Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2010 do 31.12.2010.


Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

462/2009 Sb.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1
Stravné §2 §3
Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6
462
XXXXXXXX
xx xxx 16. xxxxxxxx 2009,
xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sazba xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx průměrná cena xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí stanoví xxxxx §189 xxxx. 1 zákona x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx:
§1
Sazba xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx
Sazba xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xx xxxxx xxxxx §157 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx 1,10 Xx,
x) osobních silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx 3,90 Xx.
Stravné
§2
Xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx cesty xxxxxxxx zaměstnavatel zaměstnanci xxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx
x) 61 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 hodin,
x) 93 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,
x) 146 Xx, trvá-li pracovní xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.
§3
Xx xxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravné xxxxx §176 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
x) 61 Xx xx 73 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx cesta 5 xx 12 xxxxx,
x) 93 Xx xx 112 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx než 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 hodin,
x) 146 Xx xx 174 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx cesta xxxx xxx 18 xxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxx pohonných xxxx
Xxxx průměrné xxxx xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx podle §158 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
x) 28,50 Xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 91 xxxxxx,
b) 28,70 Xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,
x) 30,70 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 98 xxxxxx,
x) 27,20 Xx x xxxxxxxx nafty.
§5
Xxxxxxxx č. 451/2008 Sb., xxxxxx se xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mění xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, se zrušuje.
§6
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.
Ministr:
XXXx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 462/2009 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2010.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 462/2009 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.