Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.01.2010.


Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
481/2009 Sb.
481
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx 16. prosince 2009
o vydání xxxxxx XX x. 01/2010, kterým xx xxxxxx seznam zboží x regulovanými cenami
Ministerstvo xxxxxxx xxxxx ustanovení §10 xxxxxx č. 526/1990 Xx., o xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, sděluje, že xxx 8. prosince 2009 vydalo výměr MF č. 01/2010, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku částka 13/2009 ze xxx 11. xxxxxxxx 2009 x xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2010.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. x.
47
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx 3. xxxxx 2010
x xxxxxx xxxxxx MF x. 02/2010, xxxxxx xx xxxx seznam zboží x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výměrem XX x. 01/2010
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10 zákona x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxx, xx xxx 28. xxxxx 2010 xxxxxx xxxxx MF x. 02/2010, kterým xx xxxx seznam xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výměrem XX x. 01/2010. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x Cenovém xxxxxxxx xxxxxx 2/2010 xx xxx 28. xxxxx 2010 x xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. x.
Xxxxxx xxxxxxx x. 47/2010 Xx. xxxxxx x xxxxxxxxx xx 4.3.2010
322
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
ze xxx 16. listopadu 2010
x xxxxxx xxxxxx XX č. 04/2010, xxxxxx xx xxxx seznam zboží x xxxxxxxxxxxx cenami xxxxxx xxxxxxx MF x. 01/2010
Xxxxxxxxxxxx financí podle xxxxxxxxxx §10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx dne 24. xxxxx 2010 xxxxxx výměr XX x. 04/2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaný výměrem XX x. 01/2010. Xxxxx xx publikován x Cenovém xxxxxxxx xxxxxx 10/2010 ze xxx 25. xxxxx 2010 x nabyl xxxxxxxxx dne 1. xxxx 2010.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxx xxxxxxx x. 322/2010 Xx. vložen s xxxxxxxxx xx 14.12.2010

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 481/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.1.2010.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:
47/2010 Xx., x vydání výměru XX č. 02/2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenami xxxxxx xxxxxxx XX č. 01/2010
x xxxxxxxxx xx 4.3.2010
322/2010 Xx., x xxxxxx výměru XX x. 04/2010, xxxxxx xx mění seznam xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výměrem XX x. 01/2010
x účinností od 14.12.2010
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.