Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.07.2002 do 30.04.2004.


Zákon o dluhopisech

530/90 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení
ODDÍL 1. Základní ustanovení §1 §2
ODDÍL 2. Náležitosti dluhopisů §3
Emisní podmínky §3a §3b
Forma dluhopisu §4
Ručení státu §5
ČÁST II. Schválení emisních podmínek dluhopisů §6
Žádost o schválení emisních podmínek a její schválení §7
Dluhopisový program §8
ČÁST III. Vydání a splácení dluhopisů
Vydání dluhopisu §9
Výnos dluhopisu §10
Oddělení práva na výnos dluhopisu §11
Splacení dluhopisu §12
Schůze majitelů dluhopisu §13
ČÁST IV. Zvláštní druhy dluhopisů
ODDÍL 1. Hypoteční zástavní listy §14 §15 §16 §17
ODDÍL 2. Státní dluhopisy §18 §19
ODDÍL 3. Komunální dluhopis §20
ODDÍL 4. Vyměnitelný a prioritní dluhopis §21
Podřízený dluhopis §21a
ČÁST V. Zvláštní, přechodná a závěrečná ustanovení
Státní dozor a sankce §22 §23 §24 §25 §25a §26 §27 §28
č. 368/2000 Sb. - Čl. II
XXXX XXXXX
XXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxx xxxxx
Základní xxxxxxxxxx
§1
(1) Xxxxxxxx xx zastupitelný 6) xxxxx papír, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 ve jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx dluhopisu x xxxxxxxxx výnosů x xxxx podle §10 x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dluhopis vydala, (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx práva xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §12 odst. 6 xxxx xxxxx x §21 tím xxxxxx dotčena.
(2) Xxxxx zákon se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx papírech, xxxxx xxxxx zákon xxxx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pouze právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxx
x) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxxxxx emisní xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přidělí xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci cenných xxxxxx (xxxx xxx "XXXX"), xxxxxxxx-xx to xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisu (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx").
(3) Emisí xxxxxxxxx se rozumí xxxxxx dluhopisů xxxxxxxx xx xxxxxxx schválení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx datum xxxxx x xxxxxx ISIN, xx-xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se majitelé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxxx dluhopisům xxxxxxxxxxx pořadové xxxxx. X emisních xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx dluhopis je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužijí xxxxxxxxxx občanského zákoníku x xxxxxxxxxxxxxxxx. 8) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Majitel xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxx mu xxxxxxx xx žádost xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dluhopisů.
(6) Xxxxxx dluhopis xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx dluhopis xxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§3
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx být obsaženo xxxxx "xxxxxxxx", xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx označení tohoto xxxxx podle §14, 18, 20, 21a, xxxxx i xxxx XXXX, xx-xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxx emisních xxxxxxxx x xxxxxxxxx Komisí, xxxxxxxx Xxxxxx schválila xxxxxxxx,
e) číselné xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) způsob splacení xxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx dluhopisu x x dluhopisů xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx prvního xxxxxxxx,
x) závazek xxxxxxxx splatit xx xxx splatnosti dluhopisu xxxx jmenovitou xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx emitenta,
x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výnosu x xxxx, x
x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x) x x).
§3x
Emisní xxxxxxxx
(1) Emisní xxxxxxxx dluhopisu xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti dluhopisu xxxxx §3, x xxxxxxxx písmen x) x x), xxxxx x
x) údaj x podobě a xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx určenou pro xxxxxxxx emise dluhopisu (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"),
x) emisní xxxx x xxx xxxxxx, xx emisní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dluhopisu x jmenovité hodnotě,
x) xxxxx x xxxxxxx a místu xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx případného výpočtu xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx, 9)
x) xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na zabezpečení xxxxxx dluhopisu (§9),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx (§23), x
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx dluhopisu xxxxxx.
(2) Emisní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, prioritního xxxx xxxxxxxxxxx dluhopisu (§21 a 21a),
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvýšit xxxxx xxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxx (§3b),
x) x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, znění xxxxxxxxxxxx závazku,
d) x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx zajištěno zástavou, xxxxx x této xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx spojeno x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx emise xxxxxxxxx nebude vydávat xxxx zajištěné dluhopisy, xxxx případný závazek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx další xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, že nehodlá x xxxxxx přijetí xxxxxxx,
x) xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) x x jakým xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a
i) xxx se vylučuje xxxxxxxx práva xx xxxxx xxxxxxxxx podle §11.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx emisních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx prospektu xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx. 6)
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx změnily xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§13) x Xxxxxx. Změna xxxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xx xxxxxx schválení Xxxxxx, a to xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx xxxx první x druhé xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x).
§3a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 368/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§3x
(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxxx
x) x menším objemu xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx do konce xxxxxx xxxxx nepodařilo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxx objemu xxxxx dluhopisu, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx objem xxxxx, nebyla-li xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investorů.
(2) Celkový objem xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000 XXX x tím, xx xxx xxxxxxxx XXX xx tuzemskou xxxx xx xxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxx, x němuž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx dosaženo xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxx s xxxxxx ve xxxx xxxxx obvykle poskytovaného xxxxxxx podle xxxxxxx x běžném účtu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx lhůty.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx ukončení emisní xxxxx bez zbytečného xxxxxxxx oznámit Xxxxxx x Xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx platí x oznámení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.
§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§4
Forma xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxx xx jméno. Xxxxxxxx dluhopis xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xx rubopis xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Emitent xxxx xxxxx xxx pověřená xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx vztahu x emitentovi xxxxxxxxx xxxxx uvedená v xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx 6) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vůči xxxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxx x xxxxx majitele xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx zápis provede xxxxxxxxxx xxxx, co xx bude taková xxxxx prokázána. U xxxxxxxxxxxxx dluhopisů vede xxxxxx majitelů dluhopisů xxxxxxxxx xx jméno xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x cenných xxxxxxxx.
(3) Převoditelnost xxxxxxxxx znějícího na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezit; xx xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znějícího xx jméno, musí x emisních xxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx smlouva o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx převod xxxxxxxxx podmíněn xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx souhlas xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dověděl.
(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx převod xxxxxxxxx xxxxxxx svým souhlasem, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx též x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx dluhopisu nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx udělen.
(6) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx dluhopisu xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx dluhopisu určen xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. c), xxxxxx kurz xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx") a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"). Žádost xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx věty xxxxxx, xxxxxx-xx uplatněno do xxxxxxx měsíce xxx xxx, x němž xxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxxxxx odmítnutí souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxxxx
Xxxx ručí xx xxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpise, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx když xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
§6
§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2000 Xx.
§7
Xxxxxx x xxxxxxxxx emisních xxxxxxxx x její xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx emisní xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sídlo x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx veřejného trhu.
(2) Součástí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx,
x) písemné xxxxxxxxxx ručitele, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ručení, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, vyzve Xxxxxx xxxxxxxx, aby xx doplnil ve xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Komise xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxx xxxxxx podmínky neschválí, xxxxxxxx neobsahují zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3.
(6) Xxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx.
(7) Komise xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx jednotlivých emisních xxxxxxxx dluhopisů.
(8) Xxxxxxx mající sídlo x Xxxxx republice, xxxxx vydává xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx vydání dluhopisu xxxxxxxxxx Komisi x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx emise x xxxx o formě x xxxxxx dluhopisu, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.
§8
Dluhopisový xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx x schválení xxxx xxxxxxxxxx emisních xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx programu a xxxxxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x žádném okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §7.
(4) Xxxx vydáním xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx emisních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx emisních xxxxxxxx xxxxx §3a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx Komisi x xxxx xxxxxxxxx. Jestliže Xxxxxx neodešle rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx náležitosti, xxxxxxxx xx doplněk xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx. Jestliže byl xxx dluhopisový xxxxxxx xxxxxxxxx prospekt nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z emise xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx prospektu xxxxx doplněk xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx prospektu xxxx užšího prospektu xxxx obsahovat odkaz xx původní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x původním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxx veškeré xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zaváže xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vydat x jejichž počet xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x těmto xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx dluhopisu xxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxx osobou samostatně xxxx pouze s xxxxxx z nich, xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určí.
§10
Výnos xxxxxxxxx
(1) Emitent xx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x termínech xxxxxxxxxxx x emisních xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx zisku;
x) xxxxxxxx xxxx jmenovitou xxxxxxxx dluhopisu x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
d) slosovatelnou xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx splatnosti dluhopisu;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kursů x xxxxxxxxxx na pohybu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx finančním xxxx;
x) xxxxxxxxx xxxx uvedených způsobů, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),
§11
Xxxxxxxx xxxxx na výnos xxxxxxxxx
(1) Pokud xx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx výnos xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xx dluhopisu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenným papírem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx výplatu výnosu xx majitel xxxxxx, xxxxx xx splacení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxx x xx každý xxxxx xxxxxxxxx samostatně.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX, Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX pro
x) xxxxxxxx x xxxxxx,
x) dluhopis xxx kupónů (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), x
x) xxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxx, že dluhopisu xxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zaknihovaného xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx oddělenou xxxxxxx x kupóny, xxxx
x) xxxxxxxx spojení xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oddělené xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
§12
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx emitent povinen xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx splatnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx určena
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, nebo
b) xxxxxxxxx stanovenými v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výnosu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s emisními xxxxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx připouštějí a xxxxxxxx xx, alespoň xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx splatnosti xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx splacení xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx splatnosti xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou ještě xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx odečte.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výnosu x dluhopisu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sám xxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx x cenných papírech xxxxxxxxx; 6) x xxxxxxxxxxxxx dluhopisu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezanikají. Xxxxx xxxxxx dluhopisy xxxx emitent xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx a xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21. Xxxxx x závazky xxxxxxx x xxxxxxxx dluhopisem, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx, zanikají xxxxxxxxx jejich splatnosti.
§13
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx nebo majitel xxxxxxxxx může svolat xxxxxx xxxxxxxx dluhopisu, xxxxx byly xxxxxx x xxxxx emisi, (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxx schůzi xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisu xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx majitelů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x otázkám, xxxxxxx xxxxxx xxxx ovlivnit xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x návrhům
x) xxxx emisních podmínek xxxxxxxxx x výjimkou xxxx x xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x),
x) xx přeměnu xxxxxxxx, 10)
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, 11)
x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx programu podle §8 xxxx. 4,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx x převodu xxxxx, 12)
x) xx prodej xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 13) xxxx xxxx xxxxx,
x) ke společnému xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx dluhopisu xx x prodlení x xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Emitent xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx majitelů xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx schůze majitelů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxx nejméně 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx emitenta (xxxxxxxx firmu nebo xxxxx x sídlo),
x) název xxxxxxxxx, xxxxx jeho emise x XXXX, xxx-xx xxxxxxxx,
x) místo, xxxxx x hodinu xxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx majitelů xxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx, jestliže xx xx účastní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx zahájením xxxxxx xxxxxxxx dluhopisu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx účasti xx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xx této xxxxxx.
(7) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tolik xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnotou xxxxx xxxx dluhopisu, xxxxx má xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx změnou xxxxxxxx podmínek je xxxxx xxxxxxx majitelů xxxxxxxxx, jejichž jmenovitá xxxxxxx představuje xxxxxxx xxx xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx vydaných xxxxxxxxx. Xxxxx hlasovacího práva xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) a x) xx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je povinen xxxxxxxxx xxxxxxx majitelům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Osoba, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx konání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 písm. a), x) a x) xx x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx od konání xxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do jednoho xxxxxx xxx dne, xxx mu byla xxxxxx xxxxxxxx.
(10) X schůzi xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxx zápis, ve xxxxxx uvede xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxx. x), x) x d) xx f), xxxx xxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx notářský xxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasila x některým x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x), b) a x) až x), xxxxxx xx x xxxxxxxxx zápisu jména xxxxxxxx dluhopisu, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx má xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxx xxxxxxxx dluhopisu xxxx xxxxxx společného xxxxxxxx x xxxxxxx jej xxxxxxxxx uplatněním práv x xxxxx xxxx x xxxxxx orgánu.
(12) Společný zástupce xxxxxx majitelů xxxxxxxxx xx oprávněn
x) xxxxxxxxxx xxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXX DLUHOPISŮ
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx listy
§14
(1) Hypotéční xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx jejichž názvu xx označení hypotéční xxxxxxxx list x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů (xxxx xxx "řádné xxxxx"), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx úvěrem xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo na xxxx výstavbu xx xxxxxxxx x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 14) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.
(3) Hypoteční xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 15) (dále xxx "hypoteční xxxxx").
(4) X názvu xxxxxxxxx, které nesplňují xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx zástavní listy xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§15
(1) Xxx řádné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hypotečních xxxxxxxxxx listů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pohledávky x hypotečních xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 70 % xxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí.
(2) Xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx hypoteční xxxx xxxx xxxx obvyklou x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a výnosu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 nesmí xxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutou xx xxxxx hypotečních xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx pohledávka xx krytí xxxxxxxx; xxxxxx této nemovitosti xxxxx být xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxx poskytnutý stavební xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 16)
(4) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx zatíženou xxxxx vzniklým xxxxxxxxx xxxxxx nebo omezením xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěru vázne xxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx úvěr xxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxx xxxx 70 % xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx krytí xxxxxxxxx hodnoty hypotečních xxxxxxxxxx listů, xxxxx x xxxxxx poměrného xxxxxx, xx možné xxxxx xx xxxx 10 % xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx hotovostí, xxxxxx u Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vydanými Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 5)
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx zástavních listů xxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hypotečních xxxxxxxxxx listů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci poskytující xxxxx podklady pro xxxxxxxxx, xxx hypoteční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§16
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2000 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
§18
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx dluhopisy.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí vydat xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx vydání státních xxxxxxxxx umožňuje.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxx stanoví účel, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx splatnosti
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 xxxx. x), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. x).
(4) X xxxxx naplňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx je xxxxxxx předložit Xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovisko Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2, §3a xxxx. 2 xxxx. x) x x), §3a odst. 3, §3b, 7 x 8 se xx státní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx vydávané x xxxxxxxxx.
§19
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydává x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx emisní xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydávaného x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní banky. X zahraničí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 18) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 19) se xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx státního dluhu x xxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx třetí
§20
Komunální xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxx
x) xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úvěr xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx dluhopisu x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) obcí, xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx odpovídá svým xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx
§21
Vyměnitelný x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dluhopis, x xxxx xx spojeno xxxxx na to, xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx dluhopis xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jež xxxx x xxx, že xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx je takový xxxxxxxx, s nímž xx spojeno právo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxx xx přednostní xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 17)
(3) Xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určení xxx, od kterého xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx, od kterého xxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(4) Vyměnitelné xxxxxxxxx, x xxxxx xx spojeno xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, x prioritní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. 17)
§21x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dluhopis, x jehož emisních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxx do likvidace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrovnání nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x dluhopisem xxxxxxxx až poté, xx xxxxxxx splní xxx xxxxxxx závazky, x výjimkou závazků, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podřízenosti.
(2) Xxxxxxxxxx, že jde x xxxxxxxxx dluhopis xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx dluhopisu xxxx x evidenci zaknihovaných xxxxxxxxx x ve xxxxx materiálech xxxxxxxxxxx x propagaci xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Podřízený xxxxxxxx xxxx xxxx pouze xx xxxxx.
§21x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§22
Xxxxxx dozor x xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx Komise porušení xxxxxx zákona xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx nejdéle na xxxx jednoho roku xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby předčasně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx poměrného xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx až do xxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nedostatku.
(3) Pokuty xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) lze xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, doby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxx zahájit do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx Xxxxxx dověděla o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx uložení, nejpozději xxxx xx 10 xxx ode dne, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx splatná xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty.
§23
Xxxxx x dluhopisů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§24
§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2000 Sb.
§25
§25 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2000 Sb.
§25x
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx oprávněna
x) nabývat, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávané Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x zcizovat xxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x investičními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 20) xx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.
§26
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx 1992 xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§8 odst. 3) xxx přezkoušení xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx).
§27
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané podle xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx požádat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7 xxxx. 1) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do jednoho xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
(2) V žádosti xxxxx xxxxxxx charakteristiku xxxxx x její xxxxxxxxxx. X žádosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se změnou xxxxxxxx xxxxxxxx nesouhlasí, xxxx xx emitent xx xxxxxxxx splatit xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx x splatný úrok.
(4) Změny xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§28
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. února 1991.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxxx xx. X xxxx 19 xxxxxx xxxxxx xx xxxx použijí xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx označené xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §21a xxxxxx x. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx podmínky stanovené x odstavci 4.
Xx. XX xxxxxxxx xxxxxxxx x. 368/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 530/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.1991.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 1.1.93
600/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.12.92
84/95 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 530/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 328/91 Xx., x konkurzu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 21/92 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.7.95
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.98
165/99 Sb., x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx důsledků xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx zákona x. 530/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 328/98 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxx 1997
x xxxxxxxxx od 28.7.99
362/99 Sb., x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx státního rozpočtu xx xxx 1998 x x změně xxxxxx x. 530/90 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 22/99 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1999
x xxxxxxxxx xx 30.12.99
368/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 530/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 328/91 Xx., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
47/2001 Sb., úplné xxxxx právního xxxxxxxx x. 530/90 Sb. xxxxxxxxxxx v částce x. 16/2001
211/2002 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 530/90 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 199/94 Xx., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 214/92 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
308/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 15/98 Sb., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 12.7.2002
Xxxxxx xxxxxxx x. 530/90 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 190/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004).
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxx č. 528/1990 Sb., xxxxxxxx xxxxx.
2) §13 xxxxxx x. 105/1990 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 96/1993 Sb., x stavebním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stavebního spoření x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 35/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) §33 x §36 xxxx. x) zákona XXX x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
6) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 95/1963 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §136 xx 142 občanského xxxxxxxx.
9) Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §69 xxxxxxxxxx zákoníku, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §183a x §183b obchodního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §190b xxxxxxxxxx zákoníku.
13) §488a x 488b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §121 xxxx. 3 x §155 občanského xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 367/2000 Sb.
15) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 96/1993 Sb., x stavebním xxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxxxxx spoření x o xxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Sb.
17) §160 x 207 obchodního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §45 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) §45c xxxx. 1 zákona x. 591/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) §8a xxxxxx č. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 362/2000 Xx.