Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2008.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/99 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu
337/2008 Sb.
Účinnost Čl. II
337
VYHLÁŠKA
xx dne 21. xxxxx 2008,
kterou xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 282/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví stanoví xxxxx §40 xxxx. 5 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 546/2005 Xx.:
Xx. I
Xxxxxxxx č. 282/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:
1. X §1 odst. 2 se xx xxxxx "x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x uchazečů x xxxxxxxx xx funkce xxxxxxxxx střelce,".
2. X §2 odst. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) u xxxxxxxx x zařazení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".
3. X xxxxxxx k xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) palubní xxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2008.
Ministryně:
JUDr. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 337/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.