Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2019.


Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

194/2009 Sb.

Vyhláška

Náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky §1

Elektronické prostředky pro přihlašování do datové schránky §2

Technické podmínky a bezpečnostní zásady pro přístup do datové schránky §3

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky §4

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky §5

Doba uložení datové zprávy v datové schránce §6

Technické náležitosti užívání datové schránky §7

Způsob tvorby identifikátoru datové schránky §8

Účinnost §9

Příloha č. 1 - Přípustné znaky pro tvorbu uživatelského jména bezpečnostního hesla

Příloha č. 2 - Seznam algoritmů, hashovacích funkcí, standardů a technických norem

Příloha č. 3 - Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky

INFORMACE

194

XXXXXXXX

xx dne 23. xxxxxx 2009

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek

Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 x 4, §20 xxxx. 3 a §21 xxxxxx x. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 190/2009 Xx.:

§1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx přihlašování xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x bezpečnostní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Uživatelské xxxxx xx řetězec xxxxxxx 6 x xxxxxxx 12 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx

(1) Pro přihlašování xx datové schránky xxx použít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) obsahujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx klíč x veřejný kryptografický xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx a užívány x využitím xxxxxxxxx x algoritmů xxxxxxxxx x xxxx I přílohy č. 2 k této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k autentizaci xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx certifikát"), xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x bodu XX přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx XXX xxxx. x) přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx certifikát xxxxxxxx

1. xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx firmu xxxx název kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx, nebo jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodatek, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx, ve xxxxxx xx kvalifikovaný poskytovatel xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

4. xxxxx x xxxxxxx x konci xxxxxxxxx autentizačního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx elektronického prostředku,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx některého x xxxxxxxxx uvedených x xxxx X přílohy č. 2 x této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx XX přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) a

g) x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provoz informačního xxxxxxx xxxxxxxx schránek.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx přihlašování xx datové xxxxxxxx xxx xxxx použít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx spojením xxxxxxxxx xxxxxxxx x mobilní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci1), x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx záruky.

§3

Technické podmínky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx

(1) Přihlašuje-li xx xxxxx oprávněná x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím elektronického xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx neumožní xxxxxxxxxx xxx současného zadání xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1. Užívá-li osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx přihlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx údaji xxxxx §1.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím přístupových xxxxx xxxxx §1 xxxxxxxxxxxxx xx sobě xx páté chybně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx znemožnit přihlášení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx po dobu xx 1 hodiny xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zadání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Správce informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zašle na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx a xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2.

(3) Neprovede-li xxxxx xxxxxxxxx x přístupu xx datové xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 30 xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránek xxxx xxxxx x datové xxxxxxxx odhlásí. Xxxx xxxxx xx nepoužije, xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aplikace s xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx změnit xxxxxxxxxxxx xxxxx. Změnu bezpečnostního xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxx bezpečnostními xxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx normami xxxxxxxxx x xxxx III xxxx. b) a x) přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§4

Xxxxxxxxx formáty datové xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx formáty xxxxxx zprávy dodávané xx datové xxxxxxxx xxxx stanoveny v příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

§5

Maximální velikost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx činí 20 XX.

(2) Maximální velikost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2018, xxxx 50 XX.

§6

Xxxx uložení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx uložení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) 90 xxx ode xxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která má x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx oprávnění x dokumentu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) 90 xxx xxx dne, xxx xxxx do datové xxxxxxxx přistoupeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému spisové xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx aplikace s xxxxxx certifikátu,

c) 3 xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx schránky, xxxxxxx-xx x přístupu xx xxxxxx schránky podle xxxxxxx x) nebo x).

§7

Technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx schránky

Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových schránek xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx zprávu,

a) není-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxx velikost xxxxxxxxx velikost xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou, xxxx

x) xxxxxxxx-xx škodlivý xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém datových xxxxxxxx, xxxx v xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schránky.

§8

Xxxxxx xxxxxx identifikátoru xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx algoritmů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2009.

Ministr:

Ing. Xxxxxx, XXX v. r.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 194/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx uživatelského xxxxx bezpečnostního xxxxx

X. Xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX kód xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx znak

ASCII xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx znak

ASCII xxx xxxxxxxxxxx znaku

0

48

L

76

g

103

1

49

M

77

h

104

2

50

N

78

i

105

3

51

O

79

j

106

4

52

P

80

k

107

5

53

Q

81

l

108

6

54

R

82

m

109

7

55

S

83

n

110

8

56

T

84

o

111

9

57

U

85

p

112

A

65

V

86

q

113

B

66

W

87

r

114

C

67

X

88

s

115

D

68

Y

89

t

116

E

69

Z

90

u

117

F

70

a

97

v

118

G

71

b

98

w

119

H

72

c

99

x

120

I

73

d

100

y

121

J

74

e

101

z

122

K

75

f

102

II. Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx znak

ASCII xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX xxx přípustného xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

XXXXX xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(xxxxxx)

32

*

42

@

64

!

33

+

43

[

91

#

35

,

44

]

93

$

36

-

45

_

95

%

37

.

46

{

123

&xxx;

38

:

58

X

124

(

40

=

61

}

125

)

41

?

63

126

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 194/2009 Sb.

Seznam algoritmů, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx norem

I. Xxxxxxxxx

x) RSA 2048 xxxx (RFC 3447)

x) XXX (XXXX XXX 186-2)

x) XXXXX-Xx (XXXX X9.62)

x) XXXXX-X2x (XXXX X9.62)

XX. Hashovací xxxxxx

XXX-2 - 256, 384, 512 bitů (FIPS 180-4)

XXX. Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

x) XXX 5280: Internet X.509 Xxxxxx Xxx Infrastructure Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx (XXX) Xxxxxxx

x) ETSI XX 319&xxxx;401 x2.1.1 Electronic Xxxxxxxxxx xxx Infrastructures (XXX); Xxxxxxx Policy Xxxxxxxxxxxx for Trust Xxxxxxx Xxxxxxxxx

x) XXXX XX 319&xxxx;411-1 x1.1.1 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx (XXX); Policy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx Service Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 194/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodávané xx xxxxxx schránky

I. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx jsou xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v bodech XX x III xxxxxxx

x) xxx (Xxxxxxxx Xxxxxxxx Format)

b) XXX/X (Xxxxxxxx Xxxxxxxx Format xxx the Long-term Xxxxxxxxx)

x) xxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Document)*

d) xx/xxx (602XML Xxxxxx xxxxxxxx)

x) xxxx/xxx (Xxxxxxxxx Xxxxxx Language Xxxxxxxx)

x) xxx (Xxxx Xxxxxxxx Xxxx)

x) xxx (Xxxx Xxxxxxxx Spreadsheet)

h) xxx (Xxxx Document Xxxxxxxxxxxx)

x) xxx/xxx (xxxxxx text)

j) xxx (Xxxx Xxxx Xxxxxx)

x) xxx/xxxx (XX Xxxx Document)

l) xxx/xxxx (XX Xxxxx Xxxxxxxxxxx)

x) xxx/xxxx (XX XxxxxXxxxx Xxxxxxxxxxxx)

x) xxx/xxxx/xxxx (Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Group Xxxx Interchange Xxxxxx)

x) xxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx)

x) xxx/xxxx (Tagged Xxxxx File Xxxxxx)

x) xxx (Xxxxxxxx Interchange Xxxxxx)

x) xxxxx/xxxx2 (Moving Xxxxxxx Xxxxxxx Group Xxxxx 1/Xxxxx 2)

x) xxx (Waveform Xxxxx Xxxxxx)

x) mp2/mp3 (MPEG-1 Xxxxx Xxxxx 2/Xxxxx 3)

x) xxxxx/xxxxxx (Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx) xxxxx 5.2 a xxxxx

x) xxx (mezinárodní xxxxxxxx XXXXXXX, xxxxxxxxx ODETTE x EANCOM pro xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx _ XXX)

x) xxx (XxxxXXX DraWinG Xxxx Xxxxxx) verze 2007 x xxxxx

x) xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/xxx (XXXX Xxxxxxxxx)

x) xxx (Xxxxxxx MicroStation Xxxxxx) xxxxx X7 x V8

z) gml/gfs/xsd (Xxxxxxxxx Xxxxxx Language Xxxxxxxx)

XX. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx schránky, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx znak xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx programovému vybavení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXX. Xxxxxx uvedený x xxxx X xxxx. c) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx schránky, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 194/2009 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2009.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

422/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 194/2009 Xx., x stanovení podrobností xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

322/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 194/2009 Sb., x stanovení podrobností xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 422/2010 Xx.

x účinností xx 1.1.2016

435/2016 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx x. 194/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

216/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 194/2009 Xx., x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2018 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.3.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci podle xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 x elektronické identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.