Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009.


Zákon, kterým se mění zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
414/2008 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. III
Přechodné ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. V
414
XXXXX
xx xxx 31. xxxxx 2008,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších předpisů
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx České republiky:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. I
Zákon č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Sb., zákona x. 158/1998 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx 134/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Sb., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona x. 129/2008 Sb., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx. x xxxxxx č. 382/2008 Xx., xx xxxx takto:
1. §2x xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1x zní:
"§2a
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx státní správu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
x) úřady xxxxx x Xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxx"),
x) xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx").
(2) Xxxxxx správu xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.
(4) Státní sociální xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxx práce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx1x),
x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx xxxxx.
1a) §7 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.".
2. V §3 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx krajský" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxx".
3. X §5 odst. 1 xxxx. x) xx slova "a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
4. X §7 xxxx. 7, §19 xxxx. 2, §20 xxxx. 2, §24 xxxx. 3, §30 xxxx. 2, §30x xxxx. 5, §57 xxxx. 1, §58, §59 xxxx. 2 x 6, §61 xxxx. 1, 3 x 4, §62 xxxx. 1 a 6, §63 xxxx. 2, §63x xxxx. 2, §64 xxxx. 7 x 8, §66, §67 odst. 1, 2 x 4, §68 odst. 5, §69 xxxx. 1 a 3 x §70 xxxx. 1 až 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
5. X §30 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47x xxx:
"x) xxx-xx x xxxx o xxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxxx zdravotně postižené, x xx
1. x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx zjištění, xx xxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně postižené, xx 7 let xxxx xxxxxx dítěte,
2. v základní xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 7 let xxxx xxxxxx xxxxxx,
3. x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxxx příspěvek xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách47d), xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dlouhodobě těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 7 xx 10 let xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 do 31. xxxxxxxx 2009, a xx 7 xx 15 let věku xxxxxx dítěte, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009;
xxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxx x xxxx dlouhodobě xxxxxxxxx postižené nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
47d) §7 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
Dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47x xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47x, x to xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.
6. X §30 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náleží
x) x základní xxxxxx, xxxxxxxx je x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx snížené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. d) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x rodině xxxxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx péče xxxx xxx splněna x dítěte xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. e).".
7. X §30x xxxx. 5 xx za xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx-xx xxxxx §30x xxxx. 1 xxxxxxxx péče x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx měsíci oba xxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xx část xxxxxx,".
8. V §30b xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx 7" xxxxxxxxx xxxxx ", 7, 10 xxxx 15".
9. X §30x xxxx. 1 se xx konci xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx "nebo 3, xxxxx xxx x xxxxx nároku xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 3".
10. X §30x xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "4 xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "6 xxxxx" x slova "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx denně" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx základní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx".
11. X §32 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx d), které xxx:
"x) 3&xxxx;000 Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výměře.".
12. V §59 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx státní xxxxxxxx podpory" nahrazují xxxxx "xxxx práce".
13. V §63 xxxx. 8 se xxxxx ", xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
14. X §64 xxxx. 1 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zaměstnanci kraje xxxxxxxx xx krajského xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xx xxxx nestanoví xxxxx.".
15. V §64 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "uvedení xxxxxxxxxxx".
16. X §64 xxxx. 2 xx xxxxx "uvedené x odstavci 1" xxxxxxxxx slovy "státní xxxxxxxx xxxxxxx".
17. X §64 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx v odstavci 1" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
18. X §64 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
19. X §64 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxx práce xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx x údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 4 písm. x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
20. X §64x odst. 1 xx xxxxx ", xxxxxxx xxxxx a xxxxx provádějící xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x orgány xxxxxx sociální xxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxx xxxxx a úřady xxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Orgány xxxxxx xxxxxxxx podpory".
21. X §65 xxxx. 4 xx věta xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx úřady xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, pokuty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxx.".
22. X §65x odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xx uložil. Xxxxxx uložené úřady xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxx xxxxxxx krajskými úřady xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kraje, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx.".
23. X §65x se xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
24. X §67 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxx podat xxxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba x dávku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".
25. X §68 xxxx. 1 xxxx. x) se na xxxxx bodu 2 xxxxxxxx slova "x xxxxxx, které xxxxxxx xxxx xx mohlo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx §30 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3,".
26. V §68 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx poskytující základní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx".
27. V §68 xxxx. 4 xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
28. Xx §70 xx xxxxxx xxxx §70x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§70a
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být tato xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x předtištěným xxxxxx, příjmením x xxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx věta xxxxxxx, xxx-xx x vyhotovení x xxxxxx xxxxxxxxxx.".
29. X §71 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Rozhodnutí xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx přezkoumává xxxxxxx úřad.".
30. §72 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§72
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx.".
31. §73x xxx:
"§73x
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odbornou x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; pro xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podpoře xx xxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxx (krajské zřízení) x kontrole přenesené xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze x xxxxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxx městských částí x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xx Xxxx práce xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009 xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práce xx úřadů městských xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx k 31. prosinci 2008 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy dohodne xx zaměstnanci xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx - Úřad práce xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx státní sociální xxxxxxx zahájená do 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Žádosti x dávky státní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 posuzuje Xxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xx vykonatelné, zahájený xx 31. prosince 2008 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx oblasti, které xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2008, xxxxxxx xxxx xxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx; xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx státního rozpočtu.
6. Úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx 31. xxxxxxxx 2008 naplní xxxxxxxxx xxxxx, skartační xxxxxx.
7. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009.
8. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx platném do 31. xxxxxxxx 2008, xxxx počínaje xxxx 1. xxxxx 2009 xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx kterými je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
9. Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx nímž xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx obslužných xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx x xxxxx obvyklou x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx 31. xxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
11. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx čl. I xxxx 5 x 6 se xxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
12. Nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2009 x xxxxxx i po xxxxx xxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx
Xx. XXX
Zákon č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 257/2000 Sb., xxxxxx x. 272/2001 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx., zákona x. 52/2004 Xx., zákona x. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 57/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 134/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 176/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Xx., zákona x. 295/2008 Xx. x xxxxxx x. 305/2008 Xx., se mění xxxxx:
1. V §19 xxxx. 4 xx xxxxx "státní xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "práce xxxx Xxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy".
2. X §51 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 5 xx xxxxx "státní sociální xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x Úřadu xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx".
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly do 31. xxxxxxxx 2008 xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx zákona x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx 1. ledna 2009 xxxxxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx je příslušný xxxxxxxxxx Xxxx práce xxxxxxxx města Xxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Xx. V
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, s xxxxxxxx čl. II xxxx 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 414/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2009, x xxxxxxxx čl. II xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.12.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.