Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.11.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.07.1994 do 11.11.2000.


Zákon o hlavním městě Praze

418/1990 Sb.

Zákon

HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4 §5 §6 §6a

HLAVA DRUHÁ - PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Oddíl první - Samostatná působnost §7 §8 §9 §10 §11

Obecně závazné vyhlášky §12

Oddíl druhý - Přenesená působnost §13 §14

Oddíl třetí - Pokuty §15 §16 §17 §18 §19

Oddíl čtvrtý - Statut hlavního města Prahy §20

HLAVA TŘETÍ - MÍSTNÍ REFERENDUM A ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Oddíl první - Místní referendum §21

Oddíl druhý - Orgány hlavního města Prahy a městských částí §22 §23

Oddíl třetí - Orgány hlavního města Prahy

Zastupitelstvo §24

Rada zastupitelstva §25

Magistrátní úřad §26

Oddíl čtvrtá - Orgány městských částí §27 §27a

Oddíl pátá - Náprava nesprávných opatření §28 §29 §30

HLAVA ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Oddíl první - Společná ustanovení §31 §32 §33 §34

Oddíl druhý - Ustanovení přechodná a závěrečná §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43

Příloha - Seznam katastrálních území v hlavním městě Praze

INFORMACE

418

ZÁKON

České národní xxxx

xx xxx 9. xxxxx 1990

x hlavním xxxxx Xxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx rada xx xxxxxxx xx xxxxx zákoně:

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx1) xx xxxx.

§2

(1) Xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tvořeno xxxxxxxxxxxxx územími xxxxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxxx xx městské xxxxx. Jednotlivými xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 23. listopadu 1990 xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 1990 xxxxxxx xxxxxxx výbor, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx písmenem x),

x) území, xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx xxxx xxxxxxx část.

(3) Xxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.2)

§3

(1) X sloučení xxxxxxxx obce x xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") xx návrh xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "zastupitelstvo"). X xxxxx případě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Rozhodnutím xxxxx x sloučení xxxxxx z xxxx xxxx xxxxxxx část xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vláda xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx referenda xxxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xx městské části xx vyjádření zastupitelstva x xxxxxxxxxxx okresního xxxxx. Rozhodnutím vlády x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx.3)

(3) X xxxxxx xxxxxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zastupitelstva a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

§4

(1) Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx změnit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx 30 xxx xx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxx.3a) Xx-xx xxxxx takový xxxxx, lze zřídit xxxx zrušit xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx městských xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, na xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx změna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zastupitelstva x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx zastupitelstva x xxxxxxx xxxx xxxxxxx městské xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx městských částí xxxx obsahovat vypořádání xxxx a xxxxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxx, její xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx orgány x právnické xxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxx užívat xxxx x prapor xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx xx vyjádření xxxxxxxxxxxxxx uděleny předsednictvem Xxxxx národní rady.

§6

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx 18 let, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx písemné návrhy.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§6a

Česká xxxxxxx rada xxxx xxxxxxxxx

x) zastupitelstvo, xxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx ministra xxxxxx České republiky xx vyjádření vlády,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx po xxxxxxxxx vlády.

§6a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 8/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.1992

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX ČÁSTÍ

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§7

Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xx vymezeném xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx záležitosti xxxxxxxx xxxxx Prahy samostatně.4)

§8

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti hlavního xxxxx Prahy4) xx xxxxxxx část podílí xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxx rozvoje svého xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) vyjadřuje se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek x xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx části,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provádí vyúčtování xxxxxxxx xxxxx hospodaření,5)

d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,6) xxxxxxxxxxx-xx xxxx území,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xx svém xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx fondy,

c) xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx rušit právnické xxxxx a xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx majetkem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx odejmout xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx jen "Xxxxxx").

§9

Xxxxxxx část v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x Xxxxxxxx vystupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyplývající.

§10

Městská xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx rušit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx potřeb občanů xxxxxxxx xx jejím xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx majetku, xxxxxx x čištění místních xxxxxxxxxx, hospodaření s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zeleně, xxxxxxxxx a sociální xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx školy, zařízení xxx sloužící x xxxxxxxxxx zařízení.

§11

Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx umělecká, xxxxxxx x jiná xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxx závazné xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxxxxxxx xxxxxx, jichž xx týkají záležitosti xx vyhlášce upravované.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx též xx xxxxxx desce xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx městských xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyhlášce xxxxxxxxxx, x xxxx xxx x xxxxxx xxxxx každému xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx8) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx zákony a xxxx státní xxxxxx xxxxxxxx zvláštními zákony xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x okresním xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Městské části xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx8) státní xxxxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx územního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavním xxxxxx Prahou.8a)

§14

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu, xx kterém ji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx organizace xxx xxxxxxx,8a)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbory jako xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx, xx které xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx obvodní xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx část, xx které xxx xxxxx místní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbor.

Oddíl xxxxx

Xxxxxx

§15

Xxxxxxx-xx právnická xxxxx xx stanovené xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx odstraňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx [§8 odst. 1 xxxx. x)], xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx pokutu xx 100 000 Xx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlavní xxxxx Praha,9) xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx.

§16

(1) Xxxxxxxxx osobě x podnikateli,10) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nemovitosti, či xxxxx xxxxxx vzhled xxxx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pokutu xx 50 000 Xx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,10) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podnikatele10) xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 zasahuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o uložení xxxxxx xxxxxx město Xxxxx. V takovém xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx. Xxxxxx xxxxx uložit, xxxxxxxx xxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,10) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxx závaznou xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx.

§18

§18 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 8/1993 Sb.

§19

(1) Xxx ukládání xxxxx xxxxx §15 x §16 xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.11)

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hospodaří městská xxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

§20

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx přijme Xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx městských xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, který xx xxxxxxx městským xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze městským xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se svěřeným xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úkolů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx Xxxxxxx xxx

x) svěřit xxxxxxxx částem podíl xx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx rozsah xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx hlavnímu městu Xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx,

x) stanovit, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx, která bude xxxxxxxxx xxxxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx Statutu xxxx jeho změny xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Statut vydává xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXX PRAHY A XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§21

Xxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxx.

Oddíl druhý

Orgány xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxx

§22

(1) Orgány xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx městských xxxxx xxxx

x) obvodní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx obvodní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx úřad x městských částech, xx xxxxxxx měl xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxx národní xxxxx, x x městských xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§23

Xxxxxx xxxxxx xxxx12) xxxx v xxxxxxx xxxxx Praze rada xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx13) xxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx úřadu14) xxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx třetí

Orgány xxxxxxxx xxxxx Prahy

§24

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx14a)

x) volí ze xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx náměstky a xxxxx členy xxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxxx xx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx Statut x jeho změny (§20),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§4),

d) xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx (§3 xxxx. 1),

e) xxxxxxxxx se k xxxxxxxxx městské xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (§3 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (§3 xxxx. 3),

x) vyjadřuje se x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx městské xxxxx (§5).

§25

Xxxx zastupitelstva

Rada zastupitelstva xx xxxxxx z xxxxxxxxx, náměstků primátora x radních. Počet xxxxx xxxx zastupitelstva xx 5 xx 11.

§26

Xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České republiky.

Oddíl xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§27

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx městským xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx na xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx, na obvodní x místní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxx.15)

§27x

Xxxxx členů xxxxxxxxx x místních xxx xxxx nejméně 5 x xxxxxxx 9 xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx v městských xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx zastupitelstva xxxx méně xxx 15 xxxxx.

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/1994 x účinností xx 20.7.1994

Xxxxx pátý

Náprava nesprávných xxxxxxxx

§28

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxx xxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pozastaví xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx nápravu zastupitelstvo, xxxxxxxx vláda xx 30 xxx od xxxxxxxxxxx věc České xxxxxxx radě x xxxxxxxxxx.

(2) Odporuje-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánů x xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vláda xxxx xxxxx. Nezjedná-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx zastupitelstvo, xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx pozastavení xxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx opatření zastupitelstva, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, jejích xxxxxx xxxx magistrátu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán státní xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx.

§29

(1) Xxxxxxxx-xx opatření xxxxxxxxx nebo místního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx orgánů, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydal, předloží xxxxxxxxx xx 30 xxx xx pozastavení xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Nesprávné opatření xxxxxxxxx xxxx místního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx rady, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx.

§30

Xxxxxxxxxx §28 x 29 xx xxxxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.16)

XXXXX ČTVRTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx ustanovení

§31

Obecné xxxxxxxx x správním xxxxxx16) xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx orgánů hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx §15, 16 x 17,

b) x právech, xxxxxx xxxxxxxxxx zájmech x xxxxxxxxxxxx občanů a xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§32

(1) Skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx magistrátu x xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zřízen xxxxx místního xxxxx, xx xxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx se oznamují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán zřídila.

(2) X xxxxxxxxxx rozhoduje xxxxx, xxxxxxxxx pracovník, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx také x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření x zajištění dalšího xxxxxx.

§33

Xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§34

Magistrát x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osob, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§35

(1) Do xxxxxxx xxxx zastupitelstva, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx rada Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x příslušné xxxx obvodních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx konalo xx 15 xxx xx xxxxxxxxx výsledků xxxxx xxxxxx volební komisí.17)

§36

Xxxxxx zakladatele státních xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxxx pravomoc xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx organizace x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zastupitelstvo x xxxxxxxxx obvodní x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§37

(1) Xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti z xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) z Xxxxxxxxx výboru hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xx obvodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru.

§38

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx na xxxxxx,18) pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§39

Věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vyřídí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§40

§40 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 8/1993 Sb.

§41

Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx.15)

§42

Zrušuje xx:

1. xxxxx č. 111/1967 Sb., o hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx. x. 116/1971 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 115/1988 Xx.,

2. xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 31/1974 Sb., x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

§43

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 24. xxxxxxxxx 1990.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx

Xxxxxx katastrálních území x hlavním xxxxx Xxxxx

1. Benice

2. Běchovice

3. Xxxxxxx

4. Braník

5. Xxxxxxx

6. Xxxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxx

9. Xxxxx most

10. Xxxxxx

11. Xxxxxxx

12. Xxxxx Xxxxxx

13. Xxxxx Měcholupy

14. Xxxxx Xxxxxxxxx

15. Xxxxx

16. Xxxxxxx

17. Xxxx

18. Xxxxx

19. Xxxxxxxxx

20. Xxxxxxxxx

21. Xxxxxxxxxx

22. Xxxxxxxxxx

23. Xxxxxx

24. Xxxxx Xxxxxxxxx

25. Xxxxx Xxxxxxxxx

26. Hostavice

27. Xxxxxxxx

28. Xxxxxxxx

29. Hrdlořezy

30. Xxxxxx

31. Cholupice

32. Xxxxxxxx

33. Xxxxxxx

34. Xxxxx

35. Karlín

36. Xxxxx

37. Xxxxxxxxx

38. Xxxxxxxx

39. Xxxxxxxx

40. Xxxxxxxxx

41. Xxxxxxxx

42. Xxxxxx

43. Xxxxxxxxx

44. Xxx

45. Xxxxxxxx

46. Kunratice

47. Kyje

48. Xxxxxxxx

49. Xxxxxxx

50. Xxxxxx

51. Xxxxx

52. Xxxxx

53. Xxxxx

54. Xxxxxx

55. Xxxxxxx

56. Lochkov

57. Xxxxxxxx

58. Malá Xxxxxxx

59. Xxxx Xxxxxx

60. Malešice

61. Xxxxxx

62. Xxxxxxxxx

63. Modřany

64. Xxxxx

65. Xxxxxxxx

66. Xxxxxxx

67. Xxxx Xxxxx

68. Xxxxx

69. Xxxxxxxxx

70. Xxxxxxx

71. Xxxxxxxxx

72. Xxxxxx

73. Xxxxxx

74. Xxxxxx Xxxxxxxx

75. Xxxxxxx

76. Xxxxxxx

77. Xxxxxx

78. Řeporyje

79. Xxxx

80. Xxxxxxxx

81. Sedlec

82. Xxxxxxxx

83. Xxxxxxx

84. Sobín

85. Xxxxx Xxxxx

86. Xxxxxxxx

87. Xxxxxxxxx

88. Xxxxxxxxxx

89. Xxxxxxxx

90. Suchdol

91. Xxxxxxx

92. Štěrboholy

93. Xxxxx

94. Xxxxx

95. Xxxxxxxxx

96. Xxxxxxxxxxx

97. Xxxxxxxxx

98. Xxxxx

99. Xxxxx xxx Xxxx

100. Veleslavín

101. Xxxxx Xxxxxxx

102. Vinohrady

103. Xxxxx

104. Xxxxxxxx

105. Vršovice

106. Xxxxxxxx

107. Vyšehrad

108. Xxxxxxxxx

109. Xxxxx Kopanina

110. Xxxxxxxx

111. Xxxxxx

112. Žižkov

Informace

Právní předpis č. 418/1990 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.11.1990.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

439/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 367/1990 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), x mění xxxxx XXX x. 418/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.1991

8/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx XXX x. 418/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx zákona XXX x. 439/1991 Xx.

x xxxxxxxxx xx 31.12.1992

90/1993 Sb., úplné xxxxx právního xxxxxxxx x. 418/1990 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 25/1993

152/1994 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x obcích x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.1994

Xxxxxx xxxxxxx x. 418/1990 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 131/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 12.11.2000.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 13 xxxxxxxxx xxxxxx ČNR x. 1/1993 Sb., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx.

2) §2 xxxxxx x. 36/1960 Xx., x xxxxxxx členění xxxxx.

3) §1 odst. 1 zákona XXX x. 367/1990 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (úplné xxxxx x. 410/1992 Xx.).

3x) Zákon XXX č. 298/1992 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxx referendu.

4) §13 x xxxx. xxxxxx XXX x. 367/1990 Sb.

5) §19 x 20 zákona ČNR x. 367/1990 Xx.

6) §47 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx.

7) §16 zákona XXX x. 367/1990 Xx.

8) §21 xxxxxx XXX č. 367/1990 Xx.

8x) §142 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).

9) §47 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx.

10) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

11) §51 x §51a xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx.

12) §44 xx 51 x §56 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx.

13) §5255 zákona ČNR x. 367/1990 Xx.

14) §58 a 59 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx.

14a) §36 a 36a zákona XXX x. 367/1990 Xx.

15) Xxxxx XXX č. 367/1990 Sb.

16) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).

17) §43 zákona XXX x. 368/1990 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

18) §2 zákona x. 36/1960 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.