Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2002.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.07.2001 do 30.06.2002.


Zákon o myslivosti

23/1962 Sb.

Úvodní ustanovení §1

ČÁST PRVÁ -. Právo myslivosti §2 §3 §4

ČÁST DRUHÁ - Honitby, obory a samostatné bažantnice §5 §6 §6a §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13

ČÁST TŘETÍ - Využití práva myslivosti §14 §15 §16 §17 §18

ČÁST ČTVRTÁ - Zvěř §19

ČÁST PÁTÁ - Ochrana myslivosti §20 §20a §21 §21a §21b §22 §22a §23

ČÁST ŠESTÁ - Myslivecké hospodaření a lov a jejich plánování §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30

ČÁST SEDMÁ - Povolenka k lovu, lovecký lístek a povinné pojištění §31 §32

ČÁST OSMÁ -.Zužitkování zvěře §33

ČÁST DEVÁTÁ - Škody způsobené výkonem práva myslivosti a zvěří §34 §35 §36 §37

ČÁST DESÁTÁ -  Řízení myslivosti §38 §38a

ČÁST JEDENÁCTÁ - Ustanovení přechodná a závěrečná §39 §40 §41 §42 §43 §44 §44a §44b §44c §44d §44e §44f §44g §45 §46

č. 238/1999 Sb. - Článek VII

nález Ústavního soudu - č. 242/2001 Sb.

INFORMACE

23

ZÁKON

ze xxx 23. xxxxx 1962

o xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ochraňující, xxxxxxxxxxx x zkvalitňující xxxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v přírodě.

XXXX XXXX

Xxxxx myslivosti

§2

(1) Xxxxx myslivosti xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx chránit, xxxxxxxxxx chovat, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zhaslou xxxx, xxxxxx shozy paroží x xxxxx zvěře xxxxxxx x užívat x tomu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx vydaných x xxxx provedení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přenechání xxxxxxx xx nájmu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzickou1) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2) xxxxxx, do xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§3

§3 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 270/1992 Sb.

§4

§4 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 270/1992 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§5

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx honebních xxxxxxxxx, xxxxx okresní xxxx xxxxx xx honitbu, xxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, x xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx buď xxxxxxx xxxxxxx xxxx společenstevní.

(3) Xxxxxxx xxxx vytvářeny x xxxxxxx na xxxxx chovu xxxxx.

§6

(1) Okresní xxxx xxxx uznat xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx osoba, xxxxx xx takové xxxxxxx x xxxxx i x nájmem xxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 (xxxx xxx "xxxxxxxx honebních xxxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 500 xx. Návrh xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků. X honebním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dosahujícím xxxxxx 500 xx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx souvislé honební xxxxxxx jiných xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx. Tento postup xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx může xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 500 ha, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxx s xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxx, a to x xxxxxxx, xxx xxxxxx honebních pozemků xxxxxxx xxxxxxxxx nedosahuje 500 xx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 500 xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx právnickou xxxxxx.3) Návrh xx xxxxxx společenstevní xxxxxxx xxxxxxxxx honební xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx společenstva xxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 500 xx, jestliže xxxx x xxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx.

(4) Okresní xxxx může uznat x vlastního xxxxxxx xx společenstevní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx výměra xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 500 xx, xxxxxxx spolu souvisejí x dosáhnou xxxxxx xxxxxxx 500 xx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx honitby. Xxxxxxx x tím spojené xxxxx xxxxxxxxx honebních xxxxxxx xxxxxxxx takto xx honitbu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Honební xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxx společenstevní xxxxxxx, xxxx které xxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx honitbě, x to xxxxxxxxx x xx, která xx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství x xxxxxx xxxxxxx mysliveckého xxxxxxxxxxx nevyžadují xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx přičleněných honebních xxxxxxx náleží xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx výši xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx republiky. Uvedená xxxxxxx xxxx nenáleží, xxxxx honební xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na vlastní xxxxxx za člena xxxxxxxxxxx honebního xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemky, xxxx xxxxx xxxxxxx úřad xx honitbu xxxxxxx (xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx), i když xxxxxxxxxx xxxxxx 500 xx. Okresní xxxx xxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxx v xxxxxx honitbách xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxx uznat xx xxxxxxx též souvislé xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx myslivci, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx nedosahují xxxxxx 500 xx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Návrhy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství x zásady řádného xxxxxxxxxxxx hospodaření, xxxxx xxx honitby zaokrouhlovány xxxxxxxxxxxx hranic xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správních xxxxx (xxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxx hranic xxxxxxx xxxx provést xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx 5 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vyrovnáváním hranic xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pod 500 xx; xxxxxxx x xxxxxx ustanovení povoluje xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx na xx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx pozemky xxxxxxxxxx k xxxxxxx x rámci vyrovnávání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a její xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx podle §6 xxxx. 1 oprávněn xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx hranice xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx by s xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výraznému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření x xx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xx xxxxxx honebních xxxxxxx xx předkládán xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x musí xxx xxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx honitby nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§5 xxxx. 3). Výměnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx honitby xxx 500 ha.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x výraznému xxxxxxxxxx xxxxx řádného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx ztížení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x rozsahu 10 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx honitby xxxxxxxx xxx 500 xx.

(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 x 4.

§7

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx souvislé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx československé xxxxxxxxx xxxxx, i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 500 xx, pokud xxxx xxxxxxx jsou xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx se v xxxx chová, xxxxxx xxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx navazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx.

(2) Okresní xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vytvoří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x předloží xxxxx xx uznání xxxxx.

§8

(1) Okresní úřad xxxx uznat za xxxxxxxxxxx bažantnici xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx honebními xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dohromady xxxxxxxxx vhodné podmínky xxx intenzívní xxxx xxxxxxx; přitom xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 500 xx. Xxx xxxxxxxx samostatné bažantnice xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přičlenění xxxxxxxxxx cizích honebních xxxxxxx x potřebném xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x její xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxxx bažantnici x xxxxxxxxxxx honební xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx vlastníci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxx pozemky xxxxx, xxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx druhý bez xxxxxxxxxx xxxxxx pozemku. Xxxxx, silnice, železniční xxxxx, přirozené a xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pruhy, xx xxxxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxx, xxxxxxxxxxx souvislost xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozemky xxxx xxxxxxxxx.

§10

Nehonebními pozemky jsou xxxxxxx xxxxxxxxx, nádvoří, xxxxx, zahrady a xxxxxx řádně ohrazené, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, hřbitovy x oplocené xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx zvěře (§19 xxxx. 3). Jiné xxxxxxx xxxx z xxxxxx bezpečnostních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x uznané honitbě, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxx té xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické osobě, xxxxx xxxx na xxxx xxxxx honitba xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx uznaných xx honitbu xxxxx §6 xxxx. 2

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vytvořenému xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 4 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx honitby (§6 xxxx. 4).

§12

§12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/1992 Xx.

§13

(1) O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx honební xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx leží x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, rozhoduje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx největší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx vždy x dohodě s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxx třídy x normované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Výčet xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx jakostní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, stanoví ministerstvo xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Využití xxxxx xxxxxxxxxx

§14

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxx x xxxxxx práva xxxxxxxxxx sdružovat.4)

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx honitbě xxxxxxxxx xxxxx myslivosti sám xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví státu,5) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mysliveckým xxxxxxxxx x československým xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx v těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx honitby xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx ji xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx československé xxxxxxx xxxx československé xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Případný xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx okresním xxxxxx použit na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Totéž xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx honitby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx myslivosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uznaných za xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, xxxxx xxxxxxxxx honební xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Osoby xxxxxxxx xxxxxxxx úřadem výkonem xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 nejsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (§15).

§15

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx právnická xxxxx x nebo xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxx "uživatel xxxxxxx") xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxx x ustanovit x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářů, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx mysliveckému xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxx mysliveckého hospodáře xxxx okresní xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx této xxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxx x xxxxx honitby xxxx xxx uzavřena xxxxxxx xx xxxx 10 xxx, a xx xx počátku mysliveckého xxxxxx. Xxxxx myslivecké xxxxxx xxxxxx dnem 1. xxxxx 1993 x xxxxx xxxx 31. xxxxxx 2003. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx uzavřené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx období. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; schválení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx okresní xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx je xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zaniká

a) uplynutím xxxx,

x) xxxxxxx honitby,

c) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx honitby,

d) výpovědí xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxx x případě, že xxxxxxxx honitby porušuje xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx okresním úřadem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx myslivecké stráže xxxxx §20 odst. 3,

x) rozhodnutím o xxxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1.

§17

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x honitbě, xxxxx xx pronajata, xx jiného xxxxxxxxx, xxxxxxxx tím xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx platí xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx podle §6 xxxx. 5, §6a odst. 2, §7 odst. 1, §8 odst. 1 x §18 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx honiteb xxx provádět jen xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxxxxx zemědělství Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx hospodářství xxxx x xxxxxx xxxxxxxx zájmu, x xxx-xx x xxxxx xxxxxxx přírody6) x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x takových xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx pro xxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx si xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x některých xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jím xxxxxxxx československou xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxxx úplaty stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx honitby, x xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxx, prohlásil xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx honební xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 zůstává xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx přičleněných xxxxxxxxx xxxxxxx náleží xxxxxxx. Xxx xxxx x způsob poskytování xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 1.

XXXX ČTVRTÁ

Zvěř

§19

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx rozumí:

a) xxxx xxxxxxxx:

xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx), xxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxx X.), xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx X.), xxxxxxx (xxxxxxxxxxx rodu Odocoileus), xxx xxxxxxxx (Xxxxx xxxxx X.), xxxxxx xxxxxx (Rupicapra xxxxxxxxx X.), xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxx xxxx X.), xxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxx Erxleben), xxxxxx (Xxxx musimon Xxxx.), xxxxx xxxxxx (Sus xxxxxx X.), svišť xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxx X.), xxxxx polní (Xxxxx xxxxxxxxx Pall.), xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X.), medvěd xxxxxx (Xxxxx xxxxxx X.), xxx xxxxxxxx (Xxxx xxxx L.), xxxxx divoká (Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.), xxx (Xxxxx lupus X.), xxxxx obecná (Xxxxxx xxxxxx L.), kuna xxxxx (Xxxxxx martes X.), xxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxx Xxxx.), xxxxxxxxx xxxx (Nyctereutes xxxxxxxxxxxxx Gra), xxxxx xxxxx (Xxxxxxxx X.), xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.), xxxxxx xxxxxxxxx (Mustela xxxxxxx X.), xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx nivalis X.), xxxxx říční (Xxxxx xxxxx X.), xxxxxxx xxxxx (Xxxxx meles X.), xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx X.), xxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx L.),

b) xxxx xxxxxxx:

xxxx xxxxx (Xxxx xxxxx X.), tetřev xxxxxx (Tetrao urogallus X.), xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx tetrix L.), xxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx L.), xxxxxx xxxxxx (Meleagris gallopavo X.), xxxxxx (příslušníci xxxx Phasianus, Syrtmaticus, Xxxxxxxxxxxx, Gennaeus), koroptev xxxxx (Xxxxxx xxxxxx X.), xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx L.), xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx X.), xxxxxxxx zahradní (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx.), xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx X.), xxxxx xxxxx (Xxxxxxxx rusticola X.), xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx L.), kvíčala (Xxxxxx pilaris X.), xxxxx xxxxx (Fulica xxxx L.), husa (xxxxxxxxxxx rodu Xxxxx), xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx rodu Xxxxxx), xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx), orel (xxxxxxxxxxx rodu Aquila), xxxxxxx říční (Xxxxxxx xxxxxxxxx X.), xxxxxxx xxxxx (Astur gentilis X.), krahujec xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxx X.), xxxxxxxx (Cerchneis X.), xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxxx X.), pilich (Circus xxxxxxx X.), xxxxx xxxxx (Circus xxxxxxxx X.), xxxx lesní (Xxxxx buteo X.), xxxx xxxxxx (Xxxxx xxxxxxx Xxxx.), xxx xxxxx (Xxxx bubo X.), xxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx Strigidae), volavka xxxxxxxx (Xxxxx cinerea X.) xxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx X.), xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx X.), xxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxx ridibundus X.), xxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxx X.), xxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X.), xxxxxx xxxxxx (Xxxx xxxx L.), xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx X.), xxxxx xxxxxx (Xxxxxxx monedula X.).

(2) Xxxxxxxxxxxx zemědělství Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx výpočet xxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, chovaní k xxxxxxxxxxxx účelům xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxx (§11 odst. 1).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx, aby x xxxxxxx zůstaly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. K xxxx xxxxx činí v xxxxxx x ministerstvem xxxxxxxx opatření.

(5) Xxxx xxxxx v xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s předchozím xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXX PÁTÁ

Ochrana myslivosti

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx zvěře xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zásahy xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx myslivosti xx xxxxxxxxxx každého xxxxxxxxx honitby; v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx uživatel xxxxxxx xxx povinen xxx xxxxxxx xxxxxx 500 xx xxxxxxxxx okresnímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Návrh na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stráže xx okresnímu xxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastník, nebo xx 30 xxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx smlouvy x xxxxx honitby xxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxx uživatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stráže.

(3) Mysliveckou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx okresní xxxx, x xxxxx územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx 2. Návrh xxxx obsahovat písemný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx 21 let,

c) xx xxxxxxxxx,

x) má xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx znalost xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů,

g) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxx: "Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx stráž budu x největší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx při xxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.",

x) xx xxxxxx lovecký xxxxxx x platný xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx úřad xxxx ustanovením xxxxxxx xxxxx mysliveckou xxxxxx xxxxxxx xxxx znalosti xxxxx odstavce 4 xxxx. x). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stráží xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx působnosti. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxx xxxx platnost xxxxxx vždy, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Obvod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stráže nemůže xxx větší xxx xxxxxxx x užívání xxxxxxxxxxxx.

(6) Okresní xxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stráže.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

(8) Xxxxxxxxxx mysliveckou stráží xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxxx x honitbě x xxxxx, xxxxx xxxxx xx ustanovení xxxxxx,

x) smrtí myslivecké xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stráže zruší, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx xx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Okresní úřad xxxx xxxxxxxxxx myslivecké xxxxxx xxxxxx též x xxxxxx důvodů xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx ustanovena xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stráží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x), x) xxxx x), xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, služební xxxxxx x průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx x xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x), je xxxxxxx xxxxxxxxxx odevzdat xxxxxxxxx xxxxx služební xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, která xx služební xxxxxx x průkaz myslivecké xxxxxx xx své xxxxxxxxx.

(11) Na řízení x xxxxxxxxxxxx myslivecké xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stráže xxxx o jejím xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx odkladu xxxxxxxxx honitby.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxx xxxxxxxxxx odznaku xx xxxxxxx xxxxxx x průkazu myslivecké xxxxxx a podrobnosti x předpokladech pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx.

§20a

(1) Xx bezúhonného xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje ten,

a) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze spáchání xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx,6a)

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxx správní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §38a.

(2) Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.6b)

(3) X xxxxxxxxx bezúhonnosti osoby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.6c)

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

§21

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx, kterou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx výzbrojí, xxxxxxxxx xx střelnou xxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nosit xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lístku x xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx x honitbě a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx6d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx přepravují xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx předložení xxxxxxx x xxxxx oprávněném xxxxxx, odebrat přistiženým xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx nástroje, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx psa a xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxx, x xxxx-xx neznámy, xxxxxxxx xx xxxxxxx. Přistižené xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zbraně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxx;

x) usmrcovat v xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 200 x od xxxxxxxxxxx xxxxxx obydleného xxxx hledají xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x ní xxxxx. Toto xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx stáda xxxx xxx 200 x x xx xxx lovecké, slepecké, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud jako xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx vzdálí x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

x) usmrcovat xxxxxxxxx xxxxx potulující xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx větší xxx 200 x xx nejbližšího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) hubit xxxxxxx škodlivá xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx psy x xxxxx),

x) požadovat pomoc xxxx xxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemůže splnění xxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6e)

(2) Oprávnění xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenést xx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx psů x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx požadovat náhradu xxxxx jen tehdy, xxxxxx-xx, xx k xxxxxx xxxxxxxx nedošlo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(4) Xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx a zavazadel xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx jiný xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx x těchto xxxxxxxxxxxx x zavazadlech xxxx neoprávněně xxxxxx xxxx.

§21a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx nebo příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/1999 Xx. x účinností xx 1.1.2000

§21b

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx žádost xxxx x xxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Došlo-li x poškozeného k xxxx na xxxxxx xxxx smrti, xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx x za xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vznikla x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pomoci. Přitom xx hradí xxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; není-li to xxxxx xxxx účelné, xxxxx se x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx přiznána i xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x pořízením xxxx xxxx xxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxx.

(4) Stát xxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xx xxxxx způsobenou myslivecké xxxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním jejích xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx x xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stráží x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 238/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

§22

(1) Xxx obhospodařování xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinni xxxx x to, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zbytečné xxxxx xx xxxxx. Xx honebních xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx zakázáno xxxxxxxxx xxxxxxx, trávu, xxxxxx x xxxxx rákos, xxxxx i xxxxx x vyřezávat xxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx místní xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vstup xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

§22a

Za škodu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx ji způsobil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx náhradu škody xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §35 x xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§22x vložen xxxxxxx předpisem č. 270/1992 Sb. s xxxxxxxxx od 1.6.1992

§23

(1) V xxxxx xxxxxxx zvěře jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx honiteb x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx kterých xxx xx vlastník xxxxxxx na jejich xxxxxx xxxxxx.

(2) Uživatel xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx krmelce x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx úkryty pro xxxx xx xxxxxx xxxx x v xxxx xxxxx, xxxxxxx x zimě, zvěř xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx správy, že xxxx xxxx hladem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx-xx uživatel xxxxxxx na výzvu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx náklad.

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lovu x honitbě x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx) xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření x xxxx schvaluje xxxxxxx xxxx.

(3) Směrnice pro xxxxxxxxxxx a schvalování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

§25

(1) Uživatel honitby xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx plánu mysliveckého xxxxxxxxxxx a lovu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vážných důvodů xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx plánu xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx zvěř xxxxx xxx xx odečtení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x hospodaření v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§26

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxx hájení stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

§27

(1) Xxxxxxxx honitby xx xxxxxxx sledovat x dohledávat xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx zraněnou, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx honitby xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx mysliveckého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx může xxxxxxxxx x dohledávání xxxxx zúčastnit; xxxxxx xxx je xxxxxxx x tom xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nehonebních xxxxxxx. Zvěř xxxxx xxxxxxxxx honitby, x xxx přeběhla nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxx padlá, která xxxx xxxxx xxxxxxxx xx nehonebních pozemcích, xxxxxx xxxxxxxxx nejbližší xxxxxxx.

§28

Uživatel xxxxxxx je xxxxxxx používat xxx xxxxxx xxxxx myslivosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx pokyny x xxxxxxxxx xxxxxxxx psů, x xxxxxx kvalifikaci x počtu pro xxxxxxxxxx honitby vydá xxxxxxxxxxxx zemědělství Xxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

(1) Xx-xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x zájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx třeba, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavu xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx působené xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stavu zvěře, xxxxxxxxx xxxxxxx chovu xxxx xxxxx zvěře, xxxxx škody xxxxxx. Xxxxxxxx-xx uživatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx budou xxx po odečtení xxxxxxx xxxxxxxxx uživateli xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxx hájení pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx ministerstvo xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x v xxxx hájení.

(4) Okresní xxxx může xxxxxxx x době hájení xxxxxxxxx lov xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x zkoušek xxxxxxxxx xxx; xxxxxxx xxxx se započítává xx plánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lovu xxxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx stavy xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pozemcích, xxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx7) xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx mají platné xxxxxxx lístky; ulovená xxxx patří xxxxx xxxxxx.

§30

(1) Lov zvěře xxx xxx prováděn xxx způsobem odpovídajícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx:

x) xxxxx zvěř xxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx jedem xxxx xx usmrcovat plynem;

b) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, běhounky (xxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx na xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx kratších xxx 40 xx, x xxxx jde x xxxx dostřelnou;

c) střílet xxxxxxxxx zvěř v xxxx nouze xx xxxxxxxxxxx xx 200 x xx krmelců x xxxxxx;

x) xxxxx xxxx kromě xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx za noci, xx. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) lovit xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 100 m xx xxxxxx honitby x lovit xxxxxxx xx vzdálenosti xx 200 m xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxx xx xx, xx xxx x xx želez, xxxxx xxxx okamžitě xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx psů, xxxxx psů nízkonohých, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zemědělství Xxxxx xxxxxxxxx může stanovit, xxxxx další způsoby xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx omezeny, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lovu.

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxxx k xxxx, lovecký xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

§31

(1) Xxx xxxx xxxx, xxxx xxx u xxxx lovecký xxxxxx, x xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, též xxxxxxxxx k lovu. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a myslivecké xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k xxxx vydává xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatel xxxxxxx. Povolenky x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoby xxxxxx zvěř x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx zvěře xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ondatry xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx lístek a xxxxxxx povolenka k xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx trvalý xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx občanům, xxxxx xxxxxx xxxxxx pobyt x České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx lístek xxx posluchače xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx a lesníky x xxxxxxxx,

x) lovecký xxxxxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxx tomu, xxx prokáže, že xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx školy, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Bližší xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x myslivosti, x vydávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxxx xxxx xxxx xxxx xxx lovecký xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

§32

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škody xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pojistných částek x xx škody xx věcech nejméně xx xxxxxx 50000 Xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx, nesmějí obsahovat xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx odpadá v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za osoby, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x imunit, xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx konzulární xxxxxxx xxxxxx těmto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx lovecký lístek.

XXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxx

§33

(1) Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx hájení rozdílná xxxxx xxxxxx pohlaví, xxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx bezpečně xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

Škody xxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxx x zvěří

§34

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx:

x) škodu, která xxxx x honitbě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxx, xxxxx révě xxxx na lesních xxxxxxxxx;

x) škodu, kterou x honitbě xx xxxxxxxxx pozemcích nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u níž xx stanovena xxxx xxxx.

Xx-xx uživatelem xxxxxxx xxxxxxxx (§14 xxxx. 1), xxxx xx xxxxxxx xxxxx všichni xxxx členové xxxxx xxxxxxxxx x nerozdílnou.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx z xxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohrazení xxxxxxxxxxxxxxx událostí nebo xxxxxx, za xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx způsobené xxxxx, xxxxx početní xxxxx nemohou xxx xxxxx snižovány, hradí xxxx. Podrobnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xx xxxxxxx učinit xxxxxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxx působených xxxxx, xxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxx zavinění. Stejná xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx neomezuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(5) Xxxxx způsobené xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo vinné xxxx neošetřené proti xxxxxx působeným xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, ochranný xxxxx xxxx.), xxxx xx xxxxxxxxxxxx zahradách xxxxxxxx a zelinářských xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stromořadích xxxx xx stromech xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx plodinách xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxx - nebyla-li xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§35

(1) Poškozený a xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx o náhradě xxxxx (§34) xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx se, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx předsedy. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Okresní xxxx xxx xxxx doklad x xxxxxx jmenování, xxxxxxxx xxxxxxxx. Členem xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx zástupce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Předsedou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komise x xxxxxx náhradníků xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů.

§36

(1) Xxxxxxxx-xx poškozený xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 14 dnů ode xxx, kdy xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx 30.xxxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě 30 xxx od uplynutí xxxxxxxxx období x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx se xx zjistit xxxxxx x době xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx honitby xxxxx, xxx rozhodnutí x xxxx škody xxxx xxxxxxxx xx xx doby xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x uživatele xxxxxxx, aby xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Nedohodnou-li xx, xxxxxxx xxxxxxxx rozhodčí xxxxxx xxxxx x xxxx jednání a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx členům komise x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx co xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) O xxxxxxx rozhodčí xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x závěru xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx náhrady xxxxx xx lhůtou, xx xxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxx, dojde-li xx smíru.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx ní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx mu xxxx rozhodnutí xxxxxxx, xx s rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxx nesouhlasí, xxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předseda rozhodčí xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx účinnosti. Neuplatní-li xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx mu bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x občanskoprávním xxxxxx x soudu, xxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx.

§37

Xxxxxxx členům xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxx spojené x xxxxxxxx komise, xxxx xxxxxxx xxxx, který xx může xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx zavinil, xxxxxxx xxxxxxxxx svévolných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxxx myslivosti

§38

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství Xxxxx republiky; přitom xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx mysliveckých xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx honiteb x xxxxxxxxxxxx organizací.

(2) Působnost xxxxxxxxx úřadů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx parků xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx národních xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx československé xxxxxxxxx xxxxx vybranými xxxxx xx xxxxx myslivosti, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx x výuky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx úkolů.

§38x

(1) Okresní xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx 100 000 Kčs

a) uživateli xxxxxxx, který svým xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, způsobí překročení xxxx nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxx zvěře,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x druzích xxxxx x jím xxxxxxx xxxxxxx,

x) tomu, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx do honitby xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxx získaná křížením xxxx xxxxx x xxxxxxxx zvěře x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, kdo xxxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, kdo xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x používání xxxxxxxxx psů,

f) tomu, xxx si najme xxxx honiteb nebo xxxxxxxx honitbu,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xx xxxxxxxxxx myslivecké xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2,

x) osobě, xxxxx neodevzdá okresnímu xxxxx služební xxxxxx x průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 10,

x) osobě, xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služebního xxxxxxx.

(2) Pokutu podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx i xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx lze zahájit xxx do xxxxxxx xxxx ode dne, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxx xx tří xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

Ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§39

§39 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/1992 Sb.

§40

§40 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/1992 Sb.

§41

§41 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 270/1992 Sb.

§42

§42 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/1992 Sb.

§43

Xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1965 jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výkon xxxxx myslivosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovenou xxx xxxxxxxxx této xxxxxx (§15).

§44

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx vyšší odborné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx, pro které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Předpisy xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x dohodě se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 143/1991 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, uzavřených před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx 31.xxxxxx 1993.

(2) Prodloužení xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx platnost xxxxxxxx uplynutím xxxx.

Přechodná ustanovení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 270/1992 Sb.

§44x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 31.xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxxxx okresnímu xxxxx xxxxxx a parcelní xxxxx těchto pozemků, xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xx těchto xxxxxxx, a doloží xxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx doklady.8) Xxxxx-xx x honební xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx současně x xxxxxx uznání za xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxx uspořádání.

(2) Xxxxxxxx x honebních xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx znám, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx uživatel.

(3) Xx xxxxxxx předložených oznámení, xxxxxxx a při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx 1.dubna 1993 x uznání xxxxxxx xx svém xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§44x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/1992 Xx. s účinností xx 1.6.1992

§44x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§4 xxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x sdružování xxxxxx x předloží xx ministerstvu xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx 31.března 1993. X xxxxxxx, xx xxx neučiní, zanikají.

(2) Xx xxxx doby xx jejich xxxxxxx xxxx dosavadními xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mysliveckého xxxxxxxx, xxxxx přiměřeně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sdružení xxxxxx jeho xxxxxxx. X případě, že x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxx.

§44x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1992

§44d

Československý myslivecký svaz, xxxxxxxx Český xxxxxxxxxx xxxx vzniklý xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§3 xxxxxx), předloží xxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31.xxxxxxxx 1992.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/1992 Xx. s účinností xx 1.6.1992

§44x

(1) Členové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří se xxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx požádat xxxxxxxxxx xx 31.srpna 1992 xxxxxxxx schůzi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx členů, xxxxxxx x činnosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.4)

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxx v odstavci 1 nevyjádřila xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx takové organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny svého xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxx x xxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, práv x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx výborem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx x xxxxxx protokolu, xxxxxxx xx k xxxxxx xx registraci xxxxxx prohlášení x xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Majetkové xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soud.

§44e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.1992

§44f

Bažantnice, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hranice budou xxxxxx xxxxxx nově xxxxxxxx honitby nebo xx x xxxx xxxxx krýt. Xxxxxxxxxx §6a odst. 2, 3 a 4 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1992

§44x

Xxxxx xxxxxxxx honiteb xxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx došlo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x honebním xxxxxxxx.

§44x vložen právním xxxxxxxxx č. 270/1992 Xx. s účinností xx 1.6.1992

§45

(1) Xxxxxxx se

zákon č. 225/1947 Sb., o myslivosti, x xxxxxxx předpisy xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx x. 699/1949 X. x., kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx,

xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx x. 531/1950 X. x., x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, výkupu x xxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x. 127/1958 X. l., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 26/1960 Sb., x xxxxxxx ondatry xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxx

xxxxx č. 12/1948 Sb., o xxxxxx označení xxxxxxxx xxxxxx, určené k xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, a

zákon č. 86/1949 Sb., x přísežných xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx x vodních xxx,

xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§45x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx České národní xxxx x. 270/1992 Xx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 1988 x.x. 796/88-140 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. x xxxxxx 26/1988 Xx.

§45x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1992

§46

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 1962.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx v. x.

Xxxxxx x. x.

Xx. XXX

1. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považují xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, rybářské, xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, příslušné xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx tímto xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx x xxxxxxx, xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. VII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 238/1999 Xx. x účinností xx 1.1.2000

Informace

Právní předpis x. 23/1962 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.3.1962.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

146/1971 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx výborech a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na některých xxxxxxx státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1972

96/1977 Xx., o hospodaření x xxxxxx a xxxxxx správě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1978

143/1991 Xx., kterým xx doplňuje xxxxx x. 23/1962 Xx., x myslivosti

s xxxxxxxxx xx 26.4.1991

270/1992 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje zákon x. 23/1962 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 146/1971 Xx., xxxxxx XXX č. 96/1977 Xx. x xxxxxx ČNR x. 143/1991 Sb.

s účinností xx 1.6.1992

512/1992 Xx., xxxx znění právního xxxxxxxx x. 23/1962 Xx., publikované x xxxxxx x. 103/1992 Xx.

289/1995 Xx., o xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 28.9.1999

238/1999 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 23/1962 Xx., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 102/1963 Xx., o xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 130/1974 Sb., x xxxxxx xxxxxx xx vodním xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 289/1995 Xx., o xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon)

s xxxxxxxxx od 1.1.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x krajích, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

242/2001 Xx., nález XX xx xxx 9.5.2001 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §21 xxxx. 3 xxxx druhé xxxxxx x. 23/1962 Xx., x myslivosti (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 26.7.2001

Právní xxxxxxx č. 23/1962 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 449/2001 Sb. x účinností od 1.7.2002.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §7 x xxxx. občanského xxxxxxxx.

2) §18 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx zákoníku.

4) Zákon č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx.

5) §17 xxxxxx x. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k půdě x jinému zemědělskému xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 93/1992 Xx.

6) Xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., o ochraně xxxxxxx a krajiny.

6x) §35 x 46 zákona č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6b) §69, 70 x 87 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§363 xx 365 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

6c) §10 odst. 2 xxxxxx x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx.

6x) §7 zákona x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

6x) Xxxxx č. 200/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Vlastnictví je xxxxx xxxxxxxx např. xxxxx smlouvou, potvrzením xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, výpisem x xxxxxxxxx knihy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.