Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.06.2014.


Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
337/2002 Sb.
ČÁST PRVNÍ - PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY §1
ČÁST DRUHÁ - ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY §2
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §3
Příloha - Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

č. 94/2014 Sb. - Čl. II

337
XXXXXXXX XXXXX
ze dne 19. xxxxxx 2002
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Vláda nařizuje xxxxx §4 xxxx. 1 zákona x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx péči:
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXXXXXXX XXXXXXX XX NÁRODNÍ XXXXXXXX PAMÁTKY
§1
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
x) v xxxxxxx městě Praze
1. České korunovační xxxxxxx,
2. Xxxxxxxxx xxxxx,
3. Xxxxxxxxx,
4. Xxxxxxx xxxxxx,
5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) v Xxxxxxxxxx xxxxx
Rožmberská xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) v Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx Nelson;
d) x xxxxx Vysočina
1. Xxxxx dům Xxxxx Havlíčka Xxxxxxxxxx,
2. Xxxxxxx x xxxxxxxx sv. Xxxxxxx x Xxxxxxx,
3. Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx;
e) x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, popis x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx v příloze x tomuto nařízení.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxxx xxxxxxxx 1 xx 2 xxxxxxxxxx xxxxx katastrálních xxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení; 1 xxxxxxxxxx uloží xx Xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1 vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
(4) Pokud se x příloze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x prostorových identifikačních xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx katastrálních xxx xxxxx xxxxxxxx 3.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX PROHLÁŠENÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX KULTURNÍ XXXXXXX
§2
Xxxxxxx se xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek:
x) Xxxxx xxxxxxxxxxx klenoty, Xxxxxxxxx v Praze, Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx,
b) Xxxxxx xxxxxx důlní katastrofy xx xxxx Xxxxxx x Xxxxx x Xxxxx dům Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Borové
učiněné xxxxxxxxxx vlády.1)
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX
§3
Toto xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxx x. x.

Příloha x xxxxxxxx vlády x. 337/2002 Xx.
Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášených tímto xxxxxxxxx
a) v xxxxxxx xxxxx Xxxxx

1.

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxx klenoty

Popis:

Soubor věcí xxxxxxx Svatováclavskou korunou, xxxxxxxx xx korunu, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, pouzdrem xx jablko, xxxxxxx x hermelínovými doplňky, xxxxxx, xxxxx x xxx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lemem, xxxxxxx xx Pražském xxxxx,

2.

Xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

xxxxx kaple xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:

Obec:

hlavní xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx část:

Praha 1

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

198/2, 200, 201

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

256, 169,

3.

Xxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx Karolina xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:

Xxxx:

xxxxxx xxxxx Praha

Městská xxxx:

Xxxxx 1

Katastrální území:

Staré Xxxxx

Xxxxxxx, parcelní číslo:

568

Budova, xxxxx xxxxxxx:

541,

4.

Xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx:

xxxxxx město Xxxxx

Xxxxxxx část:

Praha 1

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

1

Xxxxxx, xxxxx popisné:

1700,

5.

Název:

Novoměstská xxxxxxx

Xxxxx:

xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:

Xxxx:

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx část:

Praha 2

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

768, 769/2

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

1;

x) x Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx soustava

Popis:

rybniční xxxxxxxx xxxxxxx Zlatou xxxxxx, Starou řekou, Xxxxx řekou, xxxxxxxx Xxxxxxxx, Rožmberskou xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx nemovitými objekty xx pozemcích vymezených xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Majdalena

Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 535/1, 535/2, 535/3

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 2817/1

Xxxxxxxxxxx území:

Třeboň

Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx parcely: 102, 2012/1, 2012/2, 2012/3, 2036/1, 2036/2, 2040, 2041/1, 2116, 2419

Xxxxxxxxxxx území:

Břilice

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx parcela: 1746

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, parcelní

číslo 495

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx parcela: 1154/1

Obec:

Lomnice xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 3570/1

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx číslo:

pozemková xxxxxxx: 1384

Xxxx:

Xxxxxx x Lomnice xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Smržov x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 1017/1, 1017/2

Xxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 2034/1, 2034/2

Obec:

Ponědrážka

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

pozemkové xxxxxxx: 2091/1, 2091/5, 2091/9, 2091/10, 2091/11, 2091/12, 2091/13

Xxxxx:

Xxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 2305/1, 2311

Obec:

Veselí xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 4219

Xxxxx xxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Holičky x Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 518, 548/4, 549/1, 549/2, 550, 605, 660, 703/2, 727/1, 727/2, 727/6

Xxxxxxxxxxx území:

Stará Hlína

Pozemek, xxxxxxxx číslo:

pozemková parcela: 461/2

Xxxx xxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Mláka

Pozemky, xxxxxxxx čísla:

pozemkové parcely: 398/1, 398/2, 398/3, 398/4

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 2846/2

Obec:

Pístina

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 992/3, 992/5, 992/6, 992/8

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x Xxxxx Hlíny

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx parcela: 731/1

Xxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Hradec

Obec:

Třeboň

Katastrální xxxxx:

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 455/2, 456/1, 456/2, 461/2, 493 (xxxx)

xxxxxxxx xxxxxxx: 121

Rožmberská xxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Hradec

Obec:

Lužnice

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 50

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

40

Xxxxxx Xxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

pozemkové xxxxxxx: 94, 95, 1989/1, 1989/4, 2008, 2009

Xxxx:

Xxxxxxx x Třeboně

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxxx parcela: 487/13;

c) v Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxx obětem xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxx:

Xxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

737/4;

x) x kraji Xxxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Nelson

Popis:

pomník na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, včetně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxx:

Xxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx číslo:

737/4;

x) x Moravskoslezském xxxxx

Xxxxx:

Xxx Hlubina a xxxxxx pece x xxxxxxxx Vítkovických xxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dolu tvořený xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:

Okres:

Ostrava-město

Obec:

Ostrava

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

3206/2, 3207, 3209, 3211, 3212, 3214, 3220/1 (xxxx), 3220/2, 3220/3, 3226/1, 3226/2, 3226/3

Xxxxxx číslo popisné:

3263

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

1051/1 (xxxx), 1051/24, 1051/44, 1051/78, 1051/90 (xxxx), 1051/92, 1051/93, 1051/95 (xxxx), 1051/105, 1051/106, 1051/107, 1051/108

Xxxxxx čísla xxxxxxx:

2993, 2994

Budovy, xxxx xxxxxxxx objekty a xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxx věž x xxxxx xxxxxx xxxxxx 2 xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx těžních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx), xxxxxxx xx 4 xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx uhlí, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx), xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx x vagónů, xxxxxxx uhlí, budova xxxxxxxxx, xxxxxx věž, xxxxxxxxxxx baterie x. 5 - fragment xxxxxx výtlačného x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx hasící xxx, hrubá xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx pec x. 1 xxxxxx xxxxx pro dopravu xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx strojem, prašníku, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx x. 4 xxxxxx xxxxx xxx dopravu xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx strojem, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, komínu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, vysoká xxx x. 6 xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x sazebně, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx větru, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x energetická xxxxxxxx č. XX xxxxxx 2 pístových xxxxxxxxx.

Xx. II

Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx národní xxxxxxxx památku podle xxxxxxx x) přílohy x xxxxxxxx xxxxx x. 337/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, do 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx 30 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx uloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x 1 xxxxxxxxxx zašle Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 94/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.6.2014


Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 337/2002 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2002.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
422/2005 Xx., x prohlášení Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx národní kulturní xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
94/2014 Xx., xxxxxx se xxxx nařízení xxxxx x. 337/2002 Xx., x prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 422/2005 Xx.
x xxxxxxxxx xx 13.6.2014
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Usnesení xxxxx XXX ze xxx 30. xxxxxx 1962 x. 251.
Xxxxxxxx vlády ČSR xx xxx 24. xxxxx 1978 x. 70.