Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.05.1990 do 08.08.2000.


Zákon o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

204/90 Sb.

XXXXX
Xxxxx národní xxxx
xx xxx 18. xxxxxx 1990
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxx, xx státní xxxxxx Xxxxx republiky
Česká národní xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx zákoně:
§1
Xxxxx xxxxxxxx, xxx upálení xxxxxx Xxxx Husa, xx prohlašuje za xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§3
Tento xxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 204/90 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.5.1990.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 204/90 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 245/2000 Sb. x účinností xx 9.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.