Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009.


Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

12/97 Sb.

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16

č. 145/56 Ú.l. - Vyhláška o provozu na silnicích

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

INFORMACE

§1

Xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx Ministerstvo xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Policie Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

§2

§2 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 361/2000 Sb.

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§4

§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 361/2000 Sb.

§5

§5 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 361/2000 Sb.

§7

§7 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 361/2000 Sb.

§8

§8 zrušen právním xxxxxxxxx č. 361/2000 Sb.

§9

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx řídit xxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxx dostatečně xxxxxxx x duševně xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vozidla a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxxxx řídit xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx oprávnění smí xxxxx motorové xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx učí xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, a xx xxxx xxxxx xxx dohledem oprávněného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx, kdo xxxxxx xxxxxxxxxxx věku, je xxxxxxxxx způsobilý x xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení motorových xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx podmínky stanovené xxx xxxxxx některých xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx motorových vozidel, xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxx řízení některých xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 3)

§10

§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 361/2000 Sb.

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 361/2000 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 247/2000 Sb.

§13

(1) Xxxxxx nad xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 4) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx x ministerstvem x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx služebních xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidencí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služebních vozidel Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvláštní zákon. 5)

(3) Úpravu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ministerstva x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx řidičů služebních xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 168/1999 Sb.

§15

Xxxxxxx xx

1. vládní xxxxxxxx č. 54/1953 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx znění zákonného xxxxxxxx Předsednictva Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 13/1956 Xx. x zákona x. 60/1961 Sb.,

2. §2 až 6 x §113 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 145/1956 Ú. l., x provozu xx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 87/1964 Xx.,

3. §1 x 19 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx č. 87/1964 Sb., o řidičských xxxxxxxxx,

4. §3, 4 x §68 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1989 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

§16

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 12/97 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.2.1997.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

168/99 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2000

247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2001

361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

274/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx XXX č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx ČNR č. 186/1992 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů.
2) Xxxx. §17b zákona ČNR x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 153/1995 Sb., §18 xxxxxx č. 124/1992 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 39/1995 Sb., x §37 xxxxxx ČNR x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx.
3) Zákon č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx.
4) Xxxxx č. 124/1992 Sb., xx znění xxxxxx č. 39/1995 Xx.
5) Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
6) §427 xx 431 zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
7) §26 xxxx. 1 xxxxxx XXX č. 185/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/1993 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX č. 492/1991 Sb., kterou xx stanoví xxxxxx x xxxxxxxx zákonného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxxxxx vozidla, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Zákon XXX č. 283/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 38/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu silničních xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
11) Xxxx. xxxxx č. 135/1961 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 38/1995 Xx., a xxxxx č. 38/1995 Sb.
12) §100 xx 105 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 102/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
13) §6 xxxxxx ČNR x. 37/1989 Sb., x xxxxxxx před alkoholismem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 35/1984 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx komunikacích (xxxxxxxx xxxxx).
16) Obrazcová xxxx přílohy (Seznam xxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/1953 X.x. xxxxxxxxx; xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x ni xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, mohou xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.
17) Xxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejněné v xxxxxx 107 Xxxxxxxx xxxxx z xxxx 1954 xx stává xxxx 1. xxxx 1956 xxxxxxxxxxxxx.