Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.12.2008.


Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
431/2008 Sb.
431
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
ze xxx 4. prosince 2008
x xxxxxxxxx xxxxxx voleb do xxxxxxxxxxxxxx obce
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §58 xxxx. 4 xxxxxx č. 491/2001 Xx., o volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx 4. dubna 2009 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx:

xxxx

xxxxx

xxxx

XXXXX

Xxxx xxx Xxxxxx

XxxxxxxxxxMinistr:
XXXx. Mgr. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 431/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.12.2008.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.