Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2009.


Zákon, kterým se mění zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
479/2008 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. III
Přechodná ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o péči o zdraví lidu Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o vojácích z povolání Čl. VI
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. VII
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. VIII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců Čl. IX
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. X
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XI
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl. XII
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl. XIII
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XIV
479
ZÁKON
xx dne 11. xxxxxxxx 2008,
kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb., zákona x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., zákona č. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx. x zákona x. 382/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3x xxxx. 3 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx" xxxxxx xxxxx "ústřední" x xx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení pro xxxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx ředitel České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.".
2. X §3x xxxx. 3 xxxx třetí se xxxxx "ředitel" xxxxxxxxx xxxxx "ústřední xxxxxxx".
3. X §4 xxxx. 2 se xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
4. V §4 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx práce xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx46)" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxxxxx xxx čarou x. 46 xx xxxxxxx.
5. V §5 xxxx. xx) xx xxxxx "plně xxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.
6. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx xx) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx i), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x x mezinárodních xxxxx.".
7. X §5 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) posuzuje xxxxxxxxx stav v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§8 xxxx. 9).".
8. X §6 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xx xxxxx města Xxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.".
9. §8 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 9x xx 9x xxx:
"§8
Xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx x pracovní xxxxxxxxxx
(1) Okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x pro účely xxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxx výhod xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů9b) xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x) plnou xxxxxxxxxx a částečnou xxxxxxxxxx,
x) dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vykonávat x xxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) zda xxx x xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou,
x) xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx postiženou x xxxx x xxxxxx xxxxxx postižení xxx xxxxx poskytnutí mimořádných xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx zakoupení, celkovou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxx xxx xxx xxxxx xxxxx státní xxxxxxxx podpory x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o dítě xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx závislosti fyzické xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx péči.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, pro xxxxx účely xx xxxxxxx žádán.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx prohlídku
x) x termínu určeném xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx řízení, xxx xxxxx účely xx xxxxxxx xxxxx,
x) zjistí-li posudkově xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx případech xx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx posouzení,
x) x podnětu xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx trvání plné xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x dávce xxxxxx v hmotné xxxxx x xxx xxxxxxxx platnost xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi x xxxxxxxx posouzení,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxx případech je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxx práce x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x přiznání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zamítnuta x již xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xx osobou se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 může xxxxx xxxxx lékař.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x posuzování zdravotního xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxx
x) místem trvalého xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě místem xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxx věznice, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xx-xx xxxxxxx osoba xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx.
(6) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx posouzen, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx x posouzení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx zaměstnána xxxx xx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx x ústavní xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx x studenty xx xxxxxxxxxx postižením9c), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx územním obvodu xx zdravotnické zařízení, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxxxx xxxx posuzované xxxxx vyžaduje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění provádějí xxxxxx xxxxxxx x §9, odůvodňuje poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(8) Při posuzování xxxxx odstavce 1 xxxxxxx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nálezu ošetřujícího xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který plní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení podle xxxxxxxx 1, a x podkladů stanovených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x). Xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx také x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařem xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9x) Xxxxx x. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §16 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) Xxxxxxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx službách.".
10. X §8 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"a) invaliditu x změnu xxxxxx xxxxxxxxxx,".
11. V §8 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", x xxx-xx x xxxxxxxx úraz xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".
12. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
13. X §8 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
14. V §8 xxxx. 3 xxxx. x) se slova "xxxx invalidní xxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx invalidního důchodu xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
15. X §8 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxx " ; při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx vychází xxx xx xxxxxxx x xxxxx a x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx nemoc x xxxxxxxx".
16. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9 x 10, které xxxxx:
"(9) Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx x xxxx neschopnost xxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (§88). Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1, xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Úkoly Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklad xxx xxxxx rozhodnutí správního xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx do 7 dnů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.".
17. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "provádí" xxxxxxxx xxxxx ", řídí x xxxxxxxxxx".
18. X §9 xxxx. 6 xx slova "xxxxx nebo xxxxxxxxx", xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxx xxxx částečném" xxxxxxx.
19. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 x §8
a) provést xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zpracovat xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxx osoby.".
20. X §16 xx xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 50x x 50x xxxxx:
"(2) Zdravotnická xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx §8, xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xx nezbytně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a povinnosti xxxxx odstavce 2 xx lhůtě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx, xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Výše úhrady xx výkony xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s bodovými xxxxxxxxx50x) a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50x). Úhradu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který si xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx na xxxxxxx vyúčtování předloženého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx poštovného xx zaslání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.
50f) Xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50x) Zákon x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 a 6.
21. X §16 xxxx. 5 xx xxxxx "plné xxxxxxxxxx xxxx částečné" xxxxxxx.
22. §16x xxx:
"§16x
(1) Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 2 a §8 odst. 1 xx 8 xx xxxxxxx xxxx čtvrtá xxxxxxxxx řádu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 2 až 4, §134, §156 xxxx. 2 a §158 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §17 x 38 xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx 60 dnů x xxx xxxxxx posudku xxxxx §8 odst. 1 xxxx 45 xxx, xxxxxxxxx-xx orgán, xxxxx x posouzení xxxxxxx, lhůtu xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx posudku xx xxxxx xxxxx xxxx první závažné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení příslušný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu, xxxxx x xxxxxxxxx požádal; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx x 30 dnů, xxxxxxxxx-xx orgán, xxxxx x posouzení xxxxxxx, xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, který x xxxxxxxxx požádal, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby.
(4) Orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx §8 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx
a) xx xxxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lékařem xxxxxxx úkoly příslušného xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1, lékařem xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx podrobila xxxxxxxxx xxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření,
x) xxxxxxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nálezy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxx, nebo
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx vypracování posudku, xxxx poskytla xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x vypracování xxxxxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost podle xxxxxxxx 4 písm. x) a x), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xx posudek xxxxxxx.".
23. X §16x xxxx. 2 xx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 9 činí 60 xxx.".
24. X §16a se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 10 xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
25. X §54 xxxx. 3 xx xxxxx "§16 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "§16 xxxx. 1 xx 3".
26. X §86 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx věcech".
27. X §86 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "X případě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx 60 xxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, který xxxxxxxx xxxxxx, písemnou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy mu xxxx tato žádost xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.".
28. X §86 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxx správy" xxxxxxxxx xxxxxx "orgánu" x xxxxx "Česká xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
29. X §86 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o možnosti xxxxx xxxxxxx, lhůtu, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxx podat, xx kterého xxx xx xxxxx počítá, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xx dále xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
30. §88 včetně xxxxxxx xxx:
"§88
Xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxx písemné xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx důchodu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxx, počíná xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx ode xxx, xxx mu xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx podávají orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx podle §82 xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx běžet xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxxxx stavu (§8 xxxx. 9), prodlužují xx xxxxx podle xxxx xxxxx o 60 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxx xxxxxx námitky, x xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx odkladný xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §118x xx 118x.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x námitkách.
(7) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xx rozhodování xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se xx xxx xxxxxxx xxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 až 6 x 9 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx x námitkách, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxx, xx §90 xxxx. 1 xxxx. x), §90 xxxx. 3 a §90 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx se nepoužijí, x xx xxxx, xx kterou probíhá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §97 xxxx. 2 x §100 xxxx. 2 správního řádu xxxxxxxx, x přezkumné xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nelze xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
(9) Námitky xxx podat též x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx lhůtě podle xxxxxxxx 1. Okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupit Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.".
31. Xx §88 xx xxxxxx xxxx §88x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"§88a
Xxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx moci, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxx němu xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x námitkách xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x právní xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění včetně xxxxxxxxxx x námitkách xx odvolání nepřipouští.".
32. V §89 xx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 2.
33. X §89 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
34. X §90 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxx. 5" xx nahrazují xxxxx "xxxx. 6".
35. X §106 xx xx xxxxx odstavce 1 doplňuje věta "Xxxxxx o žádosti x odstranění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, popřípadě x xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx, po xxxxxx probíhá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
36. X §107a xxxx. 1 se xxxxx "x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxx.
37. §111 xx xxxxxxx.
38. X §112 xx slova "§88 xxxx. 2 x 3" xxxxxxxxx xxxxx "§88 xxxx. 9".
39. V §115x odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx třetího xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
40. V §115x xxxx. 2 xxxx druhé se xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně".
41. X §127 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx první" xxxxxxx.
42. Za §127 se vkládá xxxx §127x, xxxxx xxx:
"§127x
Z xxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx dávek xxxxx xxxxxxxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely odvolacího xxxxxx správního x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě posudku xxxxx práce xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2009.
2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2009 úřadem xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2009 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2010, xxxxx xxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2010, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2009; řízení x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Proti rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 202/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., zákona x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 57/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx. x xxxxxx x. 382/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §7 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, jejíž xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx posuzuje," xxxxxxx.
2. X §8 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"m) xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,".
3. X §8 odst. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx o), x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), x) x x).
4. §9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14 x 14a xxx:
"§9
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou povinna xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxx osoby (§21).
(2) Xxxx úhrady xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx seznamem xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx14) a jinými xxxxxxxx xxxxxxxx14x). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předloženého xxxxxxxxxxxxx zařízením.
14) Xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s bodovými xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Xxxxx č. 526/1990 Xx., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. §9x x 9x xx xxxxxxx.
6. V §67 se doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41a xxx:
"(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) upravuje xxxx xxxxxx předpis41a).
41x) §8 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 479/2008 Xx.".
7. X §78 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxx však" vkládá xxxxxx "8&xxxx;000 Xx".
8. X §78 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.
9. X §78 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby" xxxxxxxxx xxxxx "data xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
10. X §78 xx xx odstavec 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelů, xxxxxxxxx xx poskytne xxxx zaměstnavateli, x xxxxx xxxxxx zaměstnanci, xxxxx je osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxx požádal; x xxxxxxx, xx požádalo xxxx zaměstnavatelů, xxxxxxxxx xx xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x příspěvek xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx x nich. Xxxxxxx-xx zaměstnanci, xxxxx xx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx poměrů u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx uvedené x xxxxxxxx 2. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se skutečně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto zaměstnance, xx xxxxx pracovních xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 10 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 xx 11.
11. X §78 xxxx. 6 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
12. X §78 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"x) xx čtvrtletí, xx xxxxxx byl zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxx xx zdravotním postižením, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
13. X §78 xxxx. 7 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx 5" xxxxxxxx slova "xxxx 6".
14. X §98 xxxx. x) xx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx" vkládá xxxxx a xx xxxxx "povolení x xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx zelené xxxxx".
15. X §104 odst. 2 xx xxxxxxx e) x x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x f).
16. X §113 xxxx. 5 xx xxxxx "a x)" xxxxxxxxx xxxxx "a x)".
17. X §116 odst. 2 xx xx větě xxxxx xxxxx "xx" xxxxxxx.
18. X §140 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 1.".
Xx. IV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
2. Xxxxx xxxxx xxxxxxx bezúplatně xx 30. xxxxxx 2009 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vedly xx 30. xxxxxx 2009.
3. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx x úřadech xxxxx, xxxxx xx xxx 30. června 2009 plnili xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2009 xx Českou xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
4. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxx výkonu xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů na Xxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2009, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x dotčeným xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx práce Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx.
5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2008 se xxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxx x zdraví xxxx
Xx. X
X §9 odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxx č. 548/1991 Sb., zákona x. 15/1993 Sb. x xxxxxx x. 436/2004 Xx., xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X občanů, xxxxxx xxxx poskytovány xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx, x u xxxxxx, jejichž zdravotní xxxx xx posuzován xxx účely poskytnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx15x), xx výběr xxxxxx a zdravotnického xxxxxxxx omezen xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy15b).".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15x x 15b xxxxx:
"15x) §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 479/2008 Xx.
15x) §21 xxxx. 2 zákona č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx. §16x odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxx č. 479/2008 Xx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 129/2002 Xx., xxxxxx x. 254/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 546/2005 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx. x zákona x. 306/2008 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §142 xxxx. 1 se xxxx xxxxx xxxxxxx.
2. X §142 odstavec 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 41 zní:
"(4) Xxxx-xx v xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x organizaci x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výplatě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx41).
41) Xxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů. Zákon x. 582/1991 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 29/2007 Sb., xxxxxx č. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx. a xxxxxx x. 274/2008 Sb., xx xxxx takto:
1. V §5 xxxxxxx d) zní:
"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
2. X §21 xxxx. 1 písmeno b) xxx:
"x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plnícím xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxxxx určeným Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeném xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx xxxxxxxx nálezy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které jim xxxx xxxxxx, xxxxxx x doložit další xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vypracování xxxxxxx, xxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxxx, kterou xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxx,".
3. X §25 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx8)" xxxxxxxxx slovy "příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxx:
"8) §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
4. V §25 xxxx. 3 x 5 a §26 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
5. X §25 odst. 4 xx slova "Xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
6. X §28 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx " ; xxxxxxxxxx §26 xxxxx xxxxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx. a zákona x. 382/2008 Xx., xx xxxx takto:
1. V §18a xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx sjednání xxxxxxx pracovní xxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx zajištění bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx práci xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 18 let xx použijí pracovněprávní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mladistvých xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx uzavření xxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx majetku xxxx xx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx odpovídá xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxx poskytnout xxxx xxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
2. X §24 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx".
3. X §24 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx21) xxxx".
4. V §24 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "dobrovolnickou xxxxxx21) nebo".
5. X §24 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "uznána xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "invalidní xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx".
6. X §43 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Způsob xxxxxxx xxxxxx plátce xxxxx xxx, xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v hmotné xxxxx s xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxxxx a využít xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx
x) příspěvku xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dávky xxx, xx xxxxxxx 35 % x nejvýše 65 % přiznané xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx poukázky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ve stanovené xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx uvedeného x §2 odst. 3 xxxx určit xxxxxx xxxxx tak, že xxxxxxx 35 % x xxxxxxx 65 % xxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnuto xx xxxxx xxxxxxxx opravňující x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě,
x) mimořádné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 5 xxxx plátce dávky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výdaje xxxx nákladu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx okamžité xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §2 xxxx. 5 xxxxx xxxxxx dávky xxxxx x xxxxxxx, nelze-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxx dospěje x odůvodněném xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx poskytnutí xxxxx hotovostním xxxxxxxx.".
7. V §49 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx posouzení plné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx si xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx lékařem xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jinému xxxxxxxxx vyšetření, předložit xxxxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx vypracování xxxxxxx, xxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx posudku, xxxx-xx x xxxx okresní xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx29).".
8. X §49 odst. 1 písm. x) xx slova "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx třetího stupně".
9. X §49 xxxx. 5 xx xxxxx "pomoci x xxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
10. X §55 xxxx. 4 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. IX
X xxxxx třetí xx. XXX xxxxxx x. 267/2006 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxx x. 26/2008 Sb., se xxxx 1 a 2 xxxxxxx.
ČÁST XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. X
X §65 xxxx. 1 větě xxxxx zákona č. 155/1995 Sb., x důchodovém pojištění, xx xxxxx zákona x. 305/2008 Xx., xx slova "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx invalidní xxxxxx xx nevyplácejí" xxxxxxxxx xxxxx "Invalidní důchod xx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění
Čl. XX
V §84 xxxx. 2 xxxx. x), §124 xxxx. 2 x §153 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx. x xxxxxx x. 306/2008 Xx., xx xxxxx "nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx mění xxxxx:
1. X xx. X xx xxx 77 xxxxxxx.
2. X čl. XX bodu 14 xx číslo "2010" xxxxxxxxx xxxxxx "2009" x xxxxx "2009" xx nahrazuje xxxxxx "2008".
3. X xx. XX xx xxxx 4 xx 6, 8 xx 11, 18 a 19 xxxxxxx.
4. X čl. XX xx xxx 3 xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 382/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
V xxxxx xxxxxx, xx. XX zákona č. 382/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx slova "x 12" xxxxxxxxx xxxxx ", 12 x 17".
XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2009, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) čl. I xxxx 17, čl. IV bodů 2 xx 4, čl. XII xxxx 2 a čl. XIII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) čl. III xxxx 7 xx 17, čl. IV xxxx 5 x čl. VIII xxxx 1, 3 x 4, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2009,
x) čl. I bodů 3, 5, 7, 10, 12 xx 14, 16, 18, 21, 23, 24, 26 xx 34 x 37 až 41, čl. II bodů 3 x 4, čl. VI, čl. VIII bodů 2, 5, 6, 8 x 10, čl. X x čl. XI, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2010,
d) čl. I xxxx 11 x 15 x čl. IX, xxxxx nabývají účinnosti xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 479/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2009, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I xxxx 17, čl. IV xxxx 2 xx 4, čl. XII xxxx 2 x čl. XIII, které nabývají xxxxxxxxx xxxx 31.12.2008, xxxxxxxxxx čl. III xxxx 7 xx 17, čl. IV xxxx 5 x čl. VIII xxxx 1, 3 a 4, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009, xxxxxxxxxx čl. I xxxx 3, 5, 7, 10, 12 až 14, 16, 18, 21, 23, 24, 26 xx 34 x 37 xx 41, čl. II xxxx 3 x 4, čl. VI, čl. VIII xxxx 2, 5, 6, 8 x 10, čl. X a čl. XI, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2010 x xxxxxxxxxx čl. I xxxx 11 x 15 x čl. IX, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx (266/2006 Xx.).
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.