Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009.


Zákon, kterým se mění zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/90 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
481/2008 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o metrologii Čl. II
Přechodné ustanovení Čl. III
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV
481
XXXXX
xx xxx 11. xxxxxxxx 2008,
kterým xx mění zákon x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 505/1990 Xx., x metrologii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx
Xx. I
Xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákona x. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Sb., zákona x. 277/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx. a zákona x. 229/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx činnosti související xx xxxxxxxxxxxx vydávání x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx činnosti x výši úplaty xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx.".
2. V §13x xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo x Xxxxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 119/2000 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 137/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2003 Xx. x xxxxxx x. 444/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §6 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx v xxxxxxx x požadavkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
2. X §9 xxxx. 1 xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx splněný, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x požadavkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
3. V §14 xxxx. 1 xx xx slova "x xxxxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx x vývoj x oblasti elektronické xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx, posuzuje shodu x provádí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx2x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx2x) podle §24c x 24x,".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 2x x 2x xxxxx:
"2x) Xxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Xxxx xxxxx zákona x. 500/2004 Xx., správní xxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 2x "Xxxxx č. 18/1997 Xx., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx zákon) x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx." xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x, a to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 2x se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2e, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
4. Xx §24b xx xxxxxxxx xxxx §24x x 24x, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxx:
"Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
§24x
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví metrologické x xxxxxxxxx požadavky xx stanovené měřidlo. Xxxxxxxx obecné povahy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§24x
(1) Dotčenými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxx6).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx uveřejnění, xxxxxxxxx-xx x něm Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx je uveden x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.
6) §2 xxxxxx x. 20/1993 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Schvalování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 505/1990 Xx., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXXX
Xx. XX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. r.

Informace
Xxxxxx předpis x. 481/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2009.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.