Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.05.2001 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
161/2001 Sb.
161
VYHLÁŠKA
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
ze xxx 26. xxxxx 2001,
kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů
Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxxxx x. 118/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti zaměstnavatele x x změně xxxxxxxxx xxxxxx:
§1
Rozhodnou xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx mzdových xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx od 1. xxxxxx 2001 xx 30. xxxxx 2002 xxxxxx 13&xxxx;491 Xx.
§2
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
XxXx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 161/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 9.5.2001.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.