Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.06.2014.


Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
337/2002 Sb.
ČÁST PRVNÍ - PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY §1
ČÁST DRUHÁ - ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY §2
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §3
Příloha - Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

č. 94/2014 Sb. - Čl. II

337
NAŘÍZENÍ XXXXX
ze dne 19. června 2002
x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx památek xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx:
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX NÁRODNÍ XXXXXXXX XXXXXXX
§1
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx památky xx xxxxxxxxxx tyto kulturní xxxxxxx:
x) x xxxxxxx xxxxx Praze
1. České xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. Xxxxxxxxx xxxxx,
3. Karolinum,
4. Xxxxxxx xxxxxx,
5. Xxxxxxxxxxx radnice;
x) v Xxxxxxxxxx xxxxx
Rožmberská xxxxxxxx xxxxxxxx;
c) x Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx;
x) x xxxxx Xxxxxxxx
1. Rodný dům Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx,
2. Xxxxxxx x xxxxxxxx xx. Xxxxxxx x Třebíči,
3. Xxxxxxxx hřbitov x Xxxxxxx;
x) x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxx Xxxxxxx x vysoké xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx železáren.
(2) Xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nařízení.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče vyznačí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx map xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení; 1 xxxxxxxxxx uloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a 1 xxxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx správním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx památka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
(4) Xxxxx xx x příloze k xxxxxx nařízení uvádí x prostorových xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxx, xxxxxx xx xx xx jeho část, xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 3.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXXXXXXX PAMÁTEK ZA XXXXXXX XXXXXXXX PAMÁTKY
§2
Zrušuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) Xxxxx korunovační xxxxxxx, Xxxxxxxxx v Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx,
b) Xxxxxx xxxxxx důlní xxxxxxxxxx xx dole Xxxxxx x Oseku a Xxxxx xxx Karla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx Xxxxxx
učiněné xxxxxxxxxx xxxxx.1)
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. srpna 2002.
Předseda xxxxx:
Ing. Zeman x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxx x. r.

Příloha x xxxxxxxx xxxxx x. 337/2002 Xx.
Xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národních kulturních xxxxxxx prohlášených xxxxx xxxxxxxxx
a) x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

1.

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxx klenoty

Popis:

Soubor věcí xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx korunou, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xx jablko, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxx. manipulem x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx,

2.

Xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitými xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx:

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxx:

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx Město

Pozemky, xxxxxxxx čísla:

198/2, 200, 201

Xxxxxx, čísla popisná:

256, 169,

3.

Xxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx vymezeném prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx:

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxx:

Xxxxx 1

Katastrální xxxxx:

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx číslo:

568

Budova, xxxxx xxxxxxx:

541,

4.

Xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx xxxxx x objektem xxxxxx xxxxxxx rampy xx pozemku vymezeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tohoto xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:

Obec:

hlavní město Xxxxx

Xxxxxxx xxxx:

Xxxxx 1

Katastrální xxxxx:

Xxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

1

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

1700,

5.

Xxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:

xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:

Xxxx:

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxx:

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx Město

Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:

768, 769/2

Xxxxxx, xxxxx popisná:

1;

x) x Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx rybniční xxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx, Starou řekou, Xxxxx xxxxx, rybníkem Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx baštou, xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x identifikačními xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx identifikační znaky:

Zlatá xxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

pozemkové xxxxxxx: 535/1, 535/2, 535/3

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 2817/1

Katastrální xxxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

pozemkové xxxxxxx: 102, 2012/1, 2012/2, 2012/3, 2036/1, 2036/2, 2040, 2041/1, 2116, 2419

Xxxxxxxxxxx území:

Břilice

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx parcela: 1746

Katastrální xxxxx:

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, parcelní

číslo 495

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 1154/1

Xxxx:

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 3570/1

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx u Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx číslo:

pozemková parcela: 1384

Xxxx:

Xxxxxx u Lomnice xxx Lužnicí

Katastrální xxxxx:

Xxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

pozemkové xxxxxxx: 1017/1, 1017/2

Xxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní čísla:

pozemkové xxxxxxx: 2034/1, 2034/2

Xxxx:

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

pozemkové xxxxxxx: 2091/1, 2091/5, 2091/9, 2091/10, 2091/11, 2091/12, 2091/13

Xxxxx:

Xxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Horusice

Pozemky, xxxxxxxx čísla:

pozemkové parcely: 2305/1, 2311

Xxxx:

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní číslo:

pozemková xxxxxxx: 4219

Xxxxx řeka

Okres:

Jindřichův Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Holičky x Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx parcely: 518, 548/4, 549/1, 549/2, 550, 605, 660, 703/2, 727/1, 727/2, 727/6

Xxxxxxxxxxx území:

Stará Hlína

Pozemek, xxxxxxxx číslo:

pozemková parcela: 461/2

Xxxx xxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Hradec

Obec:

Novosedly xxx Nežárkou

Katastrální území:

Mláka

Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx parcely: 398/1, 398/2, 398/3, 398/4

Xxxxxxxxxxx území:

Novosedly xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 2846/2

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx parcely: 992/3, 992/5, 992/6, 992/8

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x Xxxxx Hlíny

Pozemek, parcelní xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 731/1

Xxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Stará Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 455/2, 456/1, 456/2, 461/2, 493 (xxxx)

xxxxxxxx xxxxxxx: 121

Rožmberská xxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 50

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

40

Xxxxxx Xxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 94, 95, 1989/1, 1989/4, 2008, 2009

Xxxx:

Xxxxxxx x Třeboně

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 487/13;

x) x Xxxxxxxx kraji

Název:

Památník obětem xxxxxxxxxx na xxxx Xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxx:

Xxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

737/4;

x) x xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx xx xxxxxxx vymezeném prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxx:

Xxxx u Duchcova

Katastrální xxxxx:

Xxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx číslo:

737/4;

x) v Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

Xxx Xxxxxxx x xxxxxx pece x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dolu xxxxxxx xxxxxxxx, jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:

Okres:

Ostrava-město

Obec:

Ostrava

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxxx Ostrava

Pozemky, parcelní xxxxx:

3206/2, 3207, 3209, 3211, 3212, 3214, 3220/1 (xxxx), 3220/2, 3220/3, 3226/1, 3226/2, 3226/3

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx:

3263

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

1051/1 (xxxx), 1051/24, 1051/44, 1051/78, 1051/90 (část), 1051/92, 1051/93, 1051/95 (xxxx), 1051/105, 1051/106, 1051/107, 1051/108

Xxxxxx čísla xxxxxxx:

2993, 2994

Budovy, jiné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxx xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx 2 xxxxx xxx xxxx důlních vozíků, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x elektrický těžní xxxxx Xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (staré), xxxxxxx xx 4 xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx uhlí, třídírna xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx), xxxxxxxxxxxxx x turbokompresorem Xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxxxx uhlí, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx baterie č. 5 - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx hasící xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vysoká xxx x. 1 včetně xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, prašníku, xxxxxxxx větru, xxxxxx, xxxxxx x odlévací xxxx, vysoká xxx x. 4 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx s elektrickým xxxxxx strojem, prašníku, xxxxxxxx větru, xxxxxx, xxxxxx x odlévací xxxx, xxxxxx pec x. 6 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx strojem, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x odlévací xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. XX xxxxxx 2 pístových xxxxxxxxx.

Xx. II

Národní xxxxxxxxx xxxxx vyznačí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) přílohy x xxxxxxxx vlády x. 337/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx 2 xxxxxxxxxx kopie katastrální xxxx x xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx uloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x 1 xxxxxxxxxx xxxxx Krajskému xxxxx Moravskoslezského xxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 94/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.6.2014


Informace
Xxxxxx předpis x. 337/2002 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2002.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
422/2005 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx kulturních xxxxxxx xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
94/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 337/2002 Xx., x prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx památky, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 422/2005 Xx.
s xxxxxxxxx xx 13.6.2014
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.
1) Xxxxxxxx xxxxx ČSR xx xxx 30. března 1962 x. 251.
Xxxxxxxx vlády ČSR xx xxx 24. xxxxx 1978 č. 70.