Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2009.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
337/2009 Sb.
Účinnost Čl. II
337
XXXXXXXX
xx dne 18. xxxx 2009,
kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 237/2005 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxx technicky zdůvodněných xxxxx xxx xxxxxxx x skladování xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. 3 xxxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 217/2005 Sb., xxxxxx č. 575/2006 Xx. x zákona x. 292/2009 Xx., x provedení §49 xxxx. 16 zákona:
Xx. I
Xxxxxxxx č. 237/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxxxx zdůvodněných ztrát xxx dopravě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx takto:
1. X §3 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "c)," vkládá xxxxx "x),".
2. X §3 xxxx. 1 písm. b) xx xx slova "xxxx. x)" vkládají xxxxx ", x), x), x), g), x), i), j) x x)".
3. X §3 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) 0,0020 xxx minerální xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 3 xxxx. x), x), x), x) x x) xxxxxx.".
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "c)" xxxxxxxx slova "x x)".
5. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "písm. x)" xxxxxxxx slova ", x) a x)".
6. X §3 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx "x)" se xxxxxxxx xxxxx ", x), x) a x)".
7. V §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:
"x) 0,0020 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 3 xxxx. a), x) x x) xxxxxx,
x) 0,0030 xxx minerální oleje xxxxxxx x §45 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx.".
Čl. XX
Xxxxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 337/2009 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2009.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.