Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2003 do 31.12.2020.


Sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
471/2002 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu

č. 593/2004 Sb.

INFORMACE

471

XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxx 29. xxxxx 2002

x zavedení Číselníku xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXXX), Číselníku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. x. Xxxxx (XXXXXX)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x účinností od 1. xxxxx 2003 xxxxxxxx Xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "XXXXXX") x Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("CISPOU"), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx 13. xxxxxx 2002, a xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. m. Xxxxx (dále xxx "XXXXXX"), xxxxxxx vymezení xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx hl. m. Xxxxx x. 25/18 x 21. xxxxxxxx 2000 x účinností xx 1. xxxxxxxx 2001.

Xxxxxxxxx XXXXXX, XXXXXX x XXXXXX jsou xxxxxxx xxx orgány xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx 6, Xxxxx 1-Xxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX (www.czso. cz).

Xxxxxxxxxxx:

xxx. Ing. Xxxxxx, CSc. v. x.

Informace

Právní předpis x. 471/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

593/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX)

x účinností xx 1.1.2005

Xxxxxx xxxxxxx x. 471/2002 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 530/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.