Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2009.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
337/2009 Sb.
Účinnost Čl. II
337
VYHLÁŠKA
xx dne 18. xxxx 2009,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 237/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdůvodněných xxxxx xxx dopravě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 3 zákona x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx znění xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx. x zákona x. 292/2009 Xx., x xxxxxxxxx §49 xxxx. 16 xxxxxx:
Xx. I
Xxxxxxxx č. 237/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdůvodněných xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů, xx mění xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se za xxxxx "x)," xxxxxx xxxxx "x),".
2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx za slova "xxxx. x)" xxxxxxxx xxxxx ", d), x), x), x), x), x), x) x x)".
3. X §3 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:
"x) 0,0020 xxx minerální xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 3 písm. x), b), f), x) x k) xxxxxx.".
4. X §3 odst. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "x)" xxxxxxxx xxxxx "a x)".
5. X §3 xxxx. 2 xxxx. e) xx xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxx xxxxx ", x) x x)".
6. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "x)" xx xxxxxxxx xxxxx ", x), x) a x)".
7. X §3 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) 0,0020 xxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §45 odst. 3 xxxx. x), x) x x) xxxxxx,
x) 0,0030 xxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §45 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx.".
Čl. II
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 337/2009 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2009.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.