Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.05.1990 do 08.08.2000.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/51 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů

167/90 Sb.

167
XXXXX
xx xxx 9. xxxxxx 1990,
kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 93/1951 Xx., x xxxxxxxx svátcích, x xxxxx xxxxxxxxxx klidu x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:
Xx. X
Xxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx pracovního xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxx x. 56/1975 Xx. a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx č. 141/1988 Xx. xx xxxx xxxxx:
1. §1 xxx
"§1
Státní xxxxxx
Dny 9. xxxxxx, den osvobození xx fašismu, 5. xxxxxxxx, xxx slovanských xxxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx x 28. xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx československého státu xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx.".
2. §2 xxxx. 1 x 2 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxx jsou xxx pracovního xxxxx.
(2) Ostatními xxx xxxxxxxxxx xxxxx vedle xxxxxx xxxx:
x) 1. leden (Xxxx xxx),
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) 1. xxxxxx (Xxxxxx xxxxx),
x) 24. xxxxxxxx (Xxxxxx xxx),
x) 25. xxxxxxxx (1. xxxxxx xxxxxxx),
f) 26. prosinec (2. xxxxxx xxxxxxx).".
3. Xxxxxx xxx §3, 4 x 5 xxx: "Významné a xxxxxxx xxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx".
4. §3 xxx:
"§3
Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxx:
x) 5. xxxxxx,
x) 29. xxxxx,
c) 17. xxxxxxxx (xxx boje xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxx).".
5. §4 zní:
"§4
Xxxxxxxx dnem České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 6. xxxxxxxx (Xxxxx Xxx Xxx).".
6. §5 xxx:
"§5
Xxxxxxxx x památné dny Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.
Havel v. x.
Xxxxxx x. x.
Čalfa v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 167/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.5.1990.
Právní xxxxxxx x. 167/90 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 245/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 9.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.