Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2010.


Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení národních výborů
399/2009 Sb.
399
XXXXXXXX
xx xxx 10. xxxxxxxxx 2009,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
§1
Xxxxxxx xx:
1. Domovní xxx schválený XX. xxxxxxxxx Xxxxxxxxx výboru xxxxx Xxxx dne 23. xxxx 1977.
2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XxxxXX Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Hané, Xxxxxxxx, Xxxxxxx u Xxxx x Xxxxxx.
§2
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2010.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 399/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2010.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.