Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2008.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/99 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu
337/2008 Sb.
Účinnost Čl. II
337
XXXXXXXX
xx dne 21. xxxxx 2008,
kterou xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 282/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 5 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 546/2005 Xx.:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 282/1999 Sb., o xxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx personálu, xx xxxx takto:
1. X §1 odst. 2 se xx xxxxx "x xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x uchazečů x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx střelce,".
2. X §2 odst. 3 xxxxxxx b) xxx:
"x) x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx funkce palubního xxxxxxx,".
3. X xxxxxxx x vyhlášce xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxx xxxxxxx.".
Čl. II
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2008.
Xxxxxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 337/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.