Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2001.


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
464/2001 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ÚPRAVA NÁHRADY ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI VZNIKLÉ PRACOVNÍM ÚRAZEM NEBO NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ PODLE PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ §1 §2
ČÁST DRUHÁ - ÚPRAVA NÁHRADY ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO PŘI INVALIDITĚ PODLE OBČANSKOPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ §3
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §4 §5 §6
464
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 21. xxxxxxxxx 2001
x úpravě xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x o úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx při xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxx nařizuje xxxxx §202 xxxx. 2 xxxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 37/1993 Xx., a podle §447 xxxx. 3 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 131/1982 Xx.:
XXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX NA XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX NEMOCÍ X POVOLÁNÍ PODLE XXXXXXXXXXXXXXXX PŘEDPISŮ
§1
Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku") xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx1) se xxxxxxxx xxx, xx xx průměrný xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx2) zvyšuje o 4,6 %.
§2
(1) Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx 31. prosinci 2000, xxxxxxxx xxxxxxx rozhodný xxx výpočet xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx podle §1 xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x případech, xxx mu xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx nepříslušela pouze x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx §1 xx provede na xxxxxx zaměstnance x x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, protože xx xxxxxxxxxxxx ustanovení §195 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. červnem 1994.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX NEBO XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
§3
Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx invaliditě3) (xxxx xxx "náhrada") xx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zvýšený xxxxx dřívějších xxxxxxxx4) xxxxxxx x 4,6 %. Xxxxxx náhrady xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§4
Xxx náhradu xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx provedené podle §1 x pro xxxxxxx i po xxxx xxxxxx provedené xxxxx §3 xxxxx čl. V zákona č. 160/1993 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx zákon České xxxxxxx rady č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony.
§5
Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2001.
§6
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxxxx v. x.
1. místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx:
XxXx. Xxxxxx x. r.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:
JUDr. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 464/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2001.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §193 x 195 xxxxxxxx xxxxx.
§112 xxxxxx x. 99/1948 Xx., x xxxxxxxx pojištění.
§6 xxxxxx č. 58/1956 Xx., o xxxxxxx škody xx xxxxxxxx xxxxx x x náhradě xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7 x 31 xxxxxx č. 150/1961 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemocích z xxxxxxxx.
§8 xxxxxx x. 30/1965 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x povolání.
2) Xxxxxxxx xxxxx č. 138/1976 Xx., x úpravě xxxxxxxxx náhrad xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
Nařízení xxxxx x. 60/1982 Xx., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx vzniklé pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání.
Zákon č. 297/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním úrazem xxxx nemocí x xxxxxxxx.
Nařízení xxxxx č. 191/1993 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 263/1994 Sb., x úpravě xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 291/1995 Sb., x úpravě xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx.
Nařízení vlády č. 298/1996 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku po xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx a x xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx (úprava náhrady xx xxxxxx na xxxxxxx).
Nařízení xxxxx č. 318/1997 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (úprava xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx).
Nařízení xxxxx č. 320/1998 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí z xxxxxxxx x x xxxxxx náhrady za xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx).
Nařízení vlády č. 283/1999 Sb., x úpravě xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx (úprava xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxx č. 18/2001 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx).
3) §445 x 447 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxx xxxxx č. 128/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 50/1994 Sb., o úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při invaliditě.
Xxxxxxxx xxxxx č. 317/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 298/1996 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx č. 318/1997 Sb.
Nařízení xxxxx č. 320/1998 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx č. 283/1999 Sb.
Nařízení xxxxx č. 18/2001 Sb.