Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009.


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
448/2008 Sb.
448
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 16. xxxxxxxx 2008
x úpravě náhrady xx xxxxxx na xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vojenských cvičení x o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx platu po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx vzniklé služebním xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx vojáků)
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 3 xxxxxx x. 220/1999 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx §127 xxxx. 3 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx:
§1
Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx xxx xxxxxx plné xxxxxxxxxx xxxx částečné invalidity xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx nemocí x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku"), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx rozhodný xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), se xxxxxxx x 4,4 %.
§2
Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx §1 nezvyšuje.
§3
Xxxxxx xxxxx §1 se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx náhrada xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009.
§5
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009.
Předseda xxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxx x. r.
Xxxxxxxxxx xxxxxx:
XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 448/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §62 xxxxxx x. 220/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrech xxxxxx x xxxxxx.
§118 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxx xxxxx č. 329/2005 Sb., x xxxxxx náhrady xx xxxxxx na výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx vojáků xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx náhrady xx ztrátu xx xxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx vojáků z xxxxxxxx (úprava xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xxxxxx).
Nařízení xxxxx č. 12/2007 Sb., x xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání vojáků xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx vojáků z xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxx č. 373/2007 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání vojáků xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu služby xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx (úprava xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx).