Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.01.2010.


Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
481/2009 Sb.
481
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
ze xxx 16. xxxxxxxx 2009
o xxxxxx xxxxxx MF č. 01/2010, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxxx cenami
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxx 8. xxxxxxxx 2009 xxxxxx výměr MF č. 01/2010, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku xxxxxx 13/2009 ze xxx 11. prosince 2009 x xxxxxx účinnosti xxx 1. xxxxx 2010.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx v. x.
47
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx financí
xx xxx 3. února 2010
o vydání xxxxxx MF x. 02/2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x regulovanými xxxxxx xxxxxx xxxxxxx MF x. 01/2010
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, že dne 28. xxxxx 2010 xxxxxx xxxxx XX x. 02/2010, xxxxxx xx xxxx seznam xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaný výměrem XX č. 01/2010. Xxxxx je xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku xxxxxx 2/2010 xx xxx 28. ledna 2010 x xxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2010.
Xxxxxxx:
Ing. Xxxxxx x. r.
Právní xxxxxxx x. 47/2010 Xx. vložen x xxxxxxxxx xx 4.3.2010
322
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx 16. listopadu 2010
x xxxxxx xxxxxx XX x. 04/2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxx zboží x regulovanými xxxxxx xxxxxx xxxxxxx MF x. 01/2010
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxx 24. xxxxx 2010 xxxxxx výměr XX x. 04/2010, kterým xx xxxx xxxxxx xxxxx s regulovanými xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX x. 01/2010. Xxxxx xx publikován x Cenovém věstníku xxxxxx 10/2010 xx xxx 25. xxxxx 2010 x xxxxx xxxxxxxxx dne 1. xxxx 2010.
Xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxx xxxxxxx č. 322/2010 Xx. xxxxxx x xxxxxxxxx xx 14.12.2010

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 481/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.1.2010.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
47/2010 Xx., x xxxxxx xxxxxx XX x. 02/2010, xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx cenami vydaný xxxxxxx XX x. 01/2010
x účinností xx 4.3.2010
322/2010 Sb., x xxxxxx xxxxxx XX x. 04/2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x regulovanými xxxxxx vydaný xxxxxxx XX x. 01/2010
x účinností xx 14.12.2010
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.