Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.06.2014.


Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
337/2002 Sb.
ČÁST PRVNÍ - PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY §1
ČÁST DRUHÁ - ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY §2
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §3
Příloha - Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

č. 94/2014 Sb. - Čl. II

337
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 19. června 2002
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx památky
Xxxxx nařizuje xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx péči:
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
§1
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx památky xx xxxxxxxxxx xxxx kulturní xxxxxxx:
x) x xxxxxxx městě Xxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. Betlémská xxxxx,
3. Xxxxxxxxx,
4. Xxxxxxx muzeum,
5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) v Xxxxxxxxxx xxxxx
Rožmberská rybniční xxxxxxxx;
x) x Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx;
x) x xxxxx Xxxxxxxx
1. Xxxxx xxx Xxxxx Havlíčka Xxxxxxxxxx,
2. Klášter s xxxxxxxx xx. Prokopa x Xxxxxxx,
3. Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx;
x) x Xxxxxxxxxxxxxxxx kraji
Xxx Xxxxxxx x vysoké xxxx x koksovna Xxxxxxxxxxxx železáren.
(2) Xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx identifikace národních xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nařízení.
(3) Xxxxxx ústav xxxxxxxxx péče vyznačí xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 2 vyhotovení xxxxx xxxxxxxxxxxxx map xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení; 1 xxxxxxxxxx uloží xx Ústředního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1 vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx správním xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx památka xxxxx xxxxxxxx 1 nachází.
(4) Xxxxx se x příloze x xxxxxx nařízení uvádí x prostorových xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx se xx xx xxxx část, xxxxx xx zakreslena x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX PAMÁTKY
§2
Zrušuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
a) Xxxxx korunovační xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Praze, Xxxxxxxxx kaple x Xxxxx, Novoměstská xxxxxxx x Praze x Xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx,
b) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Nelson x Xxxxx a Xxxxx xxx Karla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.1)
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2002.
Xxxxxxxx xxxxx:
Ing. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx k xxxxxxxx vlády x. 337/2002 Sb.
Xxxxxxxx, xxxxx a prostorová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) x xxxxxxx městě Xxxxx

1.

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxxx věcí xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx korunou, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx pod xxxxxx, xxxxxx, pouzdrem na xxxxx, xxxxxxx, pouzdrem xx jablko, xxxxxxx x hermelínovými xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxx. manipulem x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Pražském xxxxx,

2.

Xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

xxxxx kaple tvořený xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:

Xxxx:

xxxxxx xxxxx Praha

Městská část:

Praha 1

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

198/2, 200, 201

Xxxxxx, čísla popisná:

256, 169,

3.

Xxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:

Xxxx:

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxx:

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

568

Xxxxxx, xxxxx popisné:

541,

4.

Název:

Národní xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx xxxxx x objektem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pozemku vymezeném xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx:

xxxxxx město Xxxxx

Xxxxxxx xxxx:

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

1

Xxxxxx, xxxxx popisné:

1700,

5.

Název:

Novoměstská xxxxxxx

Xxxxx:

xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx:

xxxxxx xxxxx Praha

Městská část:

Praha 2

Xxxxxxxxxxx území:

Nové Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

768, 769/2

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

1;

x) x Jihočeském xxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxx tvořená Xxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxx, Xxxxx řekou, rybníkem Xxxxxxxx, Rožmberskou xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx nemovitými xxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:

Zlatá xxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Majdalena

Pozemky, xxxxxxxx čísla:

pozemkové xxxxxxx: 535/1, 535/2, 535/3

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 2817/1

Katastrální xxxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 102, 2012/1, 2012/2, 2012/3, 2036/1, 2036/2, 2040, 2041/1, 2116, 2419

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx parcela: 1746

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxx 495

Xxxxxxxxxxx území:

Přeseka

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 1154/1

Obec:

Lomnice xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Lomnice xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 3570/1

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 1384

Xxxx:

Xxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx x Xxxxxxx nad Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

pozemkové xxxxxxx: 1017/1, 1017/2

Xxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní čísla:

pozemkové xxxxxxx: 2034/1, 2034/2

Obec:

Ponědrážka

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 2091/1, 2091/5, 2091/9, 2091/10, 2091/11, 2091/12, 2091/13

Xxxxx:

Xxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 2305/1, 2311

Obec:

Veselí xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx nad Xxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 4219

Stará xxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Holičky x Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx parcely: 518, 548/4, 549/1, 549/2, 550, 605, 660, 703/2, 727/1, 727/2, 727/6

Xxxxxxxxxxx území:

Stará Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx číslo:

pozemková xxxxxxx: 461/2

Xxxx řeka

Okres:

Jindřichův Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 398/1, 398/2, 398/3, 398/4

Xxxxxxxxxxx území:

Novosedly xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní číslo:

pozemková xxxxxxx: 2846/2

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx parcely: 992/3, 992/5, 992/6, 992/8

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx parcela: 731/1

Xxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Stará Xxxxx

Xxxxxxx, parcelní čísla:

pozemkové xxxxxxx: 455/2, 456/1, 456/2, 461/2, 493 (xxxx)

xxxxxxxx xxxxxxx: 121

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 50

Xxxxxx, číslo xxxxxxx:

40

Xxxxxx Xxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

pozemkové xxxxxxx: 94, 95, 1989/1, 1989/4, 2008, 2009

Xxxx:

Xxxxxxx x Třeboně

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 487/13;

x) x Xxxxxxxx kraji

Název:

Památník obětem xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:

Okres:

Teplice

Obec:

Osek x Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

737/4;

d) x xxxxx Vysočina

Název:

Památník xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx Nelson

Popis:

pomník xx xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx pozemku

Prostorové identifikační xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxx:

Xxxx u Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx u Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

737/4;

x) x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

Xxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx tvořený xxxxxxxx, jinými nemovitými xxxxxxx a technickým xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxx-xxxxx

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx Ostrava

Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:

3206/2, 3207, 3209, 3211, 3212, 3214, 3220/1 (část), 3220/2, 3220/3, 3226/1, 3226/2, 3226/3

Xxxxxx xxxxx popisné:

3263

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

1051/1 (xxxx), 1051/24, 1051/44, 1051/78, 1051/90 (xxxx), 1051/92, 1051/93, 1051/95 (xxxx), 1051/105, 1051/106, 1051/107, 1051/108

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx:

2993, 2994

Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx objekty x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx území:

Moravská Xxxxxxx

xxxxx věž a xxxxx xxxxxx xxxxxx 2 mostů xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx těžních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Škoda Xxxxx, xxxxxxxx mužstva (staré), xxxxxxx xx 4 xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx, třídírna xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx), xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Vítkovice

vykládka xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, uhelná xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 5 - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vozu x xxxxx, xxxxxxx hasící xxx, hrubá xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx pec x. 1 xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x sazebně, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx strojem, prašníku, xxxxxxxx větru, komínu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, vysoká pec x. 4 xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx s elektrickým xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, vysoká xxx x. 6 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx s elektrickým xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx haly, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. VI xxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památku xxxxx xxxxxxx e) přílohy x nařízení xxxxx x. 337/2002 Sb., xx znění xxxxxx xxxxxxxx, xx 2 xxxxxxxxxx xxxxx katastrální xxxx x xx xxxxx 30 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení 1 xxxxxxxxxx uloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek Xxxxx xxxxxxxxx x 1 xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 94/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.6.2014


Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2002.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
422/2005 Sb., x xxxxxxxxxx Horského xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ještěd x Xxxxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx památek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
94/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 337/2002 Xx., x prohlášení a xxxxxxx prohlášení některých xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění nařízení xxxxx x. 422/2005 Xx.
x xxxxxxxxx xx 13.6.2014
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.
1) Usnesení xxxxx ČSR xx xxx 30. března 1962 x. 251.
Xxxxxxxx vlády XXX xx xxx 24. xxxxx 1978 x. 70.