Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2003.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
439/2002 Sb.
439
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 25. xxxx 2002,
xxxxxx xx xxx xxxxx důchodového pojištění xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 2001 a xxxxxxxx částky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 x §107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 289/1997 Xx. a xxxxxx x. 353/2001 Xx.:
§1
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx rok 2001 xxxx 14 640 Xx.
§2
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §15 zákona x. 155/1995 Xx. x xxxxxxxxx zvýšené nařízením xxxxx x. 346/2001 Xx. xx xxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxx 7&xxxx;100 Xx se xxxxxxx xx 7&xxxx;400 Xx,
x) xxxxxx 16&xxxx;800 Xx xx xxxxxxx na 17&xxxx;900 Xx.
§3
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2003.
Xxxxxxxx xxxxx:
PhDr. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 439/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.