Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2009.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
337/2009 Sb.
Účinnost Čl. II
337
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxx 2009,
xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 237/2005 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdůvodněných xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 3 xxxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Sb., xxxxxx č. 575/2006 Xx. a xxxxxx x. 292/2009 Xx., x xxxxxxxxx §49 xxxx. 16 xxxxxx:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 237/2005 Sb., kterou xx stanoví xxxx xxxxxxxxx zdůvodněných ztrát xxx dopravě a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx mění xxxxx:
1. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "x)," xxxxxx xxxxx "d),".
2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxx xxxxx ", x), x), x), g), x), x), x) x x)".
3. X §3 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) 0,0020 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 3 písm. x), x), x), x) a k) xxxxxx.".
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "x)" xxxxxxxx xxxxx "a x)".
5. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxx xxxxx ", x) x x)".
6. V §3 xxxx. 2 xxxx. f) xx xxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx a za xxxxx "x)" xx xxxxxxxx xxxxx ", x), i) a x)".
7. X §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx g) x x), xxxxx znějí:
"x) 0,0020 xxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 3 xxxx. a), x) x x) xxxxxx,
h) 0,0030 xxx minerální xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 3 písm. x) a x) xxxxxx.".
Čl. XX
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx vyhlášení.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2009 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2009.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.