Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2009.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
228/2009 Sb.
Účinnost Čl. II
228
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 15. xxxxxx 2009,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 154/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx využívání rádiových xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx podle §150 xxxx. 1 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), k xxxxxxxxx §37 xxxx. 2 xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 154/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, se mění xxxxx:
1. X xxxxxxx 1 xxxxx X.2 Televizní xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "Pro xxxx xxxxxxx xxxxx koeficient X1 = 1.".
2. V xxxxxxx 2 xxxxx X x X xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 4 znějí:
Xx ročně

"B.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx kódem XXx x xxxx elektronických xxxxxxxxxx

B.1.

Xxxxxxxx xx telefonní xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx XXx = 600

1

X.2.

Xxxxxxxx xx telefonní číslo x xxxxxxxxxxx kódem XXx = 601 xx 608 x XXx = 72, 73, 77

1

X.3.

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx x přístupovým xxxxx XXx = 61

1

X.4.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x přístupovým xxxxx XXx = 7900 xx 7999

1

B.5.

Xxxxxxxx xx telefonní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx DNe = 700

100

B.6.

Xxxxxxxx xx telefonní xxxxx x přístupovým xxxxx XXx = 910

1

X.7.

Poplatek xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx XXx = 971
Poplatek xx telefonní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty4) x přístupovým kódem XXx = 971 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1&xxxx;000
2&xxxx;000

B.8.

Poplatek xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXx = 976

30 000

X.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXX ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací


X.1.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx kódem XXX = 800
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXX = 800 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

800
2&xxxx;000

X.2.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXX = 810 xx 819, 830 xx 839 x 843 xx 846
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx číslo x přístupovým kódem XXX = 810 xx 819, 830 xx 839 a 843 xx 846 xxxxxxxxxx xxxx lehce xxxxxxxxxxxxxxx

800
2&xxxx;000

X.3.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx XXX = 820 xx 829
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x přístupovým xxxxx XXX = 820 xx 829 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

800
2 000

C.4.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx XXX = 840 xx 842 x 847 xx 849
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XXX = 840 xx 842 x 847 xx 849 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

800
2&xxxx;000

X.5.

Poplatek za xxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxx kódem XXX = 900, 905, 906, 908 a 909

30&xxxx;0004) §31 xxxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx.".
Čl. II
Účinnost
Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2009.

Informace
Právní xxxxxxx x. 228/2009 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2009.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.