Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2008.


Zákon, kterým se mění zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
130/2008 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna živnostenského zákona Čl. I

Přechodná ustanovení ke změně živnostenského zákona Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o silniční dopravě Čl. VI

Přechodná ustanovení Čl. VII

ČÁST PÁTÁ - Změna puncovního zákona Čl. VIII

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl Čl. IX

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. X

ČÁST OSMÁ - Změna obchodního zákoníku Čl. XI

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. XII

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. XIII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. XIV

Přechodné ustanovení Čl. XV

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XVI

ČÁST TŘINÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. XVII

ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XVIII
130
XXXXX
xx dne 20. xxxxxx 2008,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. I
Zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Sb., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Sb., zákona x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., zákona č. 19/1997 Xx., zákona x. 49/1997 Sb., xxxxxx x. 61/1997 Xx., zákona x. 79/1997 Sb., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx č. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Sb., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 122/2000 Xx., zákona x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 158/2000 Xx., xxxxxx č. 247/2000 Sb., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 309/2000 Sb., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., zákona x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Xx., xxxxxx č. 100/2001 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Sb., zákona x. 86/2002 Sb., xxxxxx č. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., zákona x. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 130/2003 Sb., xxxxxx x. 162/2003 Xx., zákona č. 224/2003 Sb., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 38/2004 Xx., zákona x. 119/2004 Sb., zákona x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Sb., xxxxxx č. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 58/2005 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., zákona x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 358/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 76/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx č. 212/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Sb., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Xx. x xxxxxx x. 296/2007 Xx., xx xxxx takto:
1. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
2. X §3 odst. 3 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23x xx xxxxxxx.
Dosavadní písmena x) xx af) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx xx).
3. X §3 odst. 3 xxxxxxx ag) s xxxxxx "xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23x)" xx xxxxxxxx jako xxxxxxx xx).
4. X §3 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx af) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx) zní:
"xx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx23x),".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23x xxx:
"23q) Xxxxx č. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx výsledků dalšího xxxxxxxxxx).".
5. V §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xx), xxxxx xxx:
"ah) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytů x nebytových xxxxxxx.".
6. §4 se xxxxxxx.
7. X §5 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxx xxxxx, xxx byl xxxxxx azyl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx příslušníci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxx osoba.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 25 se xxxxxxx, včetně xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.
8. X §5 xx odstavec 7 xxxxxxx.
9. X §6 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25x xxx:
"(2) Xx bezúhonného se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s jinými xxxxxxxxx činy, x xxx xx uložen xxxxxxxxxxx trest odnětí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx, xxxx
x) xxx xxxxxxx čin spáchaný xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a), xxxxxxxx xxx xxxxx trestný xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
xxxxx xx na xxxx nehledí, xxxx xx xxxxx odsouzen25a).
25x) Xxxxxxxxx §60, 60x, 70 trestního xxxxxx.".
10. X §6 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 25x xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje výpisem x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxx. x) xxxx b). Živnostenský xxxx xx xxxxxxxx xx vyžádat výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu25b). Žádost x vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
25x) Xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
11. V §7 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 25c xxxxx:
"(4) Pokud je x rámci odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx praxe x xxxxx, xxxxxx xx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx osobou samostatně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxx vedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, osobou bezprostředně xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx živnosti, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx vztah"). Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odborných znalostí.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx, xxxxx osvědčují, xx předmětnou činnost xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
x) xx xxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx postavení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ukončen xxxx než 10 xxx před ohlášením xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xx xxxx 3 po xxxx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo institucí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tříleté xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xx dobu 4 xx sobě xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a přípravu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu,
x) xx xxxx 3 po sobě xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx, xxxxxxx-xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx 5 xxx x pracovněprávním vztahu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx než 10 xxx xxxx ohlášením xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x koncesi,
x) xx xxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx postavení, z xxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxx xxxxxx x odpovědností xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) po dobu 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx postavení, xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx ohlášením xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx,
x) xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ukončen xxxx než 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx,
x) xx dobu 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxx kvalifikaci vydaného xxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) po dobu 6 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uznaného xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přípravu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx let jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxx xx xxxxxxxx postavení, přičemž xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ukončen xxxx xxx 10 let xxxx xxxxxxxxx živnosti xxxx podáním xxxxxxx x koncesi,
x) xx xxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušným orgánem xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xx xxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 3 xxxx x pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx než 10 xxx xxxx xxxxxxxxx živnosti xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx, nebo
x) xx xxxx 3 xx sobě jdoucích xxx x pracovněprávním xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxxx státě původu,
xxxxx tak stanoví §21 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu nebo x jednotlivých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx živností xxxxxxx x. 2 xxxx 3 x xxxxxx zákonu; xxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xx použije xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx25x).
25x) Xxxxx x. 18/2004 Xx., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25x se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 25x xxxxxx odkazu xx poznámku xxx xxxxx.
12. X §7 odst. 6 xx slova "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §73x odst. 2" xxxxxxxxx slovy "příloze x. 5 x xxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx nařízení xxxxxxx25x)" xx nahrazují xxxxx "xxxx v xxxx příloze stanoveny" x xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx výkon určité xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
13. §7x se xxxxxxx.
14. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 3 let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 3 let xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx konkursu xxxxx, xx majetek xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx mocí rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
15. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx soudem nebo xxxxxxxx xxxxxxx uložen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx živnosti x oboru xxxx xxxxxxxxx oboru (§7 xxxx. 4), nemůže xx dobu trvání xxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxx provozovat. Jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx provozovat xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx živnosti volné xxxxxxx nedotčeno.".
16. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:
"(6) Xxxxxxx nemůže provozovat xxxxxxxxxx, kterému bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xx 4. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx §58 xxxx. 3 věty poslední. Xxxxxx x udělení xxxxxxx v xxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
17. X §10 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "odstavci 5".
18. X §10 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx "§47 xxxx. 6 xxxx xxxxx x v §47 xxxx. 7" xxxxxxxxx xxxxx "§47 xxxx. 5 xxxx druhé x x §47 xxxx. 6".
19. X §10 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx oprávnění
x) xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x údaji xxxxx §60 xxxx. 4 xxxx. a), x) nebo x) (xxxx xxx "xxxxx"),
x) xx vydání xxxxxx stejnopisem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx28x) xxxx pravomocným xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 28x) xxx:
"28c) §8a xxxxxx č. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx.".
20. V §10 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 28 xxxxx:
"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxx xxxxxx zahraničním xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx zakladatelům, popřípadě xxxxxxx xxxx osobám, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx právnická xxxxx xxxx založena, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám; xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodního xxxxxxxx28).
(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx-xx xxxxx xx zápis xx lhůtě 90 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx podmínky pro xxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §62 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
21. X §10 xx xxxxxxxx 6 až 8 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 x 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.
22. X §10 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
23. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x slovo "dva" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
24. V §11 xxxx. 4 xxxx. a) a x) xx xxxxx ", xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx živnost xxxxxxxxxxxx průmyslovým způsobem" xxxxxxx.
25. X §11 xxxx. 5 xx slova "příslušnému xxxxx §45" zrušují, xxxx xxxxx x xxxxx xx nahrazují xxxxx "Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sám xxxxxxxxx zástupce, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x ukončení výkonu xxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.", xxxxx "xxxxxxxx xxxx xx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx ", neoznámil-li xxxxxxxxxx živnostenskému úřadu xxxxxxxxxx xxxxxx odpovědného xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx lhůty" se xxxxxxx.
26. V §11 xxxx. 7 xx slova "příslušnému xxxxx §50" xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxx se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx výkonu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podnikatele.", xxxxx "xxxxxxxx xxxx xx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx ", neschválil-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx" xx xxxxxxx.
27. X §11 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozastaveno" xxxxxxxxx xxxxx "provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
28. X §13 odst. 4 xx xxxxx ", xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§45 odst. 1, §50 odst. 1) xxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxx skutečnost xxxxx xxx ve xxxxxx.".
29. X §14 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx čárkou, xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova ", xxxx x rozdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xx xxxxx "může xxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,", xx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx rozdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx," x xxxxx "xxxx. 6, §47 odst. 7" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx. 5 a 6".
30. §16 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
31. §17 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29b, 29x x 29e xxx:
"§17
(1) Xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx sloužící x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "automat") x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx k nim xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právo. Xx xxxxxx živnostenského xxxxx xx podnikatel xxxxxxx xxxxxxxx vlastnické xxxx užívací xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx mobilní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxxx provozoven xx xxxxxxxxxx povinen xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prokázat oprávněnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx a xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx v xxx xxxxxxxxxx živnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podnikatel xx xxxxxxx zahájení a xxxxxxxx provozování živnosti x provozovně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx provozování živnosti x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. g) x §45 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §50 x pro automaty x xxxxxxx xxxxxxxxxx. X oznámení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.
(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů29b) x byla řádně xxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovny; xx neplatí xxx xxxxxxxx.
(5) V xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx trvalý xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky, xxx-xx xx pobyt xxxxxxx, a umístění xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxx, x živnosti xxxxx xxxx činnosti,
x) xxxxx zahájení (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx živnosti x xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, provede xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podnikatele.
(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx a zvenčí xxxxxxxxx označena obchodní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnikatele x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx. Mobilní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx být dále xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx místě xxxxxxxxx nebo adrese, xx které xx xxxxxxxx organizační složka xxxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelům29c) xxxx xxx xxxxxx x zvenčí viditelně xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odpovědné za xxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxx provozní xxxxx xxxxxxx xxx xxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 8 je xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxx důvody, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx mobilních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovat xxxxxx, xxxxx prodej xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx koncesi, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx určité xxxxx zboží xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx29x).
29b) Například xxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
29x) Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29x) Xxxxxxxxx xxxxx x. 79/2005 Xx., x opatřeních k xxxxxxx před škodami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29x x 29f xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod čarou x. 29x a 29x xxxxxx xxxxxx xx tyto poznámky xxx xxxxx.
32. Xxxx xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 30, 30a, 31 x 31a xxx:
"XXXX DRUHÁ
XXXXX XXXXXXXX
HLAVA X
XXXXXXXX OHLAŠOVACÍ
§19
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 x 22,
x) xxxxxxxx vázané, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovena.
Díl 1
Xxxxxxxx řemeslné
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu.
Xxxxxxx způsobilost
§21
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dokladem x
x) řádném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem30) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) řádném xxxxxxxx středního xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx31) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příslušném oboru,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxx31) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) řádném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx31x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx25x),
f) xxxxxxx xxxx uznání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obor xx xxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx23x).
(2) Občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxx
a) u xxxxxxxx uvedených x xxxxx X xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu doklady xxxxx §7 odst. 5 xxxx. b), x) nebo x),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X přílohy x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x), x), x) xxxx h), xxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) xxxx x).
§22
Doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxxx xxx xxxxxxxxx doklady x
x) řádném xxxxxxxx středního xxxxxxxx x výučním listem30) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v oboru,
x) řádném ukončení xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou31) v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,
x) xxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání31) x xxxxxxxxx xxxxx vzdělání x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oboru,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx31x) x příslušné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxx rekvalifikace30a) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxxxxx jednoroční xxxxx x xxxxx, nebo
x) vykonání xxxxxxxxx xxxxx v oboru.
Díl 2
Xxxxxxxx vázané
§23
Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx.
§24
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx způsobilost xxx xxxxxx živnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx x této xxxxxxx.
(2) Xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uznání odborné xxxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxx xxxxx
§25
(1) Xxxxxxx xxxxx xx živnost xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prokazování xxxxxxx xxx jiné xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky (§6 xxxx. 1).
(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxx činností, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx volné, xxxx xxxxxxx v příloze x. 4 x xxxxxx xxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§26
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx živnosti xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxxxx zákonu.
§27
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx koncesované xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přílohou x. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxx xx upravena zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxx.
(2) Xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uznávacím xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx podnikateli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních škol x xxxxxxx odborných xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČSR x. 31/1987 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx školách a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx, vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx XX x. 354/1991 Sb., o xxxxxxxxx školách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30x) Xxxxxxxx x. 21/1991 Xx., x xxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 324/1992 Xx.
Vyhláška x. 524/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání a xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
31) Xxxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.
31x) §45, 46 x §98 xxxx. 1 zákona č. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
33. X §28 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx části. Xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx živnosti xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxxxx xxxxxx.".
34. V §31 xxxx. 2 xx xxxxx "pro účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 16" xxxxxxx.
35. X §31 xxxx. 12 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx "Živnost xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx".
36. V §31 xxxxxxxx 14 xxx:
"(14) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 a 13 xxxxxxxxxxxx úřad zapíše xxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x provedeném zápisu xxxxxxxxx podnikatele.".
37. X §31 se xxxxxxxx 15 x 16 zrušují.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 17 xx 21 se xxxxxxxx xxxx odstavce 15 xx 19.
38. §33 xx zrušuje.
39. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx".
40. X §34 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xx jeho žádost".
41. V §34 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
42. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx: "Xxxxx, xxxxx x xxxxx živnostenského oprávnění, xxxxxxxxxxxx rejstřík".
43. Xxxxxx xxxxx X xxxxx čtvrté xxx: "XXXXXXXXXX XXXXXXXX".
44. Xxxxxx nad §45 xx xxxxxxx x §45 zní:
"§45
(1) Fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxxx provozovat ohlašovací xxxxxxx, xx povinna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx x ohlášení xxxxx
x) jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx (název xxxx, xxxx části, xxxxx ulice, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, poštovní xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxxx, stát) x xxxxx příjmení,
b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx, provozuje-li živnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pobytu x Xxxxx republice (xxxxx xxx xxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx popisné a xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx číslo) x xxxxx xxxxxxx xxx písmenem x) xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx36x) (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x údaje x xxxxx xxxxxxxx). Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx popisné x orientační, xxxx-xx xxxxxxxxx, poštovní směrovací xxxxx),
x) xxxxxxx xxxxxxxxx s vymezením xxxxx odstavce 4, xxxxxxxx xxxxx doplňující xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) provozovnu xxxx xxxxxxxxxx, ve kterých xxxx provozování živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx ukončení provozování xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx živnost xx xxxx určitou; xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxx xxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx než den xxxxxxxx.
(3) Právnická xxxxx v ohlášení xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx (xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, název xxxxx, číslo popisné x orientační, bylo-li xxxxxxxxx, poštovní xxxxxxxxx xxxxx) x jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx živnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx x Xxxxx republice x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku36a) (x xxxxxxxx rodného příjmení x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx), jde-li x xxxxxxxxxx právnickou xxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxx x bydlištěm xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx jejího xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) předmět xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx,
x) provozovnu xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) datum vzniku xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xx-xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx.
(4) Ohlašovatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. U ohlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volné xxxx xxx ohlášen v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x tomuto xxxxxx. Xxxxxxx podnikání xxxxxxxx řemeslné a xxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 1 x 2 x xxxxxx xxxxxx x úplném nebo xxxxxxxxx rozsahu.
(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx tyto xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx identifikačních xxxxx.".
45. X §45a xxxx. 1 x 2 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
46. X §45a odst. 3 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2," zrušují.
47. X §45x xxxx. 4 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje x xxxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx písmene x).
48. X §45x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje x xxxxx "současně x xxxxxxxxx podle §49 xxxx. 1 xxxx xxxxx §56 xxxx. 1" xx xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx".
49. X §46 xxxxxxxx 1 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 36x xxx:
"(1) Xxxxxxx xxxxx připojí x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nestanoví jinak,
x) xx-xx občanem xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, výpis x evidence trestů xxxx rovnocenný xxxxxx xxxxxx příslušným soudním xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx členským xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §6 xxxx. 3 věty xxxxx. Xxxxxxxx-xx tento xxxx výpis z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před notářem xxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx posledního xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx může být xxxxxxxx dokladem x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky bezúhonnosti,
x) je-li občanem xxxxxx státu xxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx a), xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx rovnocenný doklad xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxx osoba čestné xxxxxxxxxx x bezúhonnosti xxxxxxx před notářem xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxx xxxxx být starší xxx 3 xxxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobilost, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zákon xxxxxxxx,
x) je-li zahraniční xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx povinnost x §5 xxxx. 5; xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx zřizuje xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, x doklady x xxxx provozování; xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx užívání xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx místo podnikání, xxxx-xx xx xx xxxxxxxx (§5 xxxx. 2), xxxx v xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizační složka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxx právního xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x umístěním xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x umístěním xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx,
g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx funkce; podpis xx prohlášení xxxx xxx úředně xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36x).
36x) Xxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 36x xx xxxxxxx.
50. V §46 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;", xxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx 2" xxxxxxx.
51. X §46 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
52. X §46 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"x) prohlášení xxxxxxxxxxx zástupce, xx xxxxxxxx s ustanovením xx xxxxxx; xxxxxx xx prohlášení musí xxx úředně ověřen, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".
53. X §46 xx xxxxxxxx 6 zrušuje.
54. Xxxxxx xxx §47 se xxxxxxx.
55. §47 xx 49 xxxxx:
"§47
(1) Xxxxxx-xx ohlašovatel xxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxx, provede živnostenský xxxx zápis xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxx vydaném fyzické xxxxx xx xxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, jinak xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x zahraniční osoby xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx, označení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, byla-li zřízena, x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxxxx x bydliště, xxxxxxxxx místo xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vedoucího,
x) xxxxxxxx firma, xx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4, případně xxxxx doplňující xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx podnikání,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx určitou, xxxx x osoby xxxxxxx x §5 xxxx. 5 doba xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx uvede
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, x zahraniční xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx x jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) předmět podnikání x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 odst. 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
d) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx-xx ohlášení xxxxxxxxxxx xxxxx §45 x 46, vyzve xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxxx závad. Ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně však 15 dnů. Xxxx-xx x tomu xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prodloužit xxxxx x xxxxxxxxx. Po xxxx xxxxx uvedené xx výzvě neběží xxxxx xxx provedení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx ohlášení xx počátku xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 4, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx zjistí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ukončí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vydá xxxxx.
(6) Nesplňuje-li xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, živnostenský xxxx xxxxxx xxxxxx x rozhodne x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevzniklo. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxx osoby xxxxx §10 odst. 4, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx xxx vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Jedná-li xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx též doklad x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 x xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx x datu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx.
(8) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 doklad x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24x) do 6 xxxxxx xxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxxx xxxxx podle §10 xxxx. 4; nedoloží-li xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty k xxxx vydání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty x důvodech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx byl proveden x xxxxxxx xx xxxxxxx, zahájí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Řízení ukončí xxxxxxxxxx xxxxxx zápisu x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxx xxxxx.
(11) Xxxxx x xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x živnostenském xxxxxxxxx xxxx ve výpisu x xxx živnostenský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx výpis.
§48
(1) Živnostenský xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§60 xxxx. 5) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávajícímu správu xxxx x xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, xx-xx xx známa, a xxxxxx xxxx organizaci, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxx xxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vztahuje x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxx pokračování v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podnikatele, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx o xxx, xx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 10 x 11.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx písemně oznámí xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 7, vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastavení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxx 30 xxx ode xxx provedení zápisu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
§49
(1) Podnikatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(2) Xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx případu xxxx xxxxx (§47 odst. 2 xxxx 3) xxxx xxxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxxxx zápisu. Xxxx-xx xxxxxxxx změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx 15 xxx, x zápis xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx oprávnění v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx se o xxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 x xxxxxxxxxxxx úřad x případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědný zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx podnikatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx to xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx živnostenský xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx provozování živnosti.".
56. Xxxxxx hlavy XX xxxxx xxxxxx xxx: "XXXXXX O XXXXXXX".
57. X §50 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Osoba, xxxxx hodlá provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x vydání xxxxxxx u živnostenského xxxxx.".
58. X §50 odst. 2 xx xxxxx "§45 xxxx. 2 až 4" xxxxxxxxx xxxxx "§45 odst. 2 xx 5".
59. X §51 odst. 1 se věta xxxxx zrušuje a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.".
60. X §52 xxxx. 3 xx xxxxx "§47 odst. 8 x 9" xxxxxxxxx slovy "§47 xxxx. 7 x 8".
61. X §53 odstavce 4 x 5 xxxxx:
"(4) Osobě uvedené x §5 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx koncesi na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Pro náležitosti xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §47 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) a §47 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxxxxx. V xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3.".
62. §54 x 55 xxxxx:
"§54
(1) Xxxxxxxxxxxx úřad xx 5 xxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx provede xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx výpis.
(2) Xxx vydání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §47 odst. 2, 3 x 11 xxxxxxx.
§55
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §48 xxxxx obdobně.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x koncesované xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx též orgánu, xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 1.".
63. V §56 odst. 1 xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx již zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" x věta druhá xx xxxxxxx.
64. X §56 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx koncesní listinu xx xxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx rejstříku. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §48 xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx (§47 xxxx. 2 nebo 3) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedeném xxxxxx xxxx xxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění".
65. V §56 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx provede xxxxx do živnostenského xxxxxxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx §54 xxxx. 1.".
66. V §56 xxxx. 4 xx věty xxxxx x xxxxxx zrušují.
67. V §57 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx list xxxx xxxxxxxx listina byly xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
68. V §57 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxx, oznámí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx je vázáno xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení x xxxxxx. Nedoloží-li xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx ji vyzve, xxx xxx učinila xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxxxx doloženo xx xxxxxxxxx xxxxx, živnostenské xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.".
69. V §58 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx §50 odst. 1" xxxxxxx.
70. X §58 xxxx. 1 xx na xxxxx textu xxxxxxx x) slovo "xxxx" xxxxxxxxx slovy "nejedná-li xx o xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 u xxxxxxxx xxxxx,".
71. X §58 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", nebo" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem (§47 xxxx. 10).".
72. X §58 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1" xxxxxxx.
73. X §58 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1" xxxxxxx x xx xxxxx textu xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx oznámil přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §31 odst. 12".
74. V §58 xxxx. 4 se xxxxx "příslušný xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx §50 xxxx. 1" zrušují.
75. X §58 xx xxxxxxxx 5 x 6 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 38x xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
76. X §58 xxxx. 5 xx xxxxx "§45 odst. 1 x §50 xxxx. 1 x xxxxx xxxxx podnikání" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx".
77. X §60 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx 2 xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 2 až 5" x xxxxx "xxxxxxxx 4 x 5" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 3 x 4".
78. X §60 odst. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x" x xx slova "xxxxx narození x xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx a".
79. X §60 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx d) doplňují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,".
80. X §60 xxxx. 2 xxxx. e) se xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
81. X §60 odst. 2 xxxxxxx j) xxx:
"j) datum xxxxxxxx výpisu xxxxx §10 xxxx. 4,".
82. V §60 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "(§7x xxxx. 8, §28 xxxx. 2 x §45 xxxx. 4)" nahrazují xxxxx "[§45 xxxx. 2 xxxx. x), §45 xxxx. 3 xxxx. x) x §45 xxxx. 4]".
83. X §60 xxxx. 2 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.
84. X §60 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x rodných xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy.".
85. X §60 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 7.
86. X §60 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vydává v xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x) podnikateli xxxxx xxxxx §47 xxxx. 2 nebo 3,
x) xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3,
x) xxxxxxxx výpis, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3,
d) xxxxxxxxx x určitém zápisu, xxxxxxxxx potvrzení x xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.".
87. V §60 xx xx xxxxx textu odstavce 5 xxxxxxxx xxxxx "xxxxx prostřednictvím příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx registru. Xxx předávání údajů xxxxx §45x xxxx. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx".
88. V §60 odst. 6 xx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx seznamem," xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x rodných xxxxx".
89. V §60 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 2 x xxxx. x) xxxx 2 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají slova "x xxxxx".
90. X §60 xxxx. 7 x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx účely x x xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému rejstříku" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx stanovených zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
91. X xxxxxxx části xxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx delikty".
92. X §60a xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx".
93. §60x se xxxxxxx.
94. X xxxxx páté xxxxx XX xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 40 x 41 xxx:
"XXXXX XX
XXXXXXX XXXXXXX
§61
Přestupky
(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx
a) x rozporu s §13 odst. 2
1. xxxx xxxxx xxxxxxx v §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx, xx hodlá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
2. xxxx osoba xxxxxxx x §13 odst. 1 xxxx. b) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xxxx
x) jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3.
(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x).
(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx xxxx živnost xxxx živnostenské oprávnění,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx pro xxxx živnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) předmětem živnosti xxxxxxxxxxx, xxxx by xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx
x) xx 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,
x) do 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,
x) xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),
x) xx 750 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b),
x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).
(5) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze x xxxxxxxx řízení xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000 Xx.
Správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx
§62
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikatel xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 5, pouze xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxx pro živnost xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx koncesovanou podle §11 odst. 7,
x) neustanoví xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 8,
x) x rozporu x §17 xxxx. 3
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx místnostem xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx umístění xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 4,
h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 7, 8 xxxx 9,
x) v rozporu x §17 xxxx. 10 nezajistí, xxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zboží xxxxxx chráněným xxxxxxxxx xxxxxxx,
j) poruší xxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti podle §27 odst. 3,
x) v xxxxxxx x §31 odst. 2
1. neoznačí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx prostorám, x nichž má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx s §31 odst. 4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předmět xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx s §31 odst. 7 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §31 xxxx. 4, 5, 6,
n) x xxxxxxx x §31 xxxx. 8 koupí xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx s §31 xxxx. 9 xxxxxxxxx, xxx x provozovně xxxxxx xxx prodej xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx spotřebiteli xxxx přítomna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo slovenského xxxxxx,
x) v xxxxxxx x §31 xxxx. 10 xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
q) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 12,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 13,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §31 xxxx. 15,
x) v xxxxxxx x §31 odst. 16 nesdělí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx s §31 xxxx. 17 xxxxxxxxxx zaměstnance, kteří xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxx x xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x),
x) v xxxxxxx x §49 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx údajů x dokladů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx x §56 odst. 1 xxxxxxxx změny a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
y) neprokáže xxx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69x odst. 4.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
a) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x), x), x), x),
x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), x), x), x), x), j), x), x), x), x), x), x), x),
x) xx 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x),
d) xx 20 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x),
e) do 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x správní delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(3) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 Kč x xxxxxxxx řízení, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaplatit. Xx blokové řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxx40).
§63
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx provozuje xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx
x) předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx správní xxxxxx se xxxxx xxxxxx
a) do 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a),
x) xx 750 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),
x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§64
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx možno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přihlédne k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxx nezahájil xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne, kdy xx o xxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 3 let xxx dne, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx živnostenské xxxxx.
(5) Na odpovědnost xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx fyzické osoby41) xxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx x odpovědnosti x xxxxxxx právnické xxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx z xxxxx je příjmem xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxx činnost xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.
40) §84 x 85 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
41) §2 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
95. X xxxxx xxxx se hlavy XXX x XX xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx čarou x. 41 xxxxxxx.
96. §67 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
97. X §68 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "vzájemně xxxxxxxxxxxx".
98. §71 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§71
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx lze učinit x kteréhokoliv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxx živnostenský xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx prvnímu.
(2) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx o xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx určuje podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx úřad, který xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx provést xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 45 xx xxxxxxx.
99. §72 xxx:
"§72
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx správy28c).
(2) Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, který xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx si podatel xxxxxx živnostenský úřad xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx podání. Je-li xxxxxx učiněno x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx-xx xx podatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx dne xxxxx učiněno podání x kontaktního xxxxx xxxxxxx správy. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx místo xxxxxxx správy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
100. §73x xxx:
"§73x
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oborů xxxxxxxx živnosti xxxxx.".
101. Xxxxxxx x. 1 xx 3 xxxxx:
Xxxxxxx č. 1 k xxxxxx x. 455/1991 Sb.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 455/1991 Xx.
Příloha x. 3 x xxxxxx x. 455/1991 Xx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx publikaci xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
102. Xx přílohu x. 3 se xxxxxxxx xxxxxxx x. 4 x 5, xxxxx xxxxx:
Příloha x. 4 x zákonu x. 455/1991 Sb.
Xxxxxxx č. 5 x zákonu x. 455/1991 Sb.
Xxxxxxx xxxx digitalizovány xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx do úplného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxx živnostenského xxxxxx
1. Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx činnostmi v xxxxx živnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem, zůstává xxxxxxxxx. Živnostenský úřad xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx organizační složky xxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx povoleného xxxxxx, xxx podle místa xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx) vyzve xx 6 měsíců ode xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dokladů x xxxxxxx způsobilosti, xxxxx xx nová xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx x doložení xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedenou xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dosavadním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění až xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podnikateli. Xxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx 56 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Řízení x udělení x xxxxx koncese xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxx účastníka xxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxx-xx xxxxx zákonem xx xxxxx vázané xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
6. Došlo-li xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovacích, xx podnikatel xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx živnosti x xxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx novou xxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx případě xx xxxxxxxxxx oprávněn x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
7. Došlo-li xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx podnikatel xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx živností xxxxxxxxxx volnou, je xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozsahu.
9. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x §21 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky podle xxxxxxxx x. 154/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 235/2000 Sb., xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
10. Předměty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona obory xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxx č. 4 x xxxxxx x. 455/1991 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Živnostenský xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pobytu, x xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx podle místa xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxx podnikateli xxxxx x obory xxxxxxxx podle přílohy x. 4 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx změně nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
11. Oprávnění k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zachována. Xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozoval xxxxxxxx činnost x xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Marným uplynutím xxxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxxx tuto živnost xxxxxx.
12. X xxxxxxx, že xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx zastaví.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XXX
Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 228/2005 Xx., zákona č. 357/2005 Sb., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., zákona č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., zákona x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Sb., zákona x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx č. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx. x zákona č. 379/2007 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X xxxxx I xxxxxxx xxxxxxx 10 xx na konci xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxx: "Xxx-xx výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy26), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx poplatek xx xxxx xxxxxxx.".
2. X části X xxxxxxx xxxxxxx 24 xxx:
"Položka 24
x) Ohlášení živnosti xxx vstupu do xxxxxxxxxxxxxx podnikání Xx 1&xxxx;000
b) Další xxxxxxxx živnosti Kč 500
x) Xxxxxxx xxxxxxx o koncesi xxx vstupu do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000
x) Přijetí xxxxx žádosti o xxxxxxx Xx 500
x) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xx 500
x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 500
x) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xx 100
x) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx rejstříku na xxxxxx Kč 20 xx každou x
xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Kč 50
Xxxxxxxxx poplatku xxxx
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx podnětu.
3. Xxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxx uvedená x xxxxxxxxx x) x x), navazuje-li xx xxxxx již xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxx oboru xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx
1. Xxxxx xxxx xxxxxxxx více živností xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) xx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx vybere xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx živnost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) a x) xx splatný při xxxxxxxx změny. Nebude-li xxxxxxxx zaplacen, správní xxxx xxxx xxxxxxxxx.
3. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx více xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx položky, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx žádost x provedení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx položce podáno xxxxxxxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxx26), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) je xxxxxxx xxxx, jejímuž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx doručeno.".
3. X xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx 155 xx doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxx podle §72 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 150".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 24 xxxxx X přílohy k xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxx xx správním xxxxxxxx zaplaceno xxxx, xxx xx xxxxxxxxx x položce 24 xxxxx I xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx poplatníkovi xxxxx.
XXXX TŘETÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx
Xx. X
X §3 xxxx. 1 zákona č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 38/1995 Xx., xxxxxx č. 304/1997 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 150/2000 Sb., xxxxxx č. 361/2000 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 577/2002 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 411/2005 Xx. x xxxxxx x. 226/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §6 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 8 až 10 xx označují xxxx xxxxxxxx 7 xx 9.
2. X §6 se xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx x odpovědným xxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxx způsobilost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxx účinností xxxxxx xxxxxx nahrazena vysvědčením x státní nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx žádost xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx žadatel xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx že xxx odpovědným xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx §6 odst. 7 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx správního xxxxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. VIII
Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 19/1993 Xx., xxxxxx č. 127/2003 Xx. a xxxxxx x. 157/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §43 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:
"x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx slitin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kovů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx dentální xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxxxx §48.".
2. §48 xxx:
"§48
(1) Výrobce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx klenotnických xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx požádá Puncovní xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x splnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx materiály xxxxxxxxx ke klenotnické xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx, ani x xxxxx účelům xxxxxxx do xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xx základě žádosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxxx xxx provozování xxxxxx klenotnických xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Puncovní xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Zjistí-li Puncovní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx neodstraní xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx
Čl. XX
Zákon č. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, šíření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx děl, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 40/1995 Xx., zákona x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 499/2004 Xx. a zákona x. 249/2006 Xx., xx mění takto:
1. V §2x xxxx. 1 se xxxxx "opis xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
2. V §2x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxx xxxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
ČÁST SEDMÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví
Xx. X
Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., 120/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 326/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., zákona x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 59/2006 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx. x xxxxxx x. 342/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §59 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx20) příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx" xxxxxxx.
Poznámka xxx xxxxx č. 20 xx xxxxxxx.
2. X §59 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku
Xx. XX
Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., zákona x. 286/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Xx., zákona č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx č. 77/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Sb., zákona x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 367/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Sb., xxxxxx č. 15/2002 Xx., xxxxxx č. 125/2002 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., zákona x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 87/2003 Sb., zákona x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx č. 484/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Sb., zákona x. 216/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx. a zákona x. 344/2007 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §34 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je podnikatelem, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx o xxx x xxxxxxx hodnoty, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx dvacet xxxxxxx Kč.".
2. X §37 xxxx. 1 xx xx xxxxx "do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "pokud xxxxxx xxxx skutečnosti zjistitelné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XII
Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., zákona x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 325/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 311/1999 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 253/2000 Xx., xxxxxx č. 58/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Sb., zákona x. 165/2006 Sb. x xxxxxx č. 230/2006 Sb., xx xxxx takto:
1. X §1 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 9 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx písmena i) xx x).
2. X §1 xxxx. 2 xx slova "x) až x)" xxxxxxxxx slovy "a) xx x)".
3. X §3 odst. 2 xx xxxxx "x j)" xxxxxxx.
4. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "x), x), x) x o)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x) a x)".
5. V §6 xxxx. 2 se xxxxx "x), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x) x m)".
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Xx., zákona č. 669/2004 Xx., zákona x. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx. x xxxxxx č. 170/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 odst. 4 xxxx. c) xx xxxxx "p)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
2. X §5 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) včetně poznámky xxx xxxxx č. 39x xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x o).
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 517/2002 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona č. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx č. 110/2007 Xx. a zákona x. 269/2007 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §4 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) koordinuje x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.".
2. §5x zní:
"§5b
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
3. Za §8 xx vkládá nový §8x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx
§8x
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx podacího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxx XXXXX).
(2) Kontaktními xxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou
x) xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx,
x) zastupitelské xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx poštovní xxxxxxx15) x Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx republiky.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx mohou xx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou xxx tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx jinak, xx xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx přenesené působnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx XXXXX xxx užít xxx xxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy (Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx terminál - Xxxxx XXXXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
4. V §9 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx x informačním systému xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx elektronickou xxxxxxx11x) xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy"), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxx vydávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. S přihlédnutím x současným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx.".
5. V §9x odst. 2, x §12 odst. 1 xxxx. j) x v §12 xxxx. 2 se xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "8x".
6. X §9x se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
7. X §12 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
8. §12x xx xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8x xxxxxx x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2003 Xx., xxxxxx č. 253/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Sb. x xxxxxx x. 345/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §11a odst. 1 se slova "xxxxxx, krajského úřadu, xxxxxxxx xxxxx, matričního xxxxx nebo zastupitelského xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx4x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx4x)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 4x zní:
"4x) §8x zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx.".
2. X §11x odst. 2, 3 x 4 x x §11x xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxxx orgán" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx4x)".
3. X §11x odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx místem xxxxxxx správy".
XXXX TŘINÁCTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Čl. XXXX
Zrušuje xx:
1. Xxxxxxxx vlády č. 140/2000 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxx x. 468/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 140/2000 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx vlády x. 492/2004 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 140/2000 Xx., kterým se xxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády x. 468/2000 Xx.
4. Nařízení xxxxx č. 209/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx živností, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.
5. Vyhláška č. 154/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řemeslných.
6. Xxxxxxxx x. 235/2000 Xx., kterou se xxxx vyhláška Ministerstva xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 154/1996 Xx., k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxxxxxxxx živností xxxxxxxxxx.
7. Vyhláška č. 295/2001 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odborné způsobilosti xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
XXXXXXXX
Čl. XVIII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 130/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.