Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009.


Zákon, kterým se mění zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/90 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
481/2008 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o metrologii Čl. II
Přechodné ustanovení Čl. III
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV
481
XXXXX
xx xxx 11. xxxxxxxx 2008,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., x technických požadavcích xx xxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České republiky:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Sb., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx č. 205/2002 Xx., zákona č. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 277/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx. a zákona x. 229/2006 Xx., xx xxxx takto:
1. X §5 xx xx konci xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vyhláškou.".
2. X §13x xxxxxx části ustanovení xx za xxxxx "Xxxxxxxx unie" xxxxxxxx xxxxx "nebo x Xxxxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 119/2000 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Sb., xxxxxx x. 137/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx. a xxxxxx x. 444/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §6 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxx povahy.".
2. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xx považuje xx splněný, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx.".
3. X §14 xxxx. 1 xx xx xxxxx "x xxxxxxxxx měřidel," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx shodu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího oblast xxxxxxxxxxx požadavků na xxxxxxx2x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřicích xxxxxxxx x technických xxxxxxxx pro využití x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx opatření obecné xxxxxx2x) xxxxx §24c x 24d,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x x 2x xxxxx:
"2x) Zákon x. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.".
Xxxxxxxxx poznámka xxx xxxxx č. 2x "Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx." xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x, a xx xxxxxx odkazů na xxxxxxxx pod čarou, x xxxxxxxxx poznámka xxx xxxxx č. 2x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 2e, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
4. Xx §24b xx xxxxxxxx nové §24x x 24d, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 6 xxxxx:
"Xxxxxxxx xxxxxx povahy
§24x
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx metrologické x technické xxxxxxxxx xx stanovené měřidlo. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxx.
§24x
(1) Dotčenými xxxxxx x projednání xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxx6).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ode dne xxxx uveřejnění, nestanoví-li x xxx Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dnem xxxxxxxxxx je xxx, xxxxx je uveden x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
6) §2 xxxxxx x. 20/1993 Sb., o xxxxxxxxxxx výkonu státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx normalizace, metrologie x státního xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Čl. III
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Čl. IV
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 481/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2009.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.