Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.1999 do 27.12.2006.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/95 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů

131/99 Sb.

131
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 9. xxxxxx 1999,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 303/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 3 xxxxxx x. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 3/1991 Xx., a xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx.:
Xx. I
Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 320/1997 Xx. x nařízení xxxxx č. 317/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx "18 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "20 Xx".
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxx "3&xxxx;250 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "3&xxxx;600 Xx".
Xx. XX
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1999.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxxxx x. r.
1. místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx:
XxXx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 131/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1999.
Xxxxxx předpis x. 131/99 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.