Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2010 do 31.12.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

345/2009 Sb.

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vlastnictví bytů Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna stavebního zákona Čl. III
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV
345
XXXXX
xx dne 9. xxxx 2009,
kterým xx xxxx zákon x. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vlastnické xxxxxx x bytům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vlastnictví xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx
Čl. X
Xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), xx znění xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 280/1996 Sb., xxxxxx x. 97/1999 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 229/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 171/2005 Xx., zákona x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
X §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, které xxxxx:
"(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřít smlouvu x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xx xxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx prohlášení xx katastru nemovitostí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ode dne, xxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxxx prostoru nacházejícího xx x této xxxxxx, xxxxxx veškeré xxxxxxxx xxx převod xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx družstvo xxxxxxx xxxxx povinnost podle xxxxxxxx 2 x 3 xxx xx xxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxx xxxx člen, xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru a xxxxx splnil xxxxxxx xxx závazky xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5 x 7, xxxxxxx vyzval x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastnictví xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx, xx povinno xxxxxx členovi xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 100 Xx za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, ledaže x xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx straně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx-xx xxxxxxxx smlouva xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 72/1994 Xx., do 1. xxxxxxxx 2010, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 odst. 2 x 3 xxxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx x xxxxx xx x právní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 2 a 3 xxxxxx č. 72/1994 Xx., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednotky.
2. Xxxxxxxx x xxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxx jeden xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 72/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, splnil xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx lhůta xxxxx §23 xxxx. 4 xxxxxx x. 72/1994 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx §23 odst. 5 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ode xxx, xxxxx následuje xx xxxxxx měsících xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx své stanovy xx souladu x xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ustanovení xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. III
Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx zákona x. 68/2007 Xx., xxxxxx x. 191/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx. x zákona x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §110 odst. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijaté podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
2. V §110 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Stavebník xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx xx stavbě xx něm, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx svou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pozemku xxx x xxxxxxxx xx něm x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx určen.".
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX
Xx. XX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. r.
Xxxxxxx x. x.

Informace
Právní předpis č. 345/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2010.
Právní xxxxxxx č. 345/2009 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 283/2021 Sb. x účinností od 1.1.2024.&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.