Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2002.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/95 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/98 Sb.
336/2002 Sb.
336
XXXXXXXX XXXXX
ze dne 19. června 2002,
xxxxxx se mění xxxxxxxx vlády č. 262/1995 Xx., x xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx některých kulturních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx nařízení vlády x. 171/1998 Sb.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:
Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 262/1995 Sb., o xxxxxxxxxx x zrušení prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 171/1998 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §1 xxx:

"§1

Xx národní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) x hlavním xxxxx Xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx,

2. Staroměstské xxxxxxx,

3. Xxxxxx xx. Xxxxxxx,

4. Xxxxxx sv. Xxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx,

5. Starý xxxxxxxx xxxxxxx,

6. Staronová synagoga,

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. Müllerova xxxx,

9. Xxxxxxxx Šárka;

b) xx Xxxxxxxxxxxx kraji

1. Xxxxxxxx Lidice,

2. Kostel xx. Bartoloměje x Xxxxxx,

3. Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx,

4. Kostel xx. Xxxxxxx x Xxxxx Xxxx,

5. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Marie xx Xxxxx Boleslavi,

6. Xxxxxxx xx. Xxxxxxx x xx. Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx,

7. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx - Xxxxx Xxxx;

x) x Xxxxxxxxxx kraji

1. Xxxxxxx xx Xxxxxx Brodě,

2. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx v Xxxxxx,

3. Xxxxxxx Xxxxx Koruna,

4. Xxxxxx sv. Víta x Xxxxxx Xxxxxxxx,

5. Xxxxxxx x Třeboni,

6. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx,

7. Xxxx Xxxxxxxxxx;

x) v Xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxxx Týn,

2. Xxxxxx xx. Xxxxxxxxxxx v Xxxxx,

3. Xxxxxxx Xxxxx,

4. Xxxxxxx Kladruby,

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx,

6. Slovanské xxxxxxxx x mohylové xxxxxxxxxx x Bezemína - Xxxxxx;

x) x Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx Xxxxx xxx Teplou;

f) x Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx,

2. Xxxxxx xx. Mikuláše x Lounech,

3. Xxxxxxx x Xxxxx;

x) v Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx Xxxxxxx;

x) x Xxxxxxxxxxxxxxxx kraji

1. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxx,

2. Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx,

3. Xxxxxxx x Xxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx,

5. Xxxxx Xxxxxx,

6. Hospital Xxxx;

x) v kraji Xxxxxxxx

1. Xxxxx Xxxx,

2. Xxxx Xxxxxxxxx,

3. Xxxxxx xx. Xxxx Nepomuckého xx Zelené Xxxx;

x) x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx xx. Jakuba Xxxxxxx x Brně,

2. Xxxx Xxxxxxxxx,

3. Xxxxx Xxxxxxx,

4. Zámek Valtice,

5. Xxxxx xxxx xx Xxxxx;

x) x Xxxxxxxxxx xxxxx

1. Soubor xxxxxxxxx xxxxx x sloupů x Olomouci,

2. Xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xx. Václava,

3. Kostel xx. Xxxxxx v Xxxxxxxx,

4. Klášterní Xxxxxxxx,

5. Xxxxx Velké Xxxxxx;

x) x Moravskoslezském kraji

1. Xxxxx xx. Xxxxx x Xxxxx,

2. Kostel Xxxxxxxxxxx Panny Xxxxx x Xxxxx,

3. Xxx Xxxxxx x Ostravě;

m) xx Xxxxxxxx kraji

1. Xxxxx Xxxxxxxx s Xxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. Xxxxxxxx xxxxxx x přírodě,

3. Xxxxxxxx.".

2. Xx §1 xx xxxxxx nový §1x, xxxxx zní:
"§1a

(1) Xxxxxxxx, xxxxx x prostorová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx nařízení; 1 xxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §1 xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x prostorových xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozemku, xxxxxx se jí xx xxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx katastrálních xxx xxxxx odstavce 2.".

3. Xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 262/1995 Xx.

Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národních kulturních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxx Xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxxxxxxxx
Xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxx:
xxxxxx xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx xxxx:
Xxxxx 1
Xxxxxxxxxxx území:
Staré Xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 1109 (xxxx)
Xxxxxx, xxxxx popisná:
190, 1040,
2.
Xxxxx:
Xxxxxxxxxxxx náměstí
Popis:
plocha xxxxxxx xxxxxxx pozemkem vymezeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx:
xxxxxx xxxxx Praha
Městská xxxx:
Xxxxx 1
Katastrální xxxxx:
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1090,
3.
Xxxxx:
Xxxxxx xx. Xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxx:
xxxxxx xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx xxxx:
Xxxxx 1
Xxxxxxxxxxx území:
Nové Xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
2306/10, 2306/1 (xxxx),
4.
Xxxxx:
Xxxxxx xx. Xxxxxxxx na Xxxx Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxxx xxxxxxx s xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxx:
xxxxxx xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx xxxx:
Xxxxx 1
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1, 7, 993 (část)
Budova, číslo xxxxxxx:
556,
5.
Xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x budovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx:
xxxxxx xxxxx Praha
Městská xxxx:
Xxxxx 1
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
48, 49, 50,
6.
Xxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx vymezeném prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemku
Prostorové identifikační xxxxx:
Xxxx:
xxxxxx xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx xxxx:
Xxxxx 1
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1,
7.
Xxxxx:
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kláštera xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx:
xxxxxx xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx část:
Praha 5
Katastrální xxxxx:
Xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 17/2, 24, 27, 28
Xxxxxx, čísla xxxxxxx:
1, 2, 472,
8.
Xxxxx:
Xüxxxxxxx xxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxx tvořený budovou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační znaky:
Obec:
hlavní xxxxx Praha
Městská xxxx:
Xxxxx 6
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
865, 866
Xxxxxx, číslo xxxxxxx:
642,
9.
Název:
Hradiště Šárka
Popis:
areál xxxxxxxx tvořený pozůstatky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxx:
xxxxxx město Praha
Městská xxxx:
Xxxxx 6
Xxxxxxxxxxx území:
Vokovice
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
707/1 (xxxx), 707/4, 707/5, 721/1, 721/2, 723/1, 723/2, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 736, 737, 738/1, 738/3, 740, 742, 746, 752, 753, 754, 755, 757, 758, 759, 766, 1379/1 (xxxx), 1379/2, 1380, 1381
Xxxxxxxxxxx území:
Liboc
Pozemky, parcelní xxxxx:
1094, 1095/3 (část), 1097, 1098/1, 1098/2, 1099/1, 1099/3, 1100/1, 1100/2, 1100/4, 1100/5, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 1115/5, 1115/6, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1116/5, 1116/6, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1125/1 (xxxx), 1125/3, 1125/4 (xxxx), 1125/5, 1126, 1127, 1131/1, 1132/2, 1133/4, 1133/5, 1133/6, 1134/2, 1137, 1144, 1145/1, 1146, 1147/1, 1151, 1333/2 (xxxx), 1340/1, 1340/2;
b) xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx památníku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
420/4, 420/14, 420/23, 420/24, 420/25, 420/27, 420/28, 480/5, 481/1, 481/6, 481/7, 481/8, 481/9, 481/10, 482/1, 482/3, 482/4, 482/6, 482/7, 482/8, 482/9, 482/10, 482/11, 484/11, 484/12, 484/13, 484/14, 484/15, 484/16, 484/17, 484/18, 486/1, 486/2, 498/4, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8, 498/9, 498/10, 498/11, 499, 500, 501, 502, 503, 412/1, 420/7 (xxxx), 420/8, 420/10 (xxxx) 420/11 (xxxx), 420/12, 421/2, 412/2, 420/7, 420/9, 420/10 (xxxx), 420/11, 420/13, 420/15, 420/16, 420/17, 420/18, 420/19, 420/20, 420/21, 420/22, 420/26, 437/1, 437/2, 511,
2.
Xxxxx:
Xxxxxx xx. Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx objekty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Kolín
Obec:
Kolín
Katastrální xxxxx:
Xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 103, 106, 107, 108, 109
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
11, 2805/6 (xxxx)
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
24 (část obce Xxxxx I),
3.
Název:
Městské xxxxxxxx x Xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavbami a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx
Xxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 1, 6, 10 (xxxx), 28 (xxxx), 30 (xxxx), 32 (xxxx), 33 (část), 34 (xxxx), 35 (xxxx), 37 (xxxx), 38 (xxxx), 42 (xxxx), 46 (xxxx), 47 (xxxx), 54 (xxxx), 199, 200, 201, 202, 203, 227/1, 227/2, 227/3, 228, 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 236/1, 236/2, 236/3, 237, 240, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 270, 271, 273/1, 275/1, 275/2, 276/2, 276/3, 276/4, 278, 289, 294, 297, 298, 299, 309, 310, 315, 316, 317, 318, 319, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 339, 340/1, 340/4, 340/5, 341, 342, 353, 356/1, 356/2, 356/4, 356/5, 356/6, 358, 359/1, 359/2, 259/3, 360/2, 361, 363, 367, 368, 369, 370/1, 370/2, 371, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 372/11, 372/12, 372/13, 373, 398, 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 535, 546, 554, 556, 557, 558, 559 (xxxx), 560, 562, 568, 569, 570, 571, 591, 596, 607, 611, 621, 646, 654 (xxxx), 668/1, 668/2, 675/2, 680, 1079
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx: 4/1, 4/2, 5, 7, 9, 10/2, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 34 (xxxx), 37/1, 38 (xxxx), 40, 44, 47 (xxxx), 48 (část), 49, 52/2, 52/3, 55/1, 55/2, 55/4, 58/1, 58/2, 59 (xxxx), 66/1, 66/2, 69, 70, 85/1, 85/2, 88/1, 88/2, 140/1, 141, 142, 143/2, 143/3, 144, 147, 148, 149, 178/1 (xxxx), 178/2, 178/3 (část), 181, 183/1, 183/3, 184, 187/2, 188/5, 189, 191, 192, 202, 205/2, 1722/2, 2523/3 (xxxx), 2523/4 (část), 2523/21 (část), 2523/23 (xxxx), 2528, 2529/4, 2530 (xxxx), 2531, 2532, 2534/1, 2534/2, 2534/3, 2536 (část), 2542/1 (část), 2646/2 (xxxx), 2725/1, 2725/2, 2726, 2727, 2741, 2751, 2752 (xxxx),
4.
Xxxxx:
Xxxxxx xx. Barbory x Xxxxx Hoře
Popis:
areál xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními znaky, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Kutná Xxxx
Xxxx:
Xxxxx Xxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Kutná Hora
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
220/1, 226, 227/1, 227/2,
5.
Xxxxx:
Xxxxxx Nanebevzetí Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx nemovitými xxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Praha-východ
Obec:
Brandýs xxx Xxxxx - Stará Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1, 2, 3, 4, 2553, 2554, 2555, 2676/5 (xxxx), 2677/1 (xxxx)
Xxxxxx, xxxxx popisná:
240, 468,
6.
Xxxxx:
Xxxxxxx xx. Xxxxxxx x xx. Klimenta xx Staré Boleslavi
Popis:
dvojice xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx - xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx xxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
1667,
7.
Xxxxx:
Xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx - Xxxxx Xxxx
Xxxxx:
xxxxx poutního kostela x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1507, 1945, 1946, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1959/1 (xxxx), 1960, 1961,
Xxxxxx, číslo xxxxxxx:
591 (xxxx obce Příbram XX);
x) x Xxxxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kláštera x kostelem Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx tvořený xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx objekty xx xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxx Xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Xxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
xxxxxxxx parcely: 132, 133, 134/1, 134/2, 134/3, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 136, 137, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 145/1, 145/2, 167, 215,
pozemkové xxxxxxx: 88/1, 1398/2, 1400/1, 1401/1, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1419/2, 1775
Xxxxxx, čísla popisná:
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151, 152, 159,
2.
Xxxxx:
Xxxxxx Nanebevzetí Xxxxx Xxxxx v Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx objekty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
stavební xxxxxxx: 1, 2, 3/1, 3/3
xxxxxxxxx xxxxxxx: 1415, 2095
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1 (xxxx obce Xxxxx),
3.
Xxxxx:
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx cisterciáckého xxxxxxxx s kostelem Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
stavební xxxxxxx: 4, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
xxxxxxxxx xxxxxxx: 41/1, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 42, 48/1, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/11, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51, 52/1, 52/3, 52/4, 52/5, 91, 278
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 39, 40, 41, 57,
4.
Xxxxx:
Xxxxxx xx. Xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx kostela xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tohoto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx Krumlov
Obec:
Český Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 208
Xxxxxx, číslo xxxxxxx:
160 (xxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx),
5.
Xxxxx:
Xxxxxxx v Třeboni
Popis:
areál xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a xx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými identifikačními xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační znaky:
Okres:
Jindřichův Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 563, 564, 565, 566, 567
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
125, 137, 141, 142, 143, 173 (část xxxx Xxxxxx X),
6.
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxxxxx Hradec
Katastrální xxxxx:
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 1187, 1188, 1189, 1199/1, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1209, 1210, 1211/1, 1211/2, 1211/3, 1211/4, 1211/5, 1211/6, 1211/7, 1212/1, 1212/2, 1212/3
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 2 (xxxx obce Jindřichův Xxxxxx X)
7.
Xxxxx:
Xxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx x kostelem xx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx objekty na xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Nové Strakonice
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx parcely: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3/1, 4, 5, 6/1, 6/4
xxxxxxxxx xxxxxxx: 5/1, 6/1, 6/2, 7, 9, 469/1, 470
Xxxxxx, xxxxx popisná:
1, 3, 50 (část xxxx Xxxxxxxxxx II);
d) x Xxxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxxxx Týn
Katastrální xxxxx:
Xxxxxxxxx Xxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 13, 42, 352/1, 352/2, 259/1, 360, 361, 362, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 2566, 2623 (xxxx), 2624, 2625 (část), 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285
Budovy, xxxxx xxxxxxx:
1, 22 (xxxx xxxx Xxxxx),
42 (xxxx xxxx Xxxxxxxx Předměstí),
129 (xxxx xxxx Xxxx Xxxxxxxxx)
2.
Xxxxx:
Xxxxxx xx. Xxxxxxxxxxx x Xxxxx
Xxxxx:
xxxxxx kostela xx xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxxx identifikačními znaky, xxxxxx tohoto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx-xxxxx
Xxxx:
Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx číslo:
1,
3.
Název:
Klášter Xxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kláštera x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx tvořený xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx objekty xx xxxxxxxxx vymezených prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx znaky, včetně xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx - xxxxx
Xxxx:
Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
stavební xxxxxxx: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 8/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 338, 705
xxxxxxxxx parcely: 1/1, 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 13, 14, 15, 24/1, 24/3, 39/1, 39/2, 39/3 (xxxx), 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 462/1, 462/2, 462/11, 462/14, 462/15, 462/16, 462/19, 462/20, 471/1 (xxxx), 479/3 (xxxx)
Xxxxxx, čísla xxxxxxx:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 11,
4.
Název:
Klášter Xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx benediktinského xxxxxxxx x kostelem Nanebevzetí xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Pozorka u Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
stavební xxxxxxx: 14, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/7, 15/8, 15/9, 16, 18, 59
xxxxxxxxx parcely: 143/1, 143/3, 160/2, 163/1, 165/1, 165/2, 165/3, 168/1, 231/1 (část), 244/1 (xxxx), 244/2 (xxxx), 258/1, 265, 270, 271, 276
Budovy, xxxxx xxxxxxx:
1, 2, 3, 22 (xxxx xxxx Xxxxxxx),
5.
Xxxxx:
Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx staveb x xxxxxx nemovitých xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx Hradiště
Pozemek, xxxxxxxx číslo:
173/1 (xxxx),
6.
Xxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u Xxxxxxxx - Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx - Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
628 (xxxx), 647, 648, 651/1 (část), 684
Xxxxx:
Xxxxx - xxxxx
Xxxx:
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
149, 218, 220 (část), 806, 810 (xxxx);
x) x Xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx:
Xxxx Xxxxx nad Teplou
Popis:
Nemovité:
areál xxxxx tvořený xxxxxxxx x xxxxxx nemovitými xxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxx:
xxxxxxxx ostatková skříň xx. Maura z xxxxxxxxxxxx xxxxx hradu Xxxxx nad Xxxxxx, xxxxxxxx v areálu xxxxx Xxxxx nad Xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx Xxxx
Xxxx:
Xxxxx xxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx nad Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx parcely: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 272
xxxxxxxxx xxxxxxx: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 136, 138, 3118, 3119/2, 3119/3,
Xxxxxx, čísla xxxxxxx:
9, 10, 11, 12, 13, 203;
f) x Xxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx svatých Xxxxxxxxx xxxxxxx budovami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxxx
Xxxx:
Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx
Xxxxxxx, parcelní čísla:
1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
474,
2.
Xxxxx:
Xxxxxx sv. Xxxxxxxx x Xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx kostela xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vymezenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, včetně xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxx
Xxxx:
Xxxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Louny
Pozemky, parcelní xxxxx:
1, 4847,
3.
Xxxxx:
Xxxxxxx v Xxxxx
Xxxxx:
xxxxx cisterciáckého xxxxxxxx x kostelem Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx tvořený xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx x Xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 32, 33/1, 33/2, 34, 37, 38, 1132, 1133
pozemkové xxxxxxx: 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 51, 52, 54, 56, 79, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100/1, 100/2, 101/1, 102, 171, 176, 863/4
Xxxxxx, čísla xxxxxxx:
1, 2, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491 (xxxx obce Osek);
g) x Xxxxxxxxxx kraji
Název:
Zámek Xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Radostín x Xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 222
xxxxxxxxx xxxxxxx: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1024, 1026/1, 1026/2, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052
Xxxxxx, čísla xxxxxxx:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 (xxxx obce Xxxxxxx)
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxxx xxxxxxx: 482/1, 482/2, 643/1, 643/2;
h) v Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx Smiřicích
Popis:
budova xxxxx s xxxx xx pozemku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tohoto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 11,
2.
Xxxxx:
Xxxxxx x Xxxxxx Králové
Popis:
budova xxxxx x pozemky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními znaky, xxxxxx xxxxxx pozemků
Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx Králové
Obec:
Hradec Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
stavební parcela: 621
xxxxxxxxx xxxxxxx: 239/43
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
465 (část xxxx Střed Xxxxx),
3.
Xxxxx:
Xxxxxxx x Xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kostelem xx. Vojtěcha tvořený xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx objekty na xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx parcely: 1/1, 1/2, 2, 146, 276, 285, 286, 451, 452, 453, 1121, 1122
xxxxxxxxx xxxxxxx: 49, 138/1, 138/4, 138/6, 140, 141/7, 713/2, 723, 724, 725, 726/1, 726/2, 727, 728, 730/2, 730/4, 739/1, 761
Budovy, xxxxx xxxxxxx:
1, 2, 225, 226,
4.
Název:
Pevnostní systém Xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx pevnostního xxxxxxx xxxxxxx stavbami, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
89/1, 89/2, 91/1 (xxxx), 100/2, 109/7, 109(/8, 135/7, 137, 152/1, 152/10, 153/1, 169/2, 169/3, 197/4 (xxxx), 198/7, 198/8, 198/9, 198/12, 221/1 (xxxx), 228/2 (xxxx), 237/3, 242, 266/1, 281, 343/1 (část), 406, 411/1 (xxxx) 411/3, 440/8 (xxxx) 440/9 (xxxx) 469/1 (xxxx),
5.
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx zámku xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx nad Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx horami
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
1, 2, 8, 9, 10, 11/1, 12 (xxxx), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 33, 34 (část), 46 (xxxx), 1469/2, 1470/2, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475/1, 1475/2, 1476, 1478, 1479, 1480, 1481, 1486/2, 1489/2, 1750, 1751, 1752, 1754
Budovy, xxxxx xxxxxxx:
1, 2, 3, 6, 37, 142, 275, 377, 378, 379, 380,
6.
Název:
Hospital Kuks
Popis:
areál xxxxxxxxx a bývalého xxxxx xxxxxxx budovami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
stavební xxxxxxx: 57, 58, 59, 60, 62, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 141, 142, 153
 
pozemkové xxxxxxx: 399, 401, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410/1, 410/2, 411, 454, 551, 574 (xxxx), 580, 581, 583, 584 (xxxx), 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614/1, 614/2, 614/3, 615, 641, 646, 648/1, 649/1, 651, 658, 661, 673/1
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
56, 57, 58, 59, 81;
x) x xxxxx Xxxxxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxx Xxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Telč
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx parcely: 1, 2, 160/2, 169
pozemkové xxxxxxx: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 4, 7492/2
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 71 (xxxx obce Xxxxxxx Xxxxx),
2.
Xxxxx:
Xxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Žďár xxx Sázavou
Obec:
Nedvědice
Katastrální xxxxx:
Xxxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:
stavební parcely: 34, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7
&xxxx;
xxxxxxxxx parcely: 54, 56, 57/1, 57/3, 57/4, 57/5, 60, 61/1, 61/2, 62/2, 156/4, 259/2, 259/5, 259/6, 259/7,
Budovy, xxxxx popisná:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
3.
Xxxxx:
Xxxxxx sv. Xxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tvořený budovami x xxxxxxx nemovitými xxxxxxx na pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxx xxx Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxx xxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Žďár
Pozemky, xxxxxxxx čísla:
577, 578, 579;
x) v Xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxxx xx. Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxx
Xxxxx:
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostorovými identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Brno-město
Obec:
Brno
Katastrální xxxxx:
Xxxxx Brno
Pozemek, parcelní xxxxx:
45,
2.
Název:
Vila Xxxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxx tvořený xxxxxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxx-xxxxx
Xxxx:
Xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Xxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
3365, 3366
Budova, xxxxx xxxxxxx:
237 (xxxx xxxx Sever),
3.
Název:
Zámek Xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx tvořený xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx xx Xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 51, 791/1, 792, 1355, 1384, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856/1, 1856/2, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1975, 2064 (xxxx), 2073/1
Budovy, xxxxx xxxxxxx:
1, 2, 66, 68, 72, 433, 434 (část obce Xxxxxxx),
4.
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Břeclav
Obec:
Valtice
Katastrální xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 2607, 3160, 3161, 3162
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 2,
5.
Název:
Vodní xxxx ve Xxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx tvořený budovami, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx nemovitými objekty xx pozemcích vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
543, 544, 545
Xxxxxx, číslo popisné:
31;
k) x Olomouckém xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dvou xxxxxxxxx xxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx - xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxxx parcely: 116/2 (část), 116/14 (xxxx), 116/37 (část), 116/46 (část),
2.
Název:
Olomoucký hrad x xxxxxxxx sv. Xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tvořený xxxxxxxx x jinými nemovitými xxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Olomouc
Obec:
Olomouc
Katastrální xxxxx:
Xxxxxxx - město
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 146, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 151, 152, 153, 154/1, 1017
xxxxxxxxx parcely: 17, 23/2, 24/1, 87/3, 87/4, 87/27, 116/54 (xxxx), 116/55, 116/56 (xxxx)
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
810, 811, 812, 813, 814,
3.
Xxxxx:
Xxxxxx sv. Xxxxxx v Xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxxx xxxxxxx xx pozemku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx - xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx číslo:
stavební xxxxxxx: 321,
4.
Xxxxx:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Klášterní Hradisko
Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 2, 3/1, 3/2, 5, 9, 10/1, 10/2, 87, 90, 357, 358, 359&xxxx;129 (xxxx)
xxxxxxxxx xxxxxxx: 1/1, 1/4, 2/1, 2/2, 3/2, 19/1 (xxxx), 19/2 (xxxx), 19/4 (xxxx), 22/2 (část), 22/3 (xxxx), 24/1, 24/3, 25/2, 25/4, 31/3 (xxxx), 31/10 (xxxx), 31/15, 31/16, 31/21 (xxxx), 31/22 (xxxx), 31/25 (xxxx), 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 39, 40, 41/1, 58/3 (část), 70/1, 70/2, 70/3, 71, 73, 74, 78/3, 79, 80/1, 86/2, 86/3, 86/5
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 2, 6
5.
Xxxxx:
Xxxxx Velké Xxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxx tvořený xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx
Xxxx:
Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx území:
Velké Losiny
Pozemky, xxxxxxxx čísla:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 23, 24, 25, 26, 52 (xxxx), 62, 63, 2727 (xxxx)
Xxxxxx, čísla popisná:
265, 268;
x) x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxx sv. Kříže x Xxxxx
Xxxxx:
xxxxx kaple xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Opava
Obec:
Opava
Katastrální xxxxx:
Xxxxxxxxx x Xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 69
xxxxxxxxx xxxxxxx: 300/1, 300/3,
2.
Xxxxx:
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxx
Xxxxx:
xxxxxx xxxxxxx xx pozemku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními znaky, xxxxxx xxxxxx pozemku
Prostorové xxxxxxxxxxxxx znaky:
Okres:
Opava
Obec:
Opava
Katastrální xxxxx:
Xxxxx - xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
274, 593 (xxxx),
3.
Xxxxx:
Xxx Xxxxxx x Xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlubinného xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízením xx xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx pozemku
Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx-xxxxx
Xxxx:
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
xxxxxxxx parcely: 86, 88, 89, 244/1, 244/2, 245, 246, 248, 249, 448
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
17/18
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
413, 714;
x) xx Xxxxxxxx xxxxx
1.
Xxxxx:
Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx zámku x xxxxxx xxxxxxx budovami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxxx
Xxxx:
Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 267, 268, 269, 270, 363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 385, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 2569, 7074, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7525, 7526, 7527, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550
pozemkové parcely: 9, 285/2, 286/1, 286/3, 286/6, 290/3, 402, 403/1, 403/2, 404, 405, 3289/1, 3290/1
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
1, 2, 1192, 1344, 1476, 1477, 1478, 1501,
2.
Xxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx tvořený budovami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 368/1, 368/3, 985, 986, 987, 988, 1040, 1073, 1615, 1616, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1899, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2149, 2736, 2737, 2738, 3513, 3514, 3515/1, 4218, 4294, 4295, 4296, 4297, 4299, 4340, 4350, 4368, 4369, 4370,
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx: 1474/1, 1474/4, 1474/6, 1474/7, 1497/1, 1497/2, 1497/3, 1503/1, 1503/2, 1503/3, 1503/4, 1503/5, 1503/6, 1505/1, 1505/2, 1505/3, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1508/4, 1508/5, 1508/6, 1508/7, 1509/2, 1509/3, 1510, 1511, 1512/1, 1512/2, 1514/1, 1514/2, 1519/1, 1519/2, 1559/3, 1560/2, 1579, 1581/1, 1581/2, 1581/3, 1588, 1590/1, 1590/2, 1591/1, 1591/2, 1592/2, 1592/3, 1592/4, 1592/5, 1592/6, 1592/7, 1595, 1596, 1597, 1600, 1602/1, 1602/2, 1602/3, 1602/4, 1617/1, 1618/1, 1618/2, 1622, 1623, 1628/1, 1628/2, 1631, 1632, 1633, 1634, 1638/1, 1640/1, 1640/2, 1640/3, 1641, 1647/1, 1647/2, 1647/4, 1647/5, 1647/6, 1648/1, 1648/2, 1648/3, 1652, 1653, 1654/1, 1654/2, 1655, 1657, 1659, 1663, 1666, 1672, 1673, 1678, 1679, 3616/1, 3616/2 (xxxx), 3616/4, 3620/1, 3620/2, 3622/1, 3622/2, 3690/1 (xxxx), 3720
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx
Xxxxxxx, parcelní xxxxx:
1171/2, 1172, 1173/2, 1174/1, 1174/2, 1174/4, 1175, 1176, 1177, 1178/1, 1197/1 (část), 1197/2, 1197/4, 1198/1 (xxxx), 1199, 1200, 1201, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210/4, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247/1, 1247/2, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261/1, 1261/2, 1262, 1263, 1264, 1265/1, 1265/3, 1265/10, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323/1, 1323/2, 1342, 1343, 1344, 1345,
3.
Xxxxx:
Xxxxxxxx
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxx budovami x jinými nemovitými xxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx prostorovými identifikačními xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxx
Xxxx:
xxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx: 342/1, 342/2, 440, 446, 450, 1448
xxxxxxxxx xxxxxxx: 2997/4, 2997/16 (xxxx) 2997/28, 2997/29
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
221, 226".
Čl. II
Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxx památek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 262/1995 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 171/1998 Xx.
Xx. XXX
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 336/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.