Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009 do 31.12.2009.


Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

451/2008 Sb.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1
Stravné §2 §3
Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6
451
VYHLÁŠKA
xx xxx 17. xxxxxxxx 2008,
xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx xxxx sazba xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x stravné x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxxx xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za 1 xx jízdy podle §157 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx 1,10 Kč,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3,90 Xx.
Xxxxxxx
§2
Xx každý kalendářní xxx pracovní xxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx
x) 60 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx 5 až 12 hodin,
b) 92 Kč, trvá-li xxxxxxxx cesta xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,
x) 144 Xx, trvá-li pracovní xxxxx xxxx xxx 18 hodin.
§3
Xx xxxxx kalendářní den xxxxxxxx cesty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxx §176 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
x) 60 Xx xx 72 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 hodin,
x) 92 Kč xx 110 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx než 12 xxxxx, nejdéle xxxx 18 xxxxx,
x) 144 Kč xx 172 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.
§4
Průměrná xxxx pohonných xxxx
Xxxx průměrné ceny xx 1 litr xxxxxxx xxxxx xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx činí
x) 26,30 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 91 xxxxxx,
x) 26,80 Xx x benzinu xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,
x) 29,00 Xx x benzinu xxxxxxxxxxxxxx 98 xxxxxx,
x) 28,50 Xx x xxxxxxxx nafty.
§5
Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mění xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx.
§6
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. ledna 2009.
Ministr:
XXXx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 451/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009.
Xx dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 451/2008 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 462/2009 Sb. x účinností xx 1.1.2010.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.