x 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.4.1993
§8
§8 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/94 Xx.
§9
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 1990.
Xxxxxxx:
Xxxxxx x. x.
Čl. III
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle čl. I xx u xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dietní stravování, xxxxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1990. Xxxxxx vyplacení xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx o příspěvek xx dietní xxxxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1990.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebyl x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem (čl. II), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 313/90 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1990
Xx. III
(1) Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 30. xxxxxx 1991 xxxx poživateli xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx přídavky xx děti xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ostatních podmínek xx výši 220 Xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx výši xxxxxxxx vyrovnávacího xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx 1991 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1991
a) xx žádost, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jiný xxxxxx,
x) xxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx za xxxxxxxx 1991 státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 245/91 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1991

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 235/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1990.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
313/90 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx vyhláška x. 149/88 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 235/90 Sb., xxxxxx se provádí xxxxxxx xxxxxxxx x. 206/90 Sb., x xxxxxxx vyrovnávacím xxxxxxxxx
x účinností xx 1.8.90
245/91 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx opatření x. 206/90 Xx., x xxxxxxx vyrovnávacím xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.91
578/91 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx federace xx xxx 1992 a x xxxxx daňových x některých dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
27/93 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 235/90 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxxxxx č. 206/90 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93 x výjimkou §7x xxxx. 2 x 3, které nabývají xxxxxxxxx 1.4.93
37/93 Xx., o xxxxxxx x nemocenském x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.3.93
183/94 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů x důchodů přiznávaných x roce 1994 x v xxxx 1995
x účinností xx 1.12.94
Xxxxxx xxxxxxx č. 235/90 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/95 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §4 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 88/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§34 odst. 1 zákona x. 103/1964 Xx., x xxxxxxxxxxx družstevních xxxxxxx x xxxxxx x x zabezpečení xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §4 xxxx. 1 a 5 xxxxxxxxx opatření.
4) §93 xxxxxx x. 100/1988 Xx., o sociálním xxxxxxxxxxx.
§122 xxxx. 1 xxxx. x) x §126 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení.
5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnávání polské xxxxxxx x xx. xxxxxxxxxxxx xx dne 12. května 1987 xxxxxxxx xxxx federálním xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxx práce, xxxx x sociálních xxxx XXX.
6) §6 xxxxxx ČNR x. 586/1992 Sb.,o daních x příjmů.
7) §2 xxxx. 1 nařízení xxxxx ČSFR x. 53/1992 Xx., x xxxxxxxxx mzdě.
8) §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) §15 x 26 zákona XXX x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.
10) §18 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství x x přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§49 xxxxxx x. 100/1988 Xx.