Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.1994 do 31.12.1995.


Zákonné opatření o státním vyrovnávacím příspěvku

206/90 Sb.

Výše příspěvku poživatele důchodu §3
Výše příspěvku nezaopatřeného dítěte §3a
REG 904702 - Usnesení
č. 245/91 Sb. - Čl. III
ZÁKONNÉ XXXXXXXX
Xxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
ze xxx 29. xxxxxx 1990
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx. 58 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxx x. 143/1968 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákonném opatření:
§1
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledků xxxxxxx xxxxxxxxx maloobchodních xxx xxx obyvatelstvo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dávku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").
§2
(1) Xxxxx xx příspěvek xxxx:
x) vypuštěno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/1994 Xx.,
x) xxxxx, které splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nárok na xxxxxxxx na děti xxxx výchovné, 2) xxxxx xxxxxx vlastní xxxxxx spolu x xxxxxxx osob x xxxx společně posuzovaných xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxx 8) xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx životního minima. 9)
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxx trvalý xxxxx xx území Xxxxx x Slovenské xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
(3) Na xxxxxxxxx xxxxxx nárok xxxxx xx dobu
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (náhradní) xxxxxx xxxx civilní xxxxxx,
x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.,
c) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Sb.,
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody.
§2x
(1) Xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) rozumí příjem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, 10) x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx příjem x xxxxxxxxx nebo x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx však xxxxxxxx vyměřovací základ 11) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc.
(2) Xxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xxxx měsíční xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx příjem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx příspěvek zjišťuje x 1. dubnu 1993. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
§3
§3 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 183/1994 Xx.
§3a
Výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nárok na xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxx, činí xxxxxxx
x) 320 Xx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x příjmem osob x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona x životním xxxxxx 8) není vyšší xxx 1,5xxxxxxx životního xxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) 220 Xx x ostatních xxxxxxxxx.
§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 182/1994 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.1994
§4
(1) Xxxxxxxx právním předpisem x. 183/1994 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx plátce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 182/1994 Xx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 578/1991 Sb.
(5) Příspěvek xxxxxxxx, xxxxxx vyplácí xxxxxxxxx xxxxxx orgán. 1)
(6) Plátcům příspěvku xx náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx.
§5
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx příspěvek.
(2) Osobám uvedeným x §2 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených plátcem xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc. Xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x), x výjimkou xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vyplatí xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx byly x xxxxxxxxx kalendářním čtvrtletí xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx termínu, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx, ačkoliv xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx příspěvek xx xxxxx částce x xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je příslušný x xxxxxxx vyššího xxxxxxxxx, x xx x nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínku nezaopatřenosti xxxxxx xxx xxxxx xx přídavky xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx ně nenáleží, xx vyplácí xxxxx, xxxxx xx xxxx x přímém xxxxxxxxxx; xx-xx dítě x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) pro xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx léčení, xxxxxxxxx z důvodu xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxx přípravy xxx budoucí xxxxxxxx, xxxxxxx xx příspěvek xxxxxx ústavu (xxxxxxxx).
§5a
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1994 Sb.
(2) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1994 Xx.
(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b); plátce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx podmínky nároku xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x vypláceným výchovným, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Výplata xxxxxxxxx xx obnoví, xxxxxxx příjemce výchovného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx již xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx doplatí za xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx.
§6
(1) Xxxxx na výplatu xxxxxxxxx xx jednotlivý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx lhůtě jednoho xxxx; xxxx xxxxx xxxx xx prvního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx nepodléhá xxxx.
(3) Příspěvek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x příspěvku xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§7
(1) Xxxxxx, xx které xx poskytováno xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, ostatním xxxxxx xx žádost.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevydává xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx xx příspěvek xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx o správním xxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a plátcem xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
§8
(1) Xxxxx uplatňující xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příspěvku xx osmi xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx příspěvek x jeho xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neprávem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Nárok na xxxxxxx neprávem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaniká xx xxxxx uvedené x §6 xxxx. 1.
(3) Xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) podávají xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vyplacených xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příspěvku xxxx xxxxxx plátce xxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolujícím xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/1994 Xx.
(3) Příslušné státní xxxxxx 1) rozhodují x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výplaty xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx federálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany x xxxxxx, činí xxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1990.
§12
Toto xxxxxxx opatření nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1990.
Xxxxx x. r.
Xxxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx dne 19. xxxxxxxx 1990
x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 58 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x. 143/1968 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 29. xxxxxx 1990 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx x. x.
Usnesení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. XXX 904702 x xxxxxxxxx xx 19.7.1990
Xx. XXX
(1) Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 30. června 1991 xxxx xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxx splnily xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxx, náleží xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci v xxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výši 220 Xxx měsíčně.
(2) Xxxxxx ve výši xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxx x xxxxxx 1991 doplatí xxxxxx příspěvku, který xx příslušný x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1991
x) xx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxx x ostatních případech.
Xxxxx za xxxxxxxx 1991 státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, doplatí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplatil.
Xx. III vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 245/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1991

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 206/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1990.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
XXX 904702, x schválení zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx FS x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s účinností xx 19.7.90
245/91 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx FS XXXX x. 206/90 Xx., x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.91
578/91 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx federace xx rok 1992 x o xxxxx xxxxxxxx x některých xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx od 1.1.92
10/93 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1993, o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů
x účinností xx 1.1.93
37/93 Xx., o xxxxxxx x nemocenském x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.93
182/94 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.94
183/94 Xx., x zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x důchodů xxxxxxxxxxxx x xxxx 1994 a v xxxx 1995
x xxxxxxxxx xx 1.12.94
Právní xxxxxxx x. 206/90 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/95 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.1995.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxx xxxxxxxx předsednictva České xxxxxxx xxxx č. 229/1990 Sb., x určení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku.
Xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 222/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxxxx vyrovnávacího xxxxxxxxx.
2) §31 xxxxxx č. 103/1964 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§18 xxxxxx č. 88/1968 Xx., o prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§49 odst. 2 xxxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) §1 xxxx. 2 vyhlášky xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x. 250/1990 Sb., x xxxxxxx úhrady xxxxxxx na vyrovnávací xxxxxxxxx xxxxxxx příspěvku.
4) Zákon č. 382/1990 Sb., x rodičovském xxxxxxxxx.
5) §6 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx.
6) §7 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx.
7) §2 xxxx. 1 písm. x) nařízení xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 53/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx.
8) §4 xxxxxx č. 463/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx.
9) §3 xxxxxx x. 463/1991 Xx.
10) §5 xxxxxx x. 463/1991 Xx.
11) §5 xxxx. 1 písm. x) a d) x xxxx. 3 xxxxxx ČNR x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
12) §9 xxxxxx ČNR x. 589/1992 Sb.