Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.06.2014.


Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
337/2002 Sb.
ČÁST PRVNÍ - PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY §1
ČÁST DRUHÁ - ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY §2
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §3
Příloha - Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

č. 94/2014 Sb. - Čl. II

337
XXXXXXXX XXXXX
ze dne 19. června 2002
x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx kulturní xxxxxxx
Xxxxx nařizuje xxxxx §4 odst. 1 xxxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX KULTURNÍCH XXXXXXX ZA XXXXXXX XXXXXXXX PAMÁTKY
§1
(1) Za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
x) x xxxxxxx městě Praze
1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. Xxxxxxxxx xxxxx,
3. Karolinum,
4. Xxxxxxx muzeum,
5. Xxxxxxxxxxx radnice;
x) v Jihočeském xxxxx
Rožmberská xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) x Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Nelson;
x) x xxxxx Xxxxxxxx
1. Xxxxx xxx Xxxxx Havlíčka Xxxxxxxxxx,
2. Xxxxxxx x xxxxxxxx xx. Xxxxxxx x Xxxxxxx,
3. Xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx;
e) x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxx Xxxxxxx a xxxxxx xxxx a koksovna Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx identifikace národních xxxxxxxxxx památek xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 2 vyhotovení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení; 1 xxxxxxxxxx xxxxx xx Ústředního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx správním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
(4) Xxxxx xx x příloze x xxxxxx nařízení xxxxx x prostorových xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxx, xxxxxx xx xx xx jeho část, xxxxx xx xxxxxxxxxx x kopiích xxxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 3.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX KULTURNÍ XXXXXXX
§2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
a) Xxxxx xxxxxxxxxxx klenoty, Xxxxxxxxx v Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, Novoměstská xxxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx,
x) Pomník xxxxxx důlní katastrofy xx xxxx Xxxxxx x Xxxxx x Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxx Borovského x Xxxxxxxxxx Borové
učiněné xxxxxxxxxx xxxxx.1)
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.
Xxxxxxxx xxxxx:
Ing. Zeman x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxx x. r.

Příloha x xxxxxxxx xxxxx x. 337/2002 Xx.
Xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx prohlášených xxxxx xxxxxxxxx
x) v xxxxxxx xxxxx Praze

1.

Název:

České xxxxxxxxxxx klenoty

Popis:

Soubor xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx korunou, xxxxxxxx xx korunu, xxxxxxxx pod xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, jablkem, xxxxxxxx xx xxxxxx, pláštěm x hermelínovými xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxx. manipulem x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx,

2.

Xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitými xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx:

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxx:

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

198/2, 200, 201

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

256, 169,

3.

Xxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx:

xxxxxx xxxxx Praha

Městská xxxx:

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx území:

Staré Xxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

568

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

541,

4.

Xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx xxxxx x objektem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx tohoto xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx:

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxx:

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx Město

Pozemek, parcelní xxxxx:

1

Xxxxxx, xxxxx popisné:

1700,

5.

Název:

Novoměstská xxxxxxx

Xxxxx:

xxxxx radnice xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx:

xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxx:

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxxx území:

Nové Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

768, 769/2

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

1;

x) v Jihočeském xxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxx, rybníkem Xxxxxxxx, Rožmberskou xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:

Zlatá xxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Hradec

Obec:

Majdalena

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

pozemkové xxxxxxx: 535/1, 535/2, 535/3

Obec:

Třeboň

Katastrální xxxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxx, parcelní čísla:

pozemkové xxxxxxx: 2817/1

Katastrální xxxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx parcely: 102, 2012/1, 2012/2, 2012/3, 2036/1, 2036/2, 2040, 2041/1, 2116, 2419

Xxxxxxxxxxx území:

Břilice

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 1746

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, parcelní

číslo 495

Xxxxxxxxxxx území:

Přeseka

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 1154/1

Obec:

Lomnice xxx Lužnicí

Katastrální území:

Lomnice xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 3570/1

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx číslo:

pozemková xxxxxxx: 1384

Xxxx:

Xxxxxx u Lomnice xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx x Xxxxxxx nad Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

pozemkové xxxxxxx: 1017/1, 1017/2

Obec:

Ponědraž

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

pozemkové xxxxxxx: 2034/1, 2034/2

Obec:

Ponědrážka

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 2091/1, 2091/5, 2091/9, 2091/10, 2091/11, 2091/12, 2091/13

Xxxxx:

Xxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

pozemkové parcely: 2305/1, 2311

Xxxx:

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 4219

Xxxxx xxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx u Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxxx parcely: 518, 548/4, 549/1, 549/2, 550, 605, 660, 703/2, 727/1, 727/2, 727/6

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx Hlína

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 461/2

Xxxx xxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Mláka

Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 398/1, 398/2, 398/3, 398/4

Xxxxxxxxxxx území:

Novosedly nad Xxxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 2846/2

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Pístina

Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: 992/3, 992/5, 992/6, 992/8

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Holičky u Xxxxx Hlíny

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx parcela: 731/1

Xxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

pozemkové xxxxxxx: 455/2, 456/1, 456/2, 461/2, 493 (xxxx)

xxxxxxxx xxxxxxx: 121

Rožmberská xxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 50

Xxxxxx, xxxxx popisné:

40

Rybník Xxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Třeboň

Pozemky, xxxxxxxx čísla:

pozemkové xxxxxxx: 94, 95, 1989/1, 1989/4, 2008, 2009

Obec:

Domanín x Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x Třeboně

Pozemek, parcelní xxxxx:

xxxxxxxxx parcela: 487/13;

x) x Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx xx pozemku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně tohoto xxxxxxx

Xxxxxxxxxx identifikační znaky:

Okres:

Teplice

Obec:

Osek x Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

737/4;

d) x kraji Xxxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxx katastrofy xx xxxx Xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxx:

Xxxx x Duchcova

Katastrální xxxxx:

Xxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx číslo:

737/4;

x) v Moravskoslezském xxxxx

Xxxxx:

Xxx Hlubina a xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dolu tvořený xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorovými identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxx-xxxxx

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx Ostrava

Pozemky, xxxxxxxx xxxxx:

3206/2, 3207, 3209, 3211, 3212, 3214, 3220/1 (xxxx), 3220/2, 3220/3, 3226/1, 3226/2, 3226/3

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx:

3263

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

1051/1 (xxxx), 1051/24, 1051/44, 1051/78, 1051/90 (část), 1051/92, 1051/93, 1051/95 (xxxx), 1051/105, 1051/106, 1051/107, 1051/108

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx:

2993, 2994

Budovy, xxxx xxxxxxxx objekty x xxxxxxxxx zařízení:

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxx xxx a xxxxx xxxxxx včetně 2 mostů xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx), xxxxxxx xx 4 xxxxxxx xxxxx Garbe, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (nové), xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Daněk

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx uhlí, budova xxxxxxxxx, uhelná věž, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 5 - xxxxxxxx xxxxxx výtlačného x xxxxxxxx vozu x xxxxx, xxxxxxx hasící xxx, hrubá xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx x. 1 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, prašníku, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx pec x. 4 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x elektrickým xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx větru, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxx pec x. 6 xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx strojem, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, velínu x odlévací xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. VI xxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx památkový xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) přílohy x xxxxxxxx xxxxx x. 337/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx uloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x 1 xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.6.2014


Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 337/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2002.
Ve xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
422/2005 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kulturních památek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
94/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 337/2002 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx prohlášení některých xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 422/2005 Xx.
x xxxxxxxxx xx 13.6.2014
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Usnesení xxxxx XXX xx xxx 30. března 1962 x. 251.
Xxxxxxxx xxxxx XXX xx dne 24. xxxxx 1978 x. 70.