Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.01.2010 do 31.12.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

379/2009 Sb.

Účinnost Čl. II
379
XXXXX
xx dne 7. xxxxx 2009,
kterým xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon),ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:
Xx. X
Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx., xxxxxx č. 191/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 345/2009 Sb., xx xxxx takto:
X §110 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxx založené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx funkčně ani xxxx konstrukcí nesouvisejí xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx ani xxxxx nemohou xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx, xxx xxxxx je xxxxx.".
Čl. XX
Xxxxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 2. xxxxx 2010.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Fischer x. x.

Informace
Právní xxxxxxx x. 379/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.1.2010.
Xxxxxx xxxxxxx x. 379/2009 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2024.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.