Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2002.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/95 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/98 Sb.
336/2002 Sb.
336
XXXXXXXX XXXXX
ze dne 19. xxxxxx 2002,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 262/1995 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády x. 171/1998 Xx.
Vláda nařizuje xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:
Čl. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 262/1995 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 171/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §1 xxx:

"§1

Xx národní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx památky:

a) x hlavním xxxxx Xxxxx

1. Klementinum,

2. Staroměstské xxxxxxx,

3. Xxxxxx sv. Xxxxxxx,

4. Kostel sv. Xxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx,

5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. Müllerova xxxx,

9. Hradiště Xxxxx;

x) xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx Xxxxxx,

2. Kostel xx. Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx,

3. Xxxxxxx xxxxxxxx x Kouřimi,

4. Xxxxxx xx. Barbory x Xxxxx Xxxx,

5. Kostel Xxxxxxxxxxx Xxxxx Marie xx Xxxxx Xxxxxxxxx,

6. Xxxxxxx sv. Xxxxxxx x xx. Xxxxxxxx xx Xxxxx Boleslavi,

7. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx - Xxxxx Xxxx;

x) x Xxxxxxxxxx xxxxx

1. Klášter xx Xxxxxx Xxxxx,

2. Xxxxxx Nanebevzetí Panny Xxxxx x Xxxxxx,

3. Xxxxxxx Zlatá Koruna,

4. Xxxxxx sv. Víta x Xxxxxx Krumlově,

5. Xxxxxxx x Xxxxxxx,

6. Xxxxx Xxxxxxxxxx Hradec,

7. Xxxx Strakonice;

d) x Xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxxx Týn,

2. Xxxxxx xx. Xxxxxxxxxxx x Xxxxx,

3. Xxxxxxx Plasy,

4. Xxxxxxx Xxxxxxxx,

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx kopec,

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x mohylové xxxxxxxxxx u Xxxxxxxx - Xxxxxx;

x) v Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx Xxxxx xxx Teplou;

f) v Xxxxxxxx kraji

1. Klášter xxxxxxxxxxx x Kadani,

2. Xxxxxx xx. Xxxxxxxx x Lounech,

3. Klášter x Xxxxx;

x) v Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx Xxxxxxx;

x) x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxx,

2. Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx,

3. Xxxxxxx v Xxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

5. Xxxxx Opočno,

6. Xxxxxxxx Xxxx;

x) x xxxxx Xxxxxxxx

1. Xxxxx Xxxx,

2. Xxxx Xxxxxxxxx,

3. Xxxxxx xx. Jana Nepomuckého xx Zelené Xxxx;

x) x Xxxxxxxxxxxxx kraji

1. Xxxxxx sv. Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxx,

2. Xxxx Tugendhat,

3. Zámek Xxxxxxx,

4. Xxxxx Xxxxxxx,

5. Xxxxx xxxx xx Xxxxx;

x) x Xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxx,

2. Olomoucký xxxx s xxxxxxxx xx. Xxxxxxx,

3. Xxxxxx xx. Xxxxxx x Xxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx,

5. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx;

x) x Xxxxxxxxxxxxxxxx kraji

1. Xxxxx xx. Xxxxx x Xxxxx,

2. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxx,

3. Xxx Xxxxxx x Xxxxxxx;

x) xx Zlínském xxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxx s Xxxxxxx x Podzámeckou xxxxxxxx,

2. Xxxxxxxx muzeum x xxxxxxx,

3. Xxxxxxxx.".

2. Xx §1 xx xxxxxx xxxx §1a, xxxxx xxx:
"§1x

(1) Umístění, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národních kulturních xxxxxxx xxxxx §1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx ústav xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxx §1 xx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; 1 xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx x 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx správním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx x příloze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx část pozemku, xxxxxx xx xx xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 2.".

3. Příloha xxx:

"Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 262/1995 Xx.

Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) v hlavním xxxxx Xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxxxxxxxx
Xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvořený xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx znaky, včetně xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx:
xxxxxx xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx xxxx:
Xxxxx 1
Xxxxxxxxxxx území:
Staré Xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 1109 (xxxx)
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
190, 1040,
2.
Xxxxx:
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxxx náměstí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxx:
xxxxxx xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx xxxx:
Xxxxx 1
Katastrální xxxxx:
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1090,
3.
Xxxxx:
Xxxxxx xx. Xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxxx na xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx:
xxxxxx město Xxxxx
Xxxxxxx xxxx:
Xxxxx 1
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx Xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
2306/10, 2306/1 (xxxx),
4.
Xxxxx:
Xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Malé Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxxx kostela x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx:
xxxxxx xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx část:
Praha 1
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1, 7, 993 (část)
Budova, číslo xxxxxxx:
556,
5.
Xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx x náhrobky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:
Obec:
hlavní xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx část:
Praha 1
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
48, 49, 50,
6.
Název:
Staronová xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx:
xxxxxx xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx xxxx:
Xxxxx 1
Katastrální xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx číslo:
1,
7.
Název:
Zbraslavský xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitými objekty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx znaky:
Obec:
hlavní město Xxxxx
Xxxxxxx xxxx:
Xxxxx 5
Katastrální xxxxx:
Xxxxxxxx
Xxxxxxx, parcelní čísla:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 17/2, 24, 27, 28
Xxxxxx, xxxxx popisná:
1, 2, 472,
8.
Název:
Müllerova xxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxx xxxxxxx budovou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační znaky:
Obec:
hlavní xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx xxxx:
Xxxxx 6
Xxxxxxxxxxx území:
Střešovice
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
865, 866
Xxxxxx, číslo xxxxxxx:
642,
9.
Název:
Hradiště Xxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx tvořený xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxx:
xxxxxx město Xxxxx
Xxxxxxx xxxx:
Xxxxx 6
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
707/1 (xxxx), 707/4, 707/5, 721/1, 721/2, 723/1, 723/2, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 736, 737, 738/1, 738/3, 740, 742, 746, 752, 753, 754, 755, 757, 758, 759, 766, 1379/1 (xxxx), 1379/2, 1380, 1381
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1094, 1095/3 (xxxx), 1097, 1098/1, 1098/2, 1099/1, 1099/3, 1100/1, 1100/2, 1100/4, 1100/5, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 1115/5, 1115/6, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1116/5, 1116/6, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1125/1 (xxxx), 1125/3, 1125/4 (xxxx), 1125/5, 1126, 1127, 1131/1, 1132/2, 1133/4, 1133/5, 1133/6, 1134/2, 1137, 1144, 1145/1, 1146, 1147/1, 1151, 1333/2 (xxxx), 1340/1, 1340/2;
b) xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx památníku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
420/4, 420/14, 420/23, 420/24, 420/25, 420/27, 420/28, 480/5, 481/1, 481/6, 481/7, 481/8, 481/9, 481/10, 482/1, 482/3, 482/4, 482/6, 482/7, 482/8, 482/9, 482/10, 482/11, 484/11, 484/12, 484/13, 484/14, 484/15, 484/16, 484/17, 484/18, 486/1, 486/2, 498/4, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8, 498/9, 498/10, 498/11, 499, 500, 501, 502, 503, 412/1, 420/7 (xxxx), 420/8, 420/10 (xxxx) 420/11 (xxxx), 420/12, 421/2, 412/2, 420/7, 420/9, 420/10 (xxxx), 420/11, 420/13, 420/15, 420/16, 420/17, 420/18, 420/19, 420/20, 420/21, 420/22, 420/26, 437/1, 437/2, 511,
2.
Xxxxx:
Xxxxxx xx. Bartoloměje x Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx kostela xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx objekty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx
Xxxx:
Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 103, 106, 107, 108, 109
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
11, 2805/6 (xxxx)
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
24 (xxxx obce Xxxxx X),
3.
Xxxxx:
Xxxxxxx xxxxxxxx x Kouřimi
Popis:
městské opevnění xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx
Xxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 1, 6, 10 (část), 28 (xxxx), 30 (xxxx), 32 (část), 33 (xxxx), 34 (xxxx), 35 (xxxx), 37 (část), 38 (xxxx), 42 (xxxx), 46 (xxxx), 47 (xxxx), 54 (část), 199, 200, 201, 202, 203, 227/1, 227/2, 227/3, 228, 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 236/1, 236/2, 236/3, 237, 240, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 270, 271, 273/1, 275/1, 275/2, 276/2, 276/3, 276/4, 278, 289, 294, 297, 298, 299, 309, 310, 315, 316, 317, 318, 319, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 339, 340/1, 340/4, 340/5, 341, 342, 353, 356/1, 356/2, 356/4, 356/5, 356/6, 358, 359/1, 359/2, 259/3, 360/2, 361, 363, 367, 368, 369, 370/1, 370/2, 371, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 372/11, 372/12, 372/13, 373, 398, 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 535, 546, 554, 556, 557, 558, 559 (xxxx), 560, 562, 568, 569, 570, 571, 591, 596, 607, 611, 621, 646, 654 (část), 668/1, 668/2, 675/2, 680, 1079
 
pozemkové xxxxxxx: 4/1, 4/2, 5, 7, 9, 10/2, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 34 (xxxx), 37/1, 38 (část), 40, 44, 47 (xxxx), 48 (část), 49, 52/2, 52/3, 55/1, 55/2, 55/4, 58/1, 58/2, 59 (xxxx), 66/1, 66/2, 69, 70, 85/1, 85/2, 88/1, 88/2, 140/1, 141, 142, 143/2, 143/3, 144, 147, 148, 149, 178/1 (část), 178/2, 178/3 (xxxx), 181, 183/1, 183/3, 184, 187/2, 188/5, 189, 191, 192, 202, 205/2, 1722/2, 2523/3 (xxxx), 2523/4 (xxxx), 2523/21 (xxxx), 2523/23 (xxxx), 2528, 2529/4, 2530 (xxxx), 2531, 2532, 2534/1, 2534/2, 2534/3, 2536 (xxxx), 2542/1 (část), 2646/2 (xxxx), 2725/1, 2725/2, 2726, 2727, 2741, 2751, 2752 (xxxx),
4.
Xxxxx:
Xxxxxx xx. Xxxxxxx x Xxxxx Xxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitými xxxxxxx xx xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx Xxxx
Xxxx:
Xxxxx Xxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Kutná Hora
Pozemky, xxxxxxxx čísla:
220/1, 226, 227/1, 227/2,
5.
Xxxxx:
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx budovami x xxxxxx xxxxxxxxxx objekty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Praha-východ
Obec:
Brandýs nad Xxxxx - Stará Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Stará Xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1, 2, 3, 4, 2553, 2554, 2555, 2676/5 (xxxx), 2677/1 (část)
Budovy, xxxxx xxxxxxx:
240, 468,
6.
Xxxxx:
Xxxxxxx sv. Václava x xx. Xxxxxxxx xx Xxxxx Boleslavi
Popis:
dvojice xxxxxxx a jiné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx - xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx xxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1667,
7.
Xxxxx:
Xxxxxx xxxxx Marie x xxxxxxxxx - Xxxxx Xxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kláštera xxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vymezených prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1507, 1945, 1946, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1959/1 (xxxx), 1960, 1961,
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
591 (xxxx xxxx Příbram XX);
x) v Xxxxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxxxx ve Xxxxxx Xxxxx
Xxxxx:
xxxxx cisterciáckého xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx tvořený xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx Krumlov
Obec:
Vyšší Brod
Katastrální xxxxx:
Xxxxx Xxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 132, 133, 134/1, 134/2, 134/3, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 136, 137, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 145/1, 145/2, 167, 215,
pozemkové xxxxxxx: 88/1, 1398/2, 1400/1, 1401/1, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1419/2, 1775
Xxxxxx, xxxxx popisná:
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151, 152, 159,
2.
Xxxxx:
Xxxxxx Nanebevzetí Panny Xxxxx x Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tvořený xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx Krumlov
Obec:
Kájov
Katastrální xxxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
stavební parcely: 1, 2, 3/1, 3/3
xxxxxxxxx xxxxxxx: 1415, 2095
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1 (xxxx obce Xxxxx),
3.
Xxxxx:
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kostelem Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Český Krumlov
Obec:
Zlatá Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
stavební xxxxxxx: 4, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
xxxxxxxxx xxxxxxx: 41/1, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 42, 48/1, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/11, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51, 52/1, 52/3, 52/4, 52/5, 91, 278
Budovy, xxxxx xxxxxxx:
1, 39, 40, 41, 57,
4.
Název:
Kostel xx. Xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx nemovitými objekty xx xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx tohoto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx parcela: 208
Xxxxxx, číslo xxxxxxx:
160 (xxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx),
5.
Xxxxx:
Xxxxxxx x Xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Panny Xxxxx Xxxxxxxx x xx. Xxxxx tvořený xxxxxxxx x jinými nemovitými xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 563, 564, 565, 566, 567
Budovy, xxxxx xxxxxxx:
125, 137, 141, 142, 143, 173 (část xxxx Xxxxxx X),
6.
Xxxxx:
Xxxxx Jindřichův Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxxxxx Hradec
Katastrální xxxxx:
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 1187, 1188, 1189, 1199/1, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1209, 1210, 1211/1, 1211/2, 1211/3, 1211/4, 1211/5, 1211/6, 1211/7, 1212/1, 1212/2, 1212/3
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 2 (xxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx I)
7.
Název:
Hrad Xxxxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx objekty na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx Strakonice
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3/1, 4, 5, 6/1, 6/4
xxxxxxxxx parcely: 5/1, 6/1, 6/2, 7, 9, 469/1, 470
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 3, 50 (xxxx obce Xxxxxxxxxx XX);
x) v Xxxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx nemovitými xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Domažlice
Obec:
Horšovský Xxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxxx Týn
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 13, 42, 352/1, 352/2, 259/1, 360, 361, 362, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 2566, 2623 (xxxx), 2624, 2625 (xxxx), 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 22 (část xxxx Xxxxx),
42 (část xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx),
129 (xxxx xxxx Malé Xxxxxxxxx)
2.
Xxxxx:
Xxxxxx xx. Xxxxxxxxxxx x Plzni
Popis:
budova kostela xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxxx tohoto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx-xxxxx
Xxxx:
Xxxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Plzeň
Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:
1,
3.
Xxxxx:
Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxx:
xxxxx cisterciáckého xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx tvořený xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx - xxxxx
Xxxx:
Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx
Xxxxxxx, parcelní čísla:
stavební xxxxxxx: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 8/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 338, 705
pozemkové parcely: 1/1, 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 13, 14, 15, 24/1, 24/3, 39/1, 39/2, 39/3 (xxxx), 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 462/1, 462/2, 462/11, 462/14, 462/15, 462/16, 462/19, 462/20, 471/1 (xxxx), 479/3 (xxxx)
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 11,
4.
Název:
Klášter Xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Nanebevzetí xxxxx Xxxxx tvořený xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx u Xxxxxxx
Xxxxxxx, parcelní čísla:
stavební xxxxxxx: 14, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/7, 15/8, 15/9, 16, 18, 59
xxxxxxxxx parcely: 143/1, 143/3, 160/2, 163/1, 165/1, 165/2, 165/3, 168/1, 231/1 (část), 244/1 (část), 244/2 (xxxx), 258/1, 265, 270, 271, 276
Xxxxxx, xxxxx popisná:
1, 2, 3, 22 (xxxx xxxx Pozorka),
5.
Název:
Hradiště - Xxxxxxxxxx kopec
Popis:
areál xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nemovitých xxxxxxx xx pozemku xxxxxxxxx prostorovými identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
173/1 (xxxx),
6.
Xxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx u Bezemína - Cebivi
Popis:
areál xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tvořený xxxxxxxxxx staveb a xxxxxx xxxxxxxxxx objekty xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Tachov
Obec:
Bezemín - Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
628 (xxxx), 647, 648, 651/1 (xxxx), 684
Xxxxx:
Xxxxx - xxxxx
Xxxx:
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
149, 218, 220 (xxxx), 806, 810 (xxxx);
x) x Karlovarském xxxxx
Xxxxx:
Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxx
Xxxxx:
Xxxxxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitými xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx:
xxxxxxxx ostatková xxxxx xx. Maura x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx Xxxxx nad Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Karlovy Xxxx
Xxxx:
Xxxxx xxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx xxx Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx parcely: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 272
xxxxxxxxx xxxxxxx: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 136, 138, 3118, 3119/2, 3119/3,
Budovy, čísla xxxxxxx:
9, 10, 11, 12, 13, 203;
x) x Xxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxxx
Xxxx:
Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045
Budova, číslo xxxxxxx:
474,
2.
Xxxxx:
Xxxxxx xx. Xxxxxxxx x Lounech
Popis:
areál xxxxxxx xxxxxxx budovou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx
Xxxx:
Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1, 4847,
3.
Xxxxx:
Xxxxxxx x Xxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kostelem Xxxxxxxxxxx Xxxxx Marie xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx objekty na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx u Xxxxxxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 32, 33/1, 33/2, 34, 37, 38, 1132, 1133
xxxxxxxxx xxxxxxx: 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 51, 52, 54, 56, 79, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100/1, 100/2, 101/1, 102, 171, 176, 863/4
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 2, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491 (xxxx xxxx Xxxx);
x) x Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx objekty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx u Xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
stavební xxxxxxx: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 222
pozemkové xxxxxxx: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1024, 1026/1, 1026/2, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 (xxxx xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxxx xxxxxxx: 482/1, 482/2, 643/1, 643/2;
x) x Xxxxxxxxxxxxxxxx kraji
1.
Název:
Kaple Xxxxxxx Xxxx ve Xxxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxxx xxxxx x věží xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tohoto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Hradec Králové
Obec:
Smiřice
Katastrální xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 11,
2.
Název:
Muzeum x Xxxxxx Králové
Popis:
budova xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Hradec Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
stavební xxxxxxx: 621
xxxxxxxxx xxxxxxx: 239/43
Xxxxxx, xxxxx popisné:
465 (xxxx xxxx Střed Xxxxx),
3.
Xxxxx:
Xxxxxxx x Broumově
Popis:
areál xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kostelem xx. Vojtěcha tvořený xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Broumov
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx parcely: 1/1, 1/2, 2, 146, 276, 285, 286, 451, 452, 453, 1121, 1122
xxxxxxxxx xxxxxxx: 49, 138/1, 138/4, 138/6, 140, 141/7, 713/2, 723, 724, 725, 726/1, 726/2, 727, 728, 730/2, 730/4, 739/1, 761
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 2, 225, 226,
4.
Xxxxx:
Xxxxxxxxx systém Xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx objekty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Dobrošov
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
89/1, 89/2, 91/1 (xxxx), 100/2, 109/7, 109(/8, 135/7, 137, 152/1, 152/10, 153/1, 169/2, 169/3, 197/4 (xxxx), 198/7, 198/8, 198/9, 198/12, 221/1 (xxxx), 228/2 (xxxx), 237/3, 242, 266/1, 281, 343/1 (část), 406, 411/1 (xxxx) 411/3, 440/8 (část) 440/9 (xxxx) 469/1 (xxxx),
5.
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx zámku xxxxxxx budovami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Rychnov nad Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1, 2, 8, 9, 10, 11/1, 12 (xxxx), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 33, 34 (xxxx), 46 (xxxx), 1469/2, 1470/2, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475/1, 1475/2, 1476, 1478, 1479, 1480, 1481, 1486/2, 1489/2, 1750, 1751, 1752, 1754
Xxxxxx, čísla xxxxxxx:
1, 2, 3, 6, 37, 142, 275, 377, 378, 379, 380,
6.
Xxxxx:
Xxxxxxxx Xxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 57, 58, 59, 60, 62, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 141, 142, 153
 
pozemkové xxxxxxx: 399, 401, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410/1, 410/2, 411, 454, 551, 574 (xxxx), 580, 581, 583, 584 (xxxx), 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614/1, 614/2, 614/3, 615, 641, 646, 648/1, 649/1, 651, 658, 661, 673/1
Budovy, xxxxx xxxxxxx:
56, 57, 58, 59, 81;
x) x kraji Xxxxxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxx Xxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx objekty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Telč
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx parcely: 1, 2, 160/2, 169
xxxxxxxxx xxxxxxx: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 4, 7492/2
Xxxxxx, xxxxx popisná:
1, 71 (xxxx xxxx Xxxxxxx Město),
2.
Název:
Hrad Xxxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na pozemcích xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxx xxx Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx parcely: 34, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx: 54, 56, 57/1, 57/3, 57/4, 57/5, 60, 61/1, 61/2, 62/2, 156/4, 259/2, 259/5, 259/6, 259/7,
Budovy, xxxxx popisná:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
3.
Xxxxx:
Xxxxxx sv. Xxxx Xxxxxxxxxxx na Xxxxxx Xxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxx xxx Sázavou
Obec:
Žďár xxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Žďár
Pozemky, xxxxxxxx čísla:
577, 578, 579;
x) x Jihomoravském xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxxx sv. Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxx
Xxxxx:
xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně tohoto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxx-xxxxx
Xxxx:
Xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Xxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
45,
2.
Xxxxx:
Xxxx Tugendhat
Popis:
areál xxxx tvořený obytnou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxx-xxxxx
Xxxx:
Xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Xxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
3365, 3366
Budova, xxxxx popisné:
237 (xxxx xxxx Xxxxx),
3.
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx tvořený budovami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx na Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 51, 791/1, 792, 1355, 1384, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856/1, 1856/2, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1975, 2064 (xxxx), 2073/1
Budovy, čísla xxxxxxx:
1, 2, 66, 68, 72, 433, 434 (xxxx obce Xxxxxxx),
4.
Xxxxx:
Xxxxx Valtice
Popis:
areál xxxxx xxxxxxx budovami x xxxxxx xxxxxxxxxx objekty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Valtice
Pozemky, xxxxxxxx čísla:
646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 2607, 3160, 3161, 3162
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 2,
5.
Název:
Vodní xxxx xx Xxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx budovami, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
543, 544, 545
Xxxxxx, číslo xxxxxxx:
31;
x) x Xxxxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x Olomouci
Popis:
soubor xxxxx barokních xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační znaky:
Okres:
Olomouc
Obec:
Olomouc
Katastrální xxxxx:
Xxxxxxx - xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxxx parcely: 116/2 (xxxx), 116/14 (xxxx), 116/37 (xxxx), 116/46 (část),
2.
Název:
Olomoucký xxxx x kostelem sv. Xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tvořený xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx - xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 146, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 151, 152, 153, 154/1, 1017
xxxxxxxxx parcely: 17, 23/2, 24/1, 87/3, 87/4, 87/27, 116/54 (část), 116/55, 116/56 (xxxx)
Xxxxxx, čísla xxxxxxx:
810, 811, 812, 813, 814,
3.
Název:
Kostel xx. Xxxxxx x Olomouci
Popis:
budova xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx - město
Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 321,
4.
Xxxxx:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx bývalého xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx parcely: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 2, 3/1, 3/2, 5, 9, 10/1, 10/2, 87, 90, 357, 358, 359 129 (xxxx)
xxxxxxxxx xxxxxxx: 1/1, 1/4, 2/1, 2/2, 3/2, 19/1 (část), 19/2 (xxxx), 19/4 (xxxx), 22/2 (xxxx), 22/3 (xxxx), 24/1, 24/3, 25/2, 25/4, 31/3 (xxxx), 31/10 (xxxx), 31/15, 31/16, 31/21 (xxxx), 31/22 (xxxx), 31/25 (xxxx), 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 39, 40, 41/1, 58/3 (xxxx), 70/1, 70/2, 70/3, 71, 73, 74, 78/3, 79, 80/1, 86/2, 86/3, 86/5
Budovy, xxxxx popisná:
1, 2, 6
5.
Xxxxx:
Xxxxx Velké Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 23, 24, 25, 26, 52 (xxxx), 62, 63, 2727 (xxxx)
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
265, 268;
x) x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxx xx. Xxxxx x Xxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními znaky, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx
Xxxx:
Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxxx x Opavy
Pozemky, parcelní xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 69
xxxxxxxxx xxxxxxx: 300/1, 300/3,
2.
Xxxxx:
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxx
Xxxxx:
xxxxxx kostela xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tohoto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx
Xxxx:
Xxxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Opava - město
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
274, 593 (xxxx),
3.
Xxxxx:
Xxx Xxxxxx x Xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízením na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx pozemku
Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx-xxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
xxxxxxxx parcely: 86, 88, 89, 244/1, 244/2, 245, 246, 248, 249, 448
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
17/18
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
413, 714;
x) xx Xxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx budovami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Kroměříž
Obec:
Kroměříž
Katastrální xxxxx:
Xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
stavební xxxxxxx: 267, 268, 269, 270, 363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 385, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 2569, 7074, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7525, 7526, 7527, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550
xxxxxxxxx parcely: 9, 285/2, 286/1, 286/3, 286/6, 290/3, 402, 403/1, 403/2, 404, 405, 3289/1, 3290/1
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 2, 1192, 1344, 1476, 1477, 1478, 1501,
2.
Xxxxx:
Xxxxxxxx muzeum x xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx tvořený budovami x xxxxxx nemovitými xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
xxxxxxxx parcely: 368/1, 368/3, 985, 986, 987, 988, 1040, 1073, 1615, 1616, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1899, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2149, 2736, 2737, 2738, 3513, 3514, 3515/1, 4218, 4294, 4295, 4296, 4297, 4299, 4340, 4350, 4368, 4369, 4370,
 
pozemkové xxxxxxx: 1474/1, 1474/4, 1474/6, 1474/7, 1497/1, 1497/2, 1497/3, 1503/1, 1503/2, 1503/3, 1503/4, 1503/5, 1503/6, 1505/1, 1505/2, 1505/3, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1508/4, 1508/5, 1508/6, 1508/7, 1509/2, 1509/3, 1510, 1511, 1512/1, 1512/2, 1514/1, 1514/2, 1519/1, 1519/2, 1559/3, 1560/2, 1579, 1581/1, 1581/2, 1581/3, 1588, 1590/1, 1590/2, 1591/1, 1591/2, 1592/2, 1592/3, 1592/4, 1592/5, 1592/6, 1592/7, 1595, 1596, 1597, 1600, 1602/1, 1602/2, 1602/3, 1602/4, 1617/1, 1618/1, 1618/2, 1622, 1623, 1628/1, 1628/2, 1631, 1632, 1633, 1634, 1638/1, 1640/1, 1640/2, 1640/3, 1641, 1647/1, 1647/2, 1647/4, 1647/5, 1647/6, 1648/1, 1648/2, 1648/3, 1652, 1653, 1654/1, 1654/2, 1655, 1657, 1659, 1663, 1666, 1672, 1673, 1678, 1679, 3616/1, 3616/2 (xxxx), 3616/4, 3620/1, 3620/2, 3622/1, 3622/2, 3690/1 (část), 3720
Xxxxxxxxxxx území:
Tylovice
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
1171/2, 1172, 1173/2, 1174/1, 1174/2, 1174/4, 1175, 1176, 1177, 1178/1, 1197/1 (xxxx), 1197/2, 1197/4, 1198/1 (xxxx), 1199, 1200, 1201, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210/4, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247/1, 1247/2, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261/1, 1261/2, 1262, 1263, 1264, 1265/1, 1265/3, 1265/10, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323/1, 1323/2, 1342, 1343, 1344, 1345,
3.
Xxxxx:
Xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
xxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 342/1, 342/2, 440, 446, 450, 1448
xxxxxxxxx xxxxxxx: 2997/4, 2997/16 (xxxx) 2997/28, 2997/29
Xxxxxx, xxxxx popisná:
221, 226".
Čl. XX
Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 262/1995 Xx., x prohlášení x xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek xx xxxxxxx kulturní památky, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 171/1998 Xx.
Čl. III
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2002.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.
Ministr kultury:
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 336/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.