Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.1994 do 31.12.1995.


Vyhláška, kterou se provádí zákonné opatření č. 206/90 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku

235/90 Sb.

č. 313/90 Sb. - Čl. III
č. 245/91 Sb. - Čl. III
235
XXXXXXXX
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí
xx xxx 11. xxxxxx 1990,
xxxxxx xx provádí zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 206/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 206/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx opatření"):
§1
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxx x xxxx xxxx, i když xxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx vznikne nárok xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvku x kalendářním měsíci, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx doplatí, x xx x xxxxxxxxxx výplatním termínu.
(3) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx vyplacen, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby.
§2
§2 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/94 Sb.
§3
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 183/94 Sb.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/94 Xx.
(3) Při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx osobu, xx xxxxxx dosud xxxxxxxx přídavky na xxxx, se za xxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx splátka xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx; poslední xxxxxxx xxxxxxxxx provedená zaměstnavatelem xx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/94 Xx.
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/93 Xx.
§5
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, x tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.1)
(2) Byl-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se x přeplatek, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v kalendářním xxxxxx nárok a xxxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx vyplacené xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§6
Poukazuje-li xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u peněžního xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§7
K xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx- xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.
§7x
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x podnikatele xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx9) xx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výší životního xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx dětí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezaopatřenosti xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx nebo xx xxxxxxxx.10)
(3) Věk, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v prvním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž se xxxxxxxxx vyplácí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx celé xxxx xxxxxxxxx.
§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 27/93 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1993 x xxxxxxxx odst. 2 x 3, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.4.1993
§8
§8 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/94 Sb.
§9
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1990.
Xxxxxxx:
Xxxxxx x. x.
Čl. XXX
1. Podmínky sociální xxxxxxxxxxx xxxxx čl. I xx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle této xxxxxxxx počínaje xxxxxxxxx 1990. Zpětné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990.
2. Xxxxx xxxx účinností xxxx xxxxxxxx nebyl x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. II), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 313/90 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1990
Xx. III
(1) Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx od 1. xxxxxx xx 30. xxxxxx 1991 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx měsíci x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxx xx výši 220 Xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx 1991 xxxxxxx xxxxxx příspěvku, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxx výplatě xx xxxxxxxx 1991
x) xx xxxxxx, vyplácel-li xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxxx 1991 státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx rozdíl xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 245/91 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1991

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 235/90 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1990.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
313/90 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje vyhláška x. 149/88 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a vyhláška x. 235/90 Xx., xxxxxx se provádí xxxxxxx xxxxxxxx x. 206/90 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x účinností xx 1.8.90
245/91 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx opatření č. 206/90 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.91
578/91 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1992 x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxx
s účinností xx 1.1.92
27/93 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx č. 235/90 Xx., xxxxxx xx provádí zákonné xxxxxxxx x. 206/90 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93 x výjimkou §7a xxxx. 2 x 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.4.93
37/93 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.3.93
183/94 Xx., x xxxxxxx vyplácených xxxxxxx x xxxxxxx přiznávaných x roce 1994 x x xxxx 1995
s xxxxxxxxx xx 1.12.94
Xxxxxx předpis č. 235/90 Sb. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 117/95 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §4 xxxx. 5 zákonného xxxxxxxx.
2) §17 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x dávkách v xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§34 xxxx. 1 xxxxxx x. 103/1964 Sb., x xxxxxxxxxxx družstevních xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §4 xxxx. 1 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §93 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§122 xxxx. 1 xxxx. x) x §126 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5) Zásady xxxxxxxxxxxx zaměstnávání polské xxxxxxx x xx. xxxxxxxxxxxx xx xxx 12. xxxxxx 1987 xxxxxxxx mezi federálním xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx PLR.
6) §6 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx.,x xxxxxx x příjmů.
7) §2 xxxx. 1 nařízení xxxxx XXXX x. 53/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxx.
8) §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §15 x 26 zákona XXX x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.
10) §18 xxxxxx č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx v mateřství x o xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§49 xxxxxx x. 100/1988 Xx.