Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.1992 do 30.09.1995.


Zákon o rodičovském příspěvku

382/90 Sb.

Podmínky nároku a doba poskytování §1 §2 §3 §4 §5 §6
Výše a výplata §7
Uplatnění nároku §8
Zánik nároku §9
Povinnosti při poskytování příspěvku §10
Změna a vrácení příspěvku §11
Řízení o příspěvku §12
Součinnost při poskytování příspěvku §13
Odstraňování tvrdostí §14
Zmocňovací ustanovení §15
Přechodná a závěrečná ustanovení §16 §17
Účinnost §18
§1
Ke xxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příspěvek (xxxx xxx "xxxxxxxxx").
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
§2
(1) Nárok xx příspěvek xx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx alespoň x xxxxx xxxx xx xxxx
x) xx xxx xxx nebo
x) xx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxx x dítě, které xxxxx xxxxxxx (rozhodnutí) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1) je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyžaduje xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx náročnou.
(2) Podmínkou xxxxxx xx příspěvek xxx xx, že xxxxx x dítě mají xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxx xxxx osoba než xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx. Za dítě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dítě, xxx xxxx převzato xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dítě, xxxxx xxxxx zemřel, x dítě xxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx se poskytuje, xxx xxxxxxxx rodič xxxx v xxxx xxxx x dítě xxxxx xx xxxx (xxxx, pracovní odměnu) xxxx xxxx příjem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjem x xxxxxxxxx xxxxxxxx, hmotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanům xx změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 3) xxxxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxx, kdy xxxxxx x xxxx uvedené x §2 xxxx. 1, má xxxxx xx peněžité dávky xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanům se xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxxx rehabilitace, 3) xxxxxxx výše xx xxxxx než xxxx xxxxxxxxx (§7 xxxx. 1 x 2), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx výši rozdílu xxxx xxxxx příspěvkem x xxxxxxxxx dávkami (xxxxxxxxx).
§4
(1) Xxxxxxxxx náleží, i xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jestliže
x) xx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx příjem z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1000 Xxx xxxxxxx, xxxx
b) xxx x rodiče xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx vážných xxxxxx osamělého, xxxxx xxxxxx x xxxxxx,
x xxxx, x xxx xxxxxx, není xxxxxxxx x xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zajistil xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1; §3 xxxx. 2 xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xx považuje xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxx jde-li o xxxx x studenty, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx výcvikem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx není xxxxxxxx x jeslích (xxxxxxxx xxxxx), popřípadě x xxxxxxxx zařízení. Xx umístění xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx denně, a x dítěte xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hodiny xxxxx.
§5
Xx-xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx měsícem xxxxxxxx.
§6
(1) Xxx péči o xxxxx xxxx náleží xxxxxxxxx xxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx přiznání xxxx osob x xxxxxxxxxx-xx xx, která x xxxx xxxx xxxxxxxxx pobírat, xxxxxx xxxxxxxxx přednostně x xxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx žena.
(2) Xx-xx x rodině xxxx xxxx uvedených x §2 odst. 1, xxxxxx při xxxx x xxxx xxxx příspěvek jen xxxxxxx x manželů; xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x ostatní xxxxxxxxx (§2 xxxx. 3).
§7
Xxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx 1200 Xxx za každý xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx kalendářního xxxxxx, činí xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dny 40 Xxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíčně xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(5) Příspěvek xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem nebo xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx x §11 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx, u xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx nemocenské xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx vztah, x xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxx službě, policistky x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x sborů nápravné xxxxxxx u orgánů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx péči,
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx státního xxxxxx. 4)
(2) Xx-xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx, x xxxx x xxxx, xxx provádí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx.
§9
Xxxxx xxxxxx
Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§10
Povinnosti xxx xxxxxxxxxxx příspěvku
(1) Rodič, který xxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxxxxx do osmi xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Změna x xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx-xx xx xxxx odpadnou-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx příspěvek xxxx xxxx výši, xxxxx xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx, kdy nastal xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx tato xxxxxxxx; byl-li xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx nebo xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnu, xx nějž xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxx, od xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx zavinil, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx povinen jej xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zamlčel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxxx orgán. 5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nesprávné xxxx xxxxxx uplynutím xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx přeplatek, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxx opravný xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. 6)
(3) Částky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx příjemce povinen xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxx xxxxxxx xxx z běžně xxxxxxxxxxx nebo později xxxxxxxxxx příspěvku anebo xx xxxx (xxxxx, xxxxxxxx odměny) nebo xxxxxx příjmu x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxx zabavit xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxx. 7)
§12
Xxxxxx x xxxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx; pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, pro xxxxxx o xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxxx x xxxxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxx orgán [§8 xxxx. 1 xxxx. x)]; xxx tom xxxxxxxxx xxxxx správního řádu.
(3) Pro úkoly xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Byl-li xxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx plátcem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x přeplatek, xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a příspěvek xxx xxxxxxxx ve xxxx, v xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx navzájem xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxx xxx poskytování příspěvku
Xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx o xxxx x mládež xxxxxxxx x oboru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx jejich žádost xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou rozhodné xxx xxxxx x xxxxxx nároku na xxxxxxxxx.
§14
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxx, 8) x xxx-xx o xxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx (policisty), xxxxxxxxxxx (příslušníky) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x sborů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx příslušné x odstraňování xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vláda Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nařízením přiměřeně xxxxx xxxxxx uvedené x §4 xxxx. 1 písm. a) x x §7 xxxx. 1 a 2, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxx alespoň 5 %.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení
§16
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nahrazuje xxxxxxxx příspěvek poskytovaný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Poskytuje-li xx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mateřský xxxxxxxxx xx výši 1300 Kčs xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx mateřský příspěvek x xx xxxxx xxx, a to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx mateřského xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x za xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.
(3) O xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1990 x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx xx dobu před 1. xxxxxx 1990 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.
§17
Zrušuje xx
1. xxxxx x. 107/1971 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8 /1982 Xx., xxxxxx x. 110/1984 Sb., xxxxxx x. 50/1987 Xx. a xxxxxx x. 180/1990 Xx.,
2. xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 130/1984 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx příspěvku, xx xxxxx xxxxxxxx x. 56/1987 Sb. x xxxxxxxx č. 259/1990 Xx.
§18
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1990.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx v. r.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 382/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.1990.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
117/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 382/90 Sb., x rodičovském příspěvku
x xxxxxxxxx xx 1.4.92
Xxxxxx xxxxxxx x. 382/90 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/95 Sb. x účinností xx 1.10.1995.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §8 xxxx. x) x. 4 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §12 xxxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
3) §83 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§119 a 120 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §8 xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 114/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §8 xxxx. x) x. 6 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 114/1988 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) §244 x xxxx. občanského xxxxxxxx xxxx.
7) §276 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
8) §2 xxxx. 3 zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 114/1988 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.