Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2010.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008
339/2009 Sb.
339
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 16. xxxx 2009,
xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 2008 x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úpravu všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2008
Xxxxx nařizuje xxxxx §17 odst. 2 x 4 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění:
§1
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 2008 xxxx 23&xxxx;280 Kč.
§2
Xxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx všeobecného vyměřovacího xxxxxxx xx xxx 2008 činí 1,0184.
§3
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.
Xxxxxxxx xxxxx:
Ing. Xxxxxxx, XXx. x. x.
Ministr xxxxx x sociálních xxxx:
XXXx. Xxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx předpis č. 339/2009 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2010.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.