Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.1994 do 31.12.1995.


Zákonné opatření o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku

229/1990 Sb.

Zákonné opatření

§1  §2  §3  §4

REG 904602 - Usnesení

INFORMACE

229

ZÁKONNÉ XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx

xx xxx 6. června 1990

x xxxxxx státního xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx rady xx xxxxxxx podle čl. 121 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx x. 143/1968 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

Státní vyrovnávací příspěvek (xxxx xxx "příspěvek") xx xxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxxxx částky; xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §1, xxxx xxxx úkoly Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx ministerstev obrany, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů x xxxxxx.

§3

§3 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/1994 Sb.

§4

Xxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1990.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

USNESENÍ

České xxxxxxx rady

ze xxx 3. července 1990

x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxx předsednictva České xxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx se usnesla xxxxx:

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonné opatření xxxxxxxxxxxxx České národní xxxx ze dne 6. xxxxxx 1990 x určení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x některých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vyrovnávacího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

XXX 904602 xxxxxx x xxxxxxxxx xx 13.7.1990

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 229/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1990.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx x.:

XXX 904602, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xx xxx 6. xxxxxx 1990 o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v některých xxxxxxxxx příslušný x xxxxxxx xxxxxxxx vyrovnávacího xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.7.1990

10/1993 Xx., x xxxxxxx rozpočtu XX xx xxx 1993, x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x některých xxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1993

183/1994 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1994 x x xxxx 1995

x účinností xx 1.12.1994

Xxxxxx xxxxxxx x. 229/1990 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1995 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.1995.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx č. 206/1990 Sb., x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.