Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
365/2008 Sb.
365
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 22. xxxx 2008,
xxxxxx se xxx xxxxx důchodového pojištění xxxxxxx xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 2007 x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu za xxx 2007 x xxxxxxxx částky pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2 a 4 x §107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 134/1997 Xx., zákona x. 289/1997 Xx. x xxxxxx x. 353/2001 Xx.:
§1
Xxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx rok 2007 xxxx 21&xxxx;527 Xx.
§2
Výše xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx všeobecného vyměřovacího xxxxxxx za xxx 2007 činí 1,0942.
§3
Částky xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxxxx x. 155/1995 Xx. a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 257/2007 Xx. xx xxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxx 10&xxxx;000 Xx se xxxxxxx na 10&xxxx;500 Xx,
x) xxxxxx 24&xxxx;800 Xx xx xxxxxxx xx 27 000 Xx.
§4
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2009.
Xxxxxxxx xxxxx:
Ing. Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí:
XXXx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 365/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.