Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2009.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
228/2009 Sb.
Účinnost Čl. II
228
NAŘÍZENÍ XXXXX
ze xxx 15. xxxxxx 2009,
xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx č. 154/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx poplatků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a čísel, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §150 xxxx. 1 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxx §37 xxxx. 2 xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 154/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, se mění xxxxx:
1. X xxxxxxx 1 xxxxx X.2 Televizní xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doplňuje xxxx "Xxx xxxx xxxxxxx platí koeficient X1 = 1.".
2. X položce 2 xxxxx B x C včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 4 xxxxx:
Xx ročně

"B.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx XXx x síti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.1.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx DNe = 600

1

X.2.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxx xxxxx XXx = 601 xx 608 x XXx = 72, 73, 77

1

X.3.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s přístupovým xxxxx XXx = 61

1

X.4.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXx = 7900 xx 7999

1

X.5.

Xxxxxxxx xx telefonní xxxxx x přístupovým xxxxx XXx = 700

100

X.6.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXx = 910

1

X.7.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx kódem XXx = 971
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ekonomické xxxxxxx4) x xxxxxxxxxxx kódem XXx = 971 xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1&xxxx;000
2&xxxx;000

X.8.

Poplatek xx xxxxxxxxx xxxxx x přístupovým xxxxx XXx = 976

30 000

X.

Xxxxxxxx xx telefonní xxxxx x přístupovým xxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx


X.1.

Poplatek xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXX = 800
Xxxxxxxx xx telefonní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXX = 800 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

800
2&xxxx;000

X.2.

Poplatek xx xxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxx xxxxx XXX = 810 xx 819, 830 až 839 x 843 xx 846
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx číslo x přístupovým xxxxx XXX = 810 xx 819, 830 xx 839 x 843 xx 846 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

800
2&xxxx;000

X.3.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXX = 820 xx 829
Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx s přístupovým xxxxx XXX = 820 až 829 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

800
2 000

C.4.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx SAC = 840 xx 842 x 847 xx 849
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx SAC = 840 xx 842 x 847 xx 849 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zapamatovatelné

800
2&xxxx;000

X.5.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx XXX = 900, 905, 906, 908 a 909

30&xxxx;0004) §31 xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx.".
Čl. XX
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2009.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 228/2009 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2009.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.