Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2010 do 31.12.2010.


Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010

459/2009 Sb.

Příloha - Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2010
459
XXXXXXXX
xx xxx 14. xxxxxxxx 2009
o xxxxxxxxx xxxx základních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2010
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 4 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce:
§1
Xxxxxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxx x cizí měně xxx xxx 2010 xxxx stanoveny v příloze x xxxx xxxxxxxx.
§2
Vyhláška č. 417/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx 2009, se xxxxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2010.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. x.
Příloha k xxxxxxxx x. 459/2009 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2010

Xxxx

Xxxxxx kód

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

EUR

euro

35

Xxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx

EUR

euro

40

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx x Oceánie - xxxxxxxx xxxxx1)

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Belize

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx

XXX .

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

americký xxxxx

50

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Bhútán

XXX

americký xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40

Xxxxx a Xxxxxxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Brazílie

XXX

americký dolar

55

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

40

Xxxxxxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxx Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

USD

americký xxxxx

55

Xxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx Xxxx

XXX

xxxx

40

Čína

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

EUR

xxxx

50

Džibuti

EUR

xxxx

45

Egypt

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxx

XXX

americký dolar

50

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Etiopie

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

euro

45

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

euro

45

Ghana

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxx

XXX

euro

45

Guinea-Bissau

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

americký dolar

50

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

euro

35

Xxxx

XXX

euro

40

Xxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxx

XXX

xxxx

50

Xxxxxx

XXX

xxxx

55

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x San Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

65

Xxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxxxxx republika

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Karibik - xxxxxxxx xxxxx 2)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Katar

XXX

americký xxxxx

50

Kazachstán

XXX

xxxx

45

Xxxx

XXX

euro

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Komory

XXX

americký xxxxx

55

Konžská xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx)

USD

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Korejská lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Kosovo

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Kuba

EUR

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxx

XXX

americký xxxxx

50

Libanon

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxxxxxxxx

EUR

euro

45

Litva

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxxxxx

XXX

euro

45

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxxx

EUR

xxxx

35

Malajsie

XXX

americký dolar

40

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Mauretánie

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Mexiko

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Moldavsko

EUR

xxxx

40

Monako

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxx

EUR

euro

35

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxx (Xxxxx)

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx

XXX

americký dolar

50

Německo

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

55

Xxxx Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

50

Xxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

30

Xxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Pobřeží Xxxxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Portugalsko x Xxxxx

EUR

xxxx

40

Rakousko

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxx Xxxxxx

XXX

xxxx

40

Rumunsko

XXX

xxxx

35

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxx Xxxxxx

XXX

xxxx

40

Senegal

XXX

euro

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxx Xxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Slovensko

XXX

xxxx

30

Xxxxxxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxx

XXX

euro

40

Xxx Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

americký dolar

45

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxx

XXX

americký xxxxx

50

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxx

XXX

euro

35

Španělsko

EUR

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

50

Xxxxxxxxx

CHF

švýcarský xxxxx

75

Tádžikistán

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

USD

americký xxxxx

55

Thajsko

XXX

euro

35

Xxxxx-xxx

XXX

xxxx

40

Togo

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Turkmenistán

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Uzbekistán

XXX

xxxx

40

Xxxxx Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40

Xxxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

55

Vietnam

XXX

xxxx

35

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Zimbabwe

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX

xxxx

35

Informace
Xxxxxx předpis č. 459/2009 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2010.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 459/2009 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 350/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx Samoa, Xxxxxxx ostrovy, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Kokosové xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Mikronesie, Xxxxx, Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Norfolk, Xxxxx, Xxxxx Nová Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx, Šalamounovy xxxxxxx, Společenství Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx ostrov, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Wake, Xxxxx x Futuna, Xxxxxxx Xxxxx
2) Xxxxxxxxx - Anguila, Xxxxxxx x Barbuda, Aruba, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Martinique, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Portoriko, Svatá Xxxxx, Svatý Xxxxxxx x Nevis, Xxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx