Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.1994 do 31.12.1995.


Zákonné opatření o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku

229/90 Sb.

REG 904602 - Usnesení
XXXXXXX XXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx
xx xxx 6. června 1990
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady xx xxxxxxx podle xx. 121 xxxx. 3 xxxxxxxxx zákona x. 143/1968 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
§1
Státní xxxxxxxxxxx příspěvek (xxxx xxx "příspěvek") na xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx přídavky xx xxxx xxxx výchovné, xxxxxxx okresní správa xxxxxxxxxx zabezpečení.
§2
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxxxx částky; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §1, xxxx tyto xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxxx x spravedlnosti, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x příslušníkům xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
§3
§3 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/1994 Xx.
§4
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1990.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. r.
USNESENÍ
České xxxxxxx xxxx
xx xxx 3. xxxxxxxx 1990
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření předsednictva Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxx xx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxx národní rada xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx ze xxx 6. xxxxxx 1990 x určení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x některých případech xxxxxxxxx x výplatě xxxxxxxx vyrovnávacího příspěvku.
Burešová v. x.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. XXX 904602 x xxxxxxxxx od 13.7.1990

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 229/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1990.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přepisem č.:
XXX 904602, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předsednictva ČNR xx dne 6. xxxxxx 1990 x xxxxxx státního xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný x výplatě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 13.7.90
10/93 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1993, x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů
x účinností xx 1.1.93
183/94 Xx., x zvýšení xxxxxxxxxxx důchodů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1994 x x xxxx 1995
x účinností od 1.12.94
Právní xxxxxxx x. 229/90 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/95 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.1995.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 206/1990 Sb., x xxxxxxx vyrovnávacím příspěvku.