Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009.


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
448/2008 Sb.
448
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx dne 16. xxxxxxxx 2008
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx vojenských xxxxxxx x x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx)
Xxxxx nařizuje xxxxx §71 odst. 3 xxxxxx x. 220/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrech xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx §127 xxxx. 3 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x vojácích x xxxxxxxx:
§1
Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx částečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx za ztrátu xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx částečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx"), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu1), se xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodný xxx výpočet xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, popřípadě zvýšený xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2), se xxxxxxx x 4,4 %.
§2
Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008, průměrný xxxxxxx se xxxxx §1 xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxx bez žádosti xxxxxx; xx žádost xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx invalidního xxxx částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpisů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx upravená xxxxx xxxxxx nařízení přísluší xx 1. ledna 2009.
§5
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 2009.
Předseda xxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxx xxxxxx:
JUDr. Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 448/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §62 xxxxxx x. 220/1999 Xx., x průběhu xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
§118 xxxxxx č. 221/1999 Xx., o xxxxxxxx z xxxxxxxx.
2) Nařízení xxxxx č. 329/2005 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vojenské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx služby xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxx č. 12/2007 Sb., o xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx vojáků z xxxxxxxx (úprava xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxx č. 373/2007 Sb., x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vzniklé služebním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x úpravě xxxxxxx xx ztrátu na xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx vojáků).