Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2003.


Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů
131/2002 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

INFORMACE

131
XXXXX
xx xxx 15. xxxxxx 2002
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sporů

Parlament xx usnesl na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sporech x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) soudy a xxxxxx xxxx výkonné, xxxxxx, zájmové xxxx xxxxxxxx samosprávy,

b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x soudy xx xxxxxxxx soudnictví.

(2) Xxxxxxxxxxxx sporem je xxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx stranou xxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxx, ve xxxxxx jeho strany xxxxxxxx svou pravomoc xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx individuálně xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Kompetenční xxxx xxxxxxxx x rozhodne x něm xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x tří xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx náhradníků jmenují x jejich souhlasem xxxxxxxx Nejvyššího soudu x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx senátu xxxx na první xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jmenovaných xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx senátu.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx senát rozhoduje xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Působení xx zvláštním xxxxxx x jeho xxxxxxx xx výkonem xxxxxxxxxx.

§3

(1) Řízení xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx na zahájení xxxxxx o kompetenčním xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Návrh na xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx účastník xxxxxx xx xxxx, x xxx se xxxxxx xxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxx xxxxx spornou.

(3) Účastníky xxxxxx vedle xxxxx xxxxxxxxxxxxx sporu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§4

Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx soudního řádu xxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx věci uvedené x xxxxxx xx xxxxxxxx řízení.

(2) Jestliže xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxx není xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx pravomoci, xxxxxxxx xxxxx současně vysloví xxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx, xxx xx stranou x xxxxxxxxxxxx xxxxx, vydal xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx popřel, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx ve věci xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx současně xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustné.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx závazné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sporu, xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx spor xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx, orgány xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx x fyzické xxxx právnické osoby xxxx xxxx orgány, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx.

§6

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx soudního řádu, x xxxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx senát.

§7

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx x. 3/1918 Sb. x. a x., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx konfliktů.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 635/1920 Xx. x. x x., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 131/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2003.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.