Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.1999.


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
283/99 Sb.
Část první - Úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání podle pracovněprávních předpisů §1 §2
Část druhá - Úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě podle občanskoprávních předpisů §3
Část třetí - Společná ustanovení §4 §5 §6
283
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 18. xxxxx 1999
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx)
Vláda nařizuje xxxxx §202 xxxx. 2 zákona x. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 37/1993 Xx., x xxxxx §447 xxxx. 3 xxxxxx č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 131/1982 Sb.:
ČÁST XXXXX
XXXXXX NÁHRADY XX XXXXXX XX VÝDĚLKU XX XXXXXXXX PRACOVNÍ XXXXXXXXXXXX VZNIKLÉ XXXXXXXXX XXXXXX NEBO XXXXXX X POVOLÁNÍ XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX PŘEDPISŮ
§1
Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx") xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákoníku práce, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx1) xx upravuje xxx, xx se xxxxxxxx výdělek xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů2) xxxxxxx x 8,5 %.
§2
(1) Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998, xxxxxxxx výdělek xxxxxxxx xxx výpočet náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx §1 xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx §1 xx provede xxx xxxxxxx zaměstnance; xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x případech, xxx mu náhrada xx ztrátu xx xxxxxxx nepříslušela xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx částečného xxxxxxxxxxx důchodu xxxxx xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění.
(3) Xxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x případech, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx na výdělku xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §195 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 1994.
XXXX XXXXX
XXXXXX NÁHRADY XX XXXXXX NA VÝDĚLKU XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX NEBO XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
§3
Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx3) (xxxx xxx "xxxxxxx") se xxxxxxxx tak, xx xx xxxxxxxx výdělek xxxxxxxx pro výpočet xxxxxxx, xxxxxxxxx zvýšený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxxxxx o 8,5 %. Xxxxxx xxxxxxx xx podle věty xxxxx xxxxxxxxx, vznikl-li xxxxx xx xxxxxxx xx 31. prosinci 1998.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§4
Xxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx x xx její xxxxxx provedené xxxxx §1 x xxx xxxxxxx x po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxx čl. V xxxxxx x. 160/1993 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., x některé xxxxx zákony.
§5
Xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx a náhrada, xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, přísluší od 1. prosince 1999.
§6
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx vlády:
Ing. Xxxxx x. x.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx:
XxXx. Xxxxxx x. r.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:
JUDr. Xxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 283/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.11.1999.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §193 x 195 zákoníku xxxxx.
§112 zákona x. 99/1948 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6 xxxxxx x. 58/1956 Xx., x xxxxxxx škody xx xxxxxxxx úrazy a x náhradě nákladů xxxxxxx xxxx a xxxxx nemocenského pojištění x důchodového zabezpečení.
§7 x 31 xxxxxx x. 150/1961 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úrazech x nemocech x xxxxxxxx.
§8 xxxxxx x. 30/1965 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxx xxxxx x. 138/1976 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
Nařízení xxxxx x. 60/1982 Xx., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo nemocí x povolání.
Xxxxx č. 297/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 191/1993 Sb., x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 263/1994 Sb., o úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx pracovním úrazem xxxx nemocí x xxxxxxxx.
Nařízení xxxxx č. 291/1995 Sb., x úpravě xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 298/1996 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx (úprava xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxx č. 318/1997 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx).
Nařízení vlády č. 320/1998 Sb., o xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx (xxxxxx náhrady xx ztrátu na xxxxxxx).
3) §445 x §447 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxx xxxxx č. 128/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 50/1994 Sb., x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku po xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx při xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 317/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx invaliditě.
Xxxxxxxx xxxxx č. 298/1996 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx č. 318/1997 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx č. 320/1998 Sb.