Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.07.2001 do 31.12.2023.


Nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2001
266/2001 Sb.
266
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 2. xxxxxxxx 2001,
xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx zemědělských výrobků xxx xxxxxxxxxx xxx 2001
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxxxx č. 62/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx výrobků x x licenčním xxxxxx x o xxxxx některých zákonů:
§1
Pro xxxxxxxxxx rok 2001 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úrovně objemu xxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
_______________________________________________________________________________________
Xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx
nebo xxxxxxxxxx xxxxxx ob-
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
_______________________________________________________________________________________
0102 90 Xxxx xxxx:
Ostatní 9&xxxx;643 x
_______________________________________________________________________________________
0103 92 Živá xxxxxxx:
Xxxxxxx:
S xxxxxxxxx 50 xx xxxx vyšší 21&xxxx;428 x
_______________________________________________________________________________________
Xxxx:
Xxxxxxx:
0104 10 30 Xxxxxxx xx stáří xxxxxxx roku
0104 10 80 Xxxxxxx
371 x
xx 0204 Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx
(xxxxx 0204 50) xxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxx)
_______________________________________________________________________________________
0201 Hovězí xxxx, čerstvé xxxx xxxxxxxx
5 039 t
0202 Xxxxxx xxxx xxxxxxxx
_______________________________________________________________________________________
0203 Xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zmrazené 22&xxxx;019 t
_______________________________________________________________________________________
Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx 0105, čerstvé, xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx:
X kohoutů x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx: 8&xxxx;903 x
0207 11 Xxxxxxxx, čerstvé xxxx xxxxxxxx
0207 12 Xxxxxxxx, xxxxxxxx
xx 0207 13 Xxxxxx maso x droby, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
(kromě 0207 13 91) (xxxxx xxxxx)
xx 0207 14 Xxxxxx maso x xxxxx, xxxxxxxx
(xxxxx 0207 14 91) (xxxxx játra)
_______________________________________________________________________________________
Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx
uzené; xxxxx xxxxxx x xxxxxx x masa xxxx xxxxx:
0210 20 Xxxxxx xxxx
Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx mouček x xxxxxx x xxxx xxxx drobů:
Xxxx: 411 x
0210 90 11 Xxxxxxxxxxx
0210 90 19 Xxxxxxxxx
0210 90 21 Xxxx
0210 90 29 Xxxxxxx
Xxxxx:
0210 90 60 Xxxxxxx x kozí
_______________________________________________________________________________________
Xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx:
0402 10 X xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx, s xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx 1,5 % xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;910 x
0402 21 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cukr nebo xxxx xxxxxxxx
0402 29 Xxxxxxx
_______________________________________________________________________________________
0403 10 Jogurt 22&xxxx;084 t
_______________________________________________________________________________________
Xxxxx x xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx z xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx:
0405 10 Xxxxx
0405 90 Xxxxxxx 2&xxxx;781 x
Mléčné xxxxxxxxx:
0405 20 90 X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxxx, avšak
xxxxxxxxxxxx 75 % hmotnostních
_______________________________________________________________________________________
Xxxxxxxx, čerstvé xxxx chlazené:
Xxxxxxx:
0701 90 10 X xxxxxx xxxxxx 33&xxxx;584 x
Xxxxxxx:
0701 90 90 Ostatní
_______________________________________________________________________________________
Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx:
Xxxxxxx: 4&xxxx;331 x
0806 10 90 Xxxxxxx
_______________________________________________________________________________________
1105 Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;987 x
_______________________________________________________________________________________
1108 11 Xxxxxxxx škrob 2&xxxx;859 x
_______________________________________________________________________________________
1108 12 Kukuřičný xxxxx 9&xxxx;335 t
_______________________________________________________________________________________
1108 13 Xxxxxxxxxx xxxxx 105 x
_______________________________________________________________________________________
1205 00 Xxxxxx řepky nebo xxxxx olejky, xxx xx xxxxxxxx 16&xxxx;200 x
_______________________________________________________________________________________
Slunečnicová xxxxxx, xxx ve xxxxxxxx:
Ostatní: 15 291 t
1206 00 91 Xxxxxxx; xx xxxxxx šedě x bíle xxxxxxxxxxx
1206 00 99 Xxxxxxx
_______________________________________________________________________________________
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a jejich xxxxxx:
1512 11 Xxxxxx xxxx 14&xxxx;083 t
1512 19 Xxxxxxx
_______________________________________________________________________________________
1514 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx 19&xxxx;059 t
_______________________________________________________________________________________
1517 Xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx živočišných xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx nebo frakcí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx této kapitoly, xxxx
xxx xxxxx xxxx xxxx oleje xxxx jejich frakce xxxxx 1516 17&xxxx;182 x
_______________________________________________________________________________________
1702 30 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fruktózu xxxx obsahující
v xxxxxx méně než 20 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
33&xxxx;186 x
1702 40 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sušině xxxxxxx 20 %,
xxxxx méně xxx 50 % hmotnostních xxxxxxxx
_______________________________________________________________________________________
xx 1902 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (masem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx)
xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx nudle, xxxx,
xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx);
xxxxxx xxx připravený
(xxxxx 1902 40) (xxxxx kuskus) 9&xxxx;984 x
_______________________________________________________________________________________
2105 Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, též x obsahem xxxxx 11&xxxx;286 t
_______________________________________________________________________________________
2202 10 Xxxx, xxxxxx minerálních xxx x xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx nebo
xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx 450&xxxx;946 xx
_______________________________________________________________________________________
2207 10 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
80% vol. xxxx xxxx 26&xxxx;505 hl
_______________________________________________________________________________________
Xxxxxxxxxxxx nedenaturovaný x objemovým xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx 80 % xxx.; xxxxxxxxx, likéry x xxxx xxxxxx xxxxxx:
2208 60 Vodka 126 203 hl
2208 70 Xxxxxx x xxxxxxxx
2208 90 Xxxxxxx
_______________________________________________________________________________________
3505 10 Dextriny x xxxx modifikované xxxxxx 9&xxxx;812 x
_______________________________________________________________________________________
§2
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx vlády:
Ing. Xxxxx v. x.
Xxxxxxxxxxxxx vlády x ministr xxxxxxxx x xxxxxxx:
xxx. Xxx. Grégr x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx předpis č. 266/2001 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.7.2001.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.