Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2009.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
228/2009 Sb.
Účinnost Čl. II
228
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 15. xxxxxx 2009,
xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx č. 154/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx poplatků xx využívání rádiových xxxxxxxx a čísel, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §150 xxxx. 1 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), x provedení §37 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:
Xx. I
Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 154/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xx využívání rádiových xxxxxxxx x čísel, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx mění xxxxx:
1. X xxxxxxx 1 části X.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx X1 = 1.".
2. X položce 2 xxxxx X x X xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 znějí:
Xx xxxxx

"B.

Poplatky za xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx kódem XXx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.1.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x přístupovým xxxxx DNe = 600

1

B.2.

Xxxxxxxx xx telefonní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXx = 601 xx 608 x XXx = 72, 73, 77

1

X.3.

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx XXx = 61

1

B.4.

Xxxxxxxx xx telefonní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXx = 7900 xx 7999

1

B.5.

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXx = 700

100

B.6.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXx = 910

1

X.7.

Poplatek xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx DNe = 971
Poplatek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty4) x přístupovým xxxxx XXx = 971 xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1&xxxx;000
2&xxxx;000

B.8.

Xxxxxxxx xx telefonní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXx = 976

30&xxxx;000

X.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací


X.1.

Xxxxxxxx xx telefonní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXX = 800
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx XXX = 800 xxxxxxxxxx nebo xxxxx zapamatovatelné

800
2&xxxx;000

X.2.

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxx kódem XXX = 810 xx 819, 830 až 839 x 843 xx 846
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx číslo x přístupovým xxxxx XXX = 810 xx 819, 830 xx 839 x 843 xx 846 xxxxxxxxxx nebo lehce xxxxxxxxxxxxxxx

800
2 000

X.3.

Xxxxxxxx xx telefonní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXX = 820 xx 829
Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx SAC = 820 xx 829 xxxxxxxxxx nebo lehce xxxxxxxxxxxxxxx

800
2&xxxx;000

X.4.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXX = 840 xx 842 x 847 až 849
Poplatek xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx kódem SAC = 840 xx 842 x 847 xx 849 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zapamatovatelné

800
2&xxxx;000

X.5.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx číslo s xxxxxxxxxxx kódem XXX = 900, 905, 906, 908 a 909

30&xxxx;0004) §31 xxxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx.".
Xx. II
Účinnost
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009.

Informace
Právní xxxxxxx x. 228/2009 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2009.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.