Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.1999.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách ČR a zákona o zajišťování obrany ČR
224/99 Sb.
224
ZÁKON
xx xxx 14. xxxx 1999,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxx x zajišťování xxxxxx České xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
Xx. I
Xxxxx č. 15/1993 Sb., x Xxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx takto:
1. §1, 2 a 4 xx xxxxxxx.
2. Xxxx šestá xx zrušuje.
Xx. XX
Xxxxx č. 114/1993 Sb., o Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. §5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3) xxx:
"§5
Xxxxxxxx kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x odvolávání náčelníka Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis.3)
3) Xxxxx č. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.".
2. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4) xx xxxxxxx.
Čl. III
Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx. x xxxxxx x. 289/1997 Xx., se mění xxxxx:
1. V §5 odst. 1 xxxx. x) x x §16 odst. 4 písm. x) xx slova "Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
2. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) xxx:
"5) Xxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x povolání.".
Čl. IV
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1999.
Xxxxx x. r.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.12.1999.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.