Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.1994 do 31.12.1995.


Zákonné opatření o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku

229/90 Sb.

REG 904602 - Usnesení
ZÁKONNÉ XXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx
xx dne 6. xxxxxx 1990
x xxxxxx státního xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku
Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx čl. 121 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx x. 143/1968 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") na xxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
§2
(1) Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx vyplácené xxxxxx xxxxxxxx v §1, xxxx tyto xxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx ministerstev obrany, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
§3
§3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1994 Xx.
§4
Xxxx xxxxxxx opatření nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1990.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx v. x.
USNESENÍ
České xxxxxxx xxxx
ze xxx 3. xxxxxxxx 1990
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k výplatě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku
Xxxxx národní rada xx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xx dne 6. června 1990 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku.
Burešová v. x.
Xxxxxxxx vloženo xxxxxxx předpisem x. XXX 904602 s xxxxxxxxx xx 13.7.1990

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 229/90 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1990.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x.:
XXX 904602, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předsednictva ČNR xx xxx 6. xxxxxx 1990 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku
s xxxxxxxxx xx 13.7.90
10/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1993, o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx XXX a xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
183/94 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1994 x x xxxx 1995
x xxxxxxxxx xx 1.12.94
Xxxxxx xxxxxxx x. 229/90 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/95 Sb. x účinností xx 1.10.1995.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 206/1990 Sb., x xxxxxxx vyrovnávacím xxxxxxxxx.