Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o právu shromažďovacím

84/90 Sb.

Úvodní ustanovení §1 §2 §2a

Svolání shromáždění §3 §4 §5

Oprávnění a povinnosti svolavatele §6

Povinnosti účastníků shromáždění §7

Působnost úřadu §8 §9 §10 §11 §12 §13

Přestupky fyzických osob §14

Přestupky právnických osob §14a

Společná ustanovení k přestupkům §14b

Společná ustanovení §15 §16 §17 §18 §19 §20

Zrušovací ustanovení §21

Účinnost §22

Příloha - Místa, kde jsou shromáždění zakázána

č. 259/2002 Sb. - Čl. V

INFORMACE

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx shromažďovat.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxx práv x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x k xxxxxx xx řešení veřejných x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postojů x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx zakázána xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx vymezených x příloze tohoto xxxxxx.

§2

Xx shromáždění ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxx;

x) jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 2.

§2a

Působnost xx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonává

a) xxxxxx xxxx, v xxxxx územním xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxx xxxxxxxx úřadu,

c) xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx xxxxxx shromáždění xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hranice kraje

(dále xxx "xxxx").

§2x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2002 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

Xxxxxxx shromáždění

§3

Shromáždění xxxx xxxxxx xxxxx starší 18 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osob (xxxx xxx "svolavatel").

§4

(1) Xxxxxxxxxxx musí xxx oznamována úřadu x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx pracovníkům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 10) x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x jiných xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k projevům xxxxxxxxxxxx vyznání;

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx obce xxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, kde xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxx oznámení. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, v níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Svolavatel xx xxxxxxx shromáždění xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx. Úřad xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx oznámení x x xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oznámení xxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx xxxxx xxxx konání xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) X oznámení xxxx xxxxxxxxxx uvést:

a) účel xxxxxxxxxxx, den a xxxxx jeho xxxxxx x xxxx zahájení; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxx ukončení;

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určí, a xxxxxx jejich xxxxxxxx;

x) xx-xx xxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx;

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxx adresu xxxxx trvalého xxxxxx xxxx adresu xxxxx xxxxxxxxx pobytu, xxx-xx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx xxxxxx"), x adresu xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x adresou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx kontaktní xxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxx pobytu a xxxxxx xxx doručování, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx poštou, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx ji x xxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, datum xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx kontaktní xxxx xxxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxx osob.

(4) Xx-xx xx shromáždění xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx veřejná xxxxxxxxxxxx, xx svolavatel xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx uživatelem xxxxxxx.

(5) Neuvede-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxx neúplné, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx-xx svolavatel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx svolavatele na xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx svolavatel xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Svolavatel xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svolání xxxxxxxxxxx. Zejména xx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x účasti xx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx svolavatele xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx-xx platně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 nebo xxxx-xx shromáždění xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx shromáždění bude xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx pořadatelů xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou k xxxxxxxxx řádného xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména plnit xxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky x splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx;

x) zajistit xxxxxxxx xxxxx způsobilých pořadatelů xxxxxxxx 18 xxx;

x) xxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx shromáždění x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tak, aby xx podstatně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oznámení;

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx nebyl narušován;

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx o potřebnou xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účastníky k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx tak xxxxxx xxx, jestliže xx účastníci xx xxxxxxxx shromáždění xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Vzejde-li ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §4 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx účastníků shromáždění

(1) Xxxxxxxxx shromáždění jsou xxxxxxx dbát xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §6 a xxxxxx se xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx a pokojný xxxxxx shromáždění.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx povinni xx xxxxxxx rozejít. Xx-xx shromáždění xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx shromáždění. X xxxxxxxx xxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky. Xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx užity x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx znemožňujícím jejich xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx úřadu

§8

(1) Úřad xxxx x xxxxxxx xx místní xxxxxxxx xxxx xx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx svolavateli, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx nebo x xxxxx dobu.

(2) Xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx konání xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xx stejném místě x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo veřejnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, sportovní xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx") x mezi svolavateli xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohodě x úpravě xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo veřejnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je svolavatel xxxxxxx vytvořit xxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxx úkolů, zejména xx umožnit sledování xxxxxxx shromáždění a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx úřadu xxxx x místě xxxxxxxxxxx xxxxxx pokyny xxxxxxxx k zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx pokynu x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx střetu xxxxxxx xxxx a k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx úřadu při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx svobodu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx šetřil xxxx xxxxxxxx x nepřekročil xxxx nezbytnou k xxxxxxxx xxxxx sledovaného xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx místě, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

§9

Xxxx xxxx svolavateli xxxxxx, aby shromáždění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx bylo ukončeno xxx, xxx nedošlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§10

(1) Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oznámeno, xx zakáže, xxxxxxxx xx účel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx:

x) xxxxxxx nebo omezovat xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx práva xxxx xxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, náboženské vyznání x sociální xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zákony.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xx konat xx xxxxx, xxx by xxxxxxxxxx hrozilo závažné xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx shromáždění, mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx o xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxx §8 odst. 2 xx xxxx zjevně xxxxxxxx; nelze-li xxxxx, xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx dříve, rozhodne xx za xxxxxx xxxxxxxx svolavatelů xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx být xxxxxx x xxxxx, xxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx bylo v xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obyvatelstva, xxx-xx xxx nepřiměřených obtíží xxxxx shromáždění xxxxx, xxxx by xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů uvedených x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijal xxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1.

§11

(1) O xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náležitosti požadované xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx shromáždění xxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx podle xxxx první xxxxxxxx xxxx shromáždění na xxxxx xxxxx nebo xxx se xxxxxxxx x jiných okolnostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dotčených xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx shromáždění xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupného xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx se xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxx zašle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vědomí. Rozhodnutí xx doručeno vyvěšením.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Soud xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx podání xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Soud x xxxxxx xxxxxxxx účastníkům x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx. Xxxx xxxxxxx x vyvěšením xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx jinak xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx tak, xxx xxxx xx nejvíce xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx zruší rozhodnutí xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx shromáždění, xxx xx konat xxxxxxx xxx, aby bylo xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx svolavatel xxxxxxxx xxxx o xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xxxx jeho xxxxxxx.

§12

(1) Jestliže xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx zakázáno, vyzve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx, xxxx bylo xxxxxxxx podle §5, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nastaly xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx jeho zákaz xxxxx §10 xxxx. 1 xx 3, xxxx xx-xx zakázáno xx xxxxxx. Xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Shromáždění, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx způsobem xxxxxxxx x odstavci 5 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx odchýlilo xx xxxxxxxxxx xxxxx takovým xxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti, xxxxx by odůvodnily xxxx xxxxx podle §10 odst. 2 xxxx 3.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5, jestliže xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx trestné xxxx, xxxxx xx účastníci xxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 3 x 4 x nápravu se xxxxxxxxxx zjednat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Rozpuštění xx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx rozpouští xxxxxxxx xxxxx výzvou svolavateli, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx svolavatel neučiní xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx, aby xx pokojně xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx této xxxxx x musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx se x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx zástupce xxxxx xxxx xx-xx zástupce xxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, x xxxxx správním xxxxxx xx shromáždění xxxx, nebo Ministerstva xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx použije xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx směřující x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxx proti rozpuštění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx.

§14

Xxxxxxxxx fyzických osob

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) neuposlechne xxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx shromáždění xxxx xxxxx xxxxxx brání x plnění xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §7 odst. 2 xxxxx účastníkům xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx rozešli,

c) neoprávněně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jim x xxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx policisty xxxxxxx xx xxxxxxx §8 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxxx shromáždění xx xxxxxxx účelu shromáždění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx úmyslně xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx shromáždění dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §7 xxxx. 3 xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, výbušninu xxxx pyrotechnický xxxxxxx xxxxx xxxx předměty, xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 4 xx xxxxxxx obličej xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo znemožňujícím xxxx identifikaci, xxxx

x) x xxxxxxx x §12 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxx svolavatele x pokojnému rozchodu x xxxxxxxxxx shromáždění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x pokojnému xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxxx shromáždění xxx xxxxxxxx,

x) pořádá xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx shromáždění xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xx 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxx shromáždění xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §8 xxxx. 2, xxxx

x) x rozporu x §12 xxxx. 5 neučiní xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx shromáždění xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 15&xxxx;000 Xx.

§14x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v rozporu x §5 xxxx. 1 svolá xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx svolává,

c) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §6 xxxx. 4 xx 6,

d) xxxxxxx některou z xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovenou úřadem xx základě §8 xxxx. 2, nebo

e) x xxxxxxx s §12 odst. 5 xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx se účastníci xxxxxxxxxxx pokojně xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 30&xxxx;000 Xx.

§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Pokuty xxxxxx x vymáhá xxxxx, xxxxx je uložil.

Společná ustanovení

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2016 Sb.

§16

Xxxxxxxxxx vydané podle §8 odst. 2 x §10 xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§17

Je-li x tomto xxxxxx xxxxx určena xxxxxx dnů, xxxxxx xx jedním xxxx xxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx, k xxx xx lhůta xxxx.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 259/2002 Sb.

§19

Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 11) xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

§20

§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 175/1990 Sb.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. xxxxx č. 68/1951 Sb., x xxxxxxxxxxxx organizacích x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x shromáždění;

2. xxxxxxxx ministerstva vnitra x. 320/1951 X. x. (x. 348/1951 X. x.) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x shromáždění;

3. §1 x 3 xxxxxx č. 126/1968 Sb., x xxxxxxxxx přechodných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

4. §40 xxxxxx č. 40/1974 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§22

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Havel x. r.

Dubček v. x.

Xxxxx v. r.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 84/1990 Xx.

Xxxxx, xxx xxxx shromáždění xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx, Xxxxx 1,

2. U Xxxxx xxxxxx, Xxxxx 1,

3. Xxxxxxxx, Xxxxx 1,

4. Xxxxxxxxx, Xxxxx 1,

5. Xxxxxxxxxxxx náměstí, Praha 1,

6. Xxxxxxxxxxxx, Praha 1,

7. Zámecká, Xxxxx 1,

8. chodník xxxxxxxxxxx x xxxxxxx hraně Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxxxx x ulicí Zámecká, Xxxxx 1, x Xxxxxxxx, Praha 1, x

9. Letenská, Xxxxx 1, a xx x xxxxx mezi Xxxxxxxxxxxxx náměstím, Praha 1, x xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx 1.

Xxxxxxx vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2016

Čl. X

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx se oznamují xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xx xxxxx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nepřihlíží.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2002 Sb. x účinností xx 1.7.2002

Informace

Právní xxxxxxx č. 84/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 29.3.1990.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

175/90 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx trestní xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.90

151/2002 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

259/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 84/90 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 175/90 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.7.2002

501/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

294/2009 Xx., kterým se xxxx zákon x. 84/90 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2009

252/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 85/1990 Sb. o právu xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§244 - 250).
3) Xxxxx č. 60/1961 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
4) Zákon č. 71/1967 Sb.
5) Xxxxx č. 135/1961 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (silniční zákon), (xxxxx xxxxx č. 55/1984 Xx.).
6) §65 xx 78 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx.
7) Část xxxxx x třetí správního řádu.
8) §68 xx 70 správního xxxx.
9) §73 xx §75 odst. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx.

10) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x postavení xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech).

11) Xxxxx III xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.