Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009 do 31.12.2009.


Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

451/2008 Sb.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1
Stravné §2 §3
Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6
451
VYHLÁŠKA
xx dne 17. xxxxxxxx 2008,
xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx průměrná cena xxxxxxxxx hmot
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1 zákona č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxxx xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx
Sazba xxxxxxxx xxxxxxx za 1 xx jízdy xxxxx §157 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx 1,10 Xx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3,90 Xx.
Xxxxxxx
§2
Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §163 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx
a) 60 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 až 12 hodin,
x) 92 Kč, trvá-li xxxxxxxx cesta déle xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,
x) 144 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx déle xxx 18 xxxxx.
§3
Xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxx poskytne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 odst. 1 zákoníku práce xx xxxx
x) 60 Xx xx 72 Kč, trvá-li xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 xxxxx,
x) 92 Kč xx 110 Xx, xxxx-xx pracovní xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx však 18 xxxxx,
x) 144 Kč až 172 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxx pohonných hmot
Xxxx xxxxxxxx ceny xx 1 litr xxxxxxx xxxxx xxxxx §158 odst. 3 xxxx třetí xxxxxxxx xxxxx xxxx
a) 26,30 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 91 xxxxxx,
b) 26,80 Xx x benzinu xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,
x) 29,00 Xx x benzinu xxxxxxxxxxxxxx 98 xxxxxx,
x) 28,50 Kč x xxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxxxx č. 357/2007 Sb., xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot, se xxxxxxx.
§6
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009.
Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 451/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 451/2008 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 462/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.