Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2009.


Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
161/2009 Sb.
161
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xx xxx 26. xxxxxx 2009
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Ministerstvo xxxxx a sociálních xxxx podle §7 xxxxxx č. 2/1991 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 155/1995 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 199/2003 Xx., xxxxxx x. 255/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx. x zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxxx, že Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2009 xxxxxxxx dne 28.11.2008 xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Čech x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x účinností xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyhlášení xxxxxx sdělení xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x převažující xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXXX 13, 14 x 15.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx (xxx.xxxx.xx).
Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 161/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2009.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.