Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.05.2001 do 31.12.2022.


Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v ČR na léta 2001 - 2003

35/2001 Sb. m. s.

35
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxx 5. března 2001 bylo x Xxxxxxx podepsáno Xxxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx xx gymnáziích x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2001 - 2003.
Xxxxxxxx vstoupilo x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 7 xxxx podpisu.
Xxxxx xxxxx Ujednání se xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX
xxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx Španělska x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx na xxxx 2001 - 2003
V xxxxxxx x články 1.4. x 1.5. Prováděcího xxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Španělského království xx léta 1999 - 2001, xxxxxxxxxxx x Madridu xxx 18. xxxxxxxx 1998, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kultury x sportu Xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") xxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx 1
1. Xxxxxx vyjadřují xxx uspokojení ze xxxxxxxxxx, která xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spolupráce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 680 x Praze 4, xxxxx existuje od xxxxxxxx xxxx 1990 - 91, a Xxxx-Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 1995 - 96, x xxxxxxx xx na xxxxxxxx dalších xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 9.
2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxx strany xx xxxxxxx xxxxxxx tříd x výukou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a sdělit xxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxx, xxxxx předchází xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xx xxxxxxx x xxxxxx vybraných xxxxxxxx xx španělském xxxxxx xx studium šestileté x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:
x) V xxxxxxx xxxx ročnících xxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx vyučovacím xxxxxxx xxxxx český, xxx probíhá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozsahu 22 xxxxxxxxx hodiny. Xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxx roce xxxxxx, xxxx xxx xxx přijat přímo xx 2. xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, vykoná-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx uskuteční xx účasti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
x) Xxxxx španělského jazyka, xxxxxxxxxx x kultury (xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx Španělska) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracovaných smíšenou xxxxxx odborníků x xxxxxxxxxxx xxxxx stranami.
x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částečně xxxx zcela ve xxxxxxxxxx xxxxxx (matematika, xxxxxx, chemie) xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
x) Xxxxxxxx konkurs xx xxxxxxxx xx 4 xxxx španělských xxxxxxx dvojjazyčných gymnázií, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 20 xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx musejí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx smíšenou komisí x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků.
x) Přijmout žádosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx vzdělávacím xxxxxxx xxx následný xxxxx učitelů nejpozději xx 1. xxxxxx.
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx příspěvků, xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx možnostmi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávacími xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předmětů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx základních učebnic xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxxxx podle rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx případě xxxxxx upřesňován x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obou xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx uhradí xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx Španělska x xxxx).
x) Prostudovat xxxxxxx spolupráce xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx znalostí xxxxxxx učitelů, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx gymnáziích xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx španělském xxxxxx, x věnovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osob, xxxxx získají xxxxxxxx x odborná xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx strana, xxxxx xxxxxxx odpovídající materiální x personální xxxxxxxx xxx úspěšný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx gymnázií, xx xxxxxxxx:
x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx španělskými xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx 2 xxxxxxxx roků.
x) Zaručit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx právo xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, xxxxx přísluší xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Španělští xxxxxxx xx své pedagogické xxxxx budou respektovat xxxxxx české xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx Smlouvě xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx x z xxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 8. xxxxxx 1980, xxxxx vstoupila x xxxxxxxx xxx 5. xxxxxx 1981 (Xxxxxxx o dvojím xxxxxxx).
x) Xxxxxxxx xxxxxxxx učitelům v xxxxxxx s českými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x nebudou xxxxxxx do jiného xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx pracovní povolení.
x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx jim xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Tito xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx pedagogické práci x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx stejná xxxx xxxxx osob, xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxx prostory.
e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastní náklady xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx auta xxxxxxx, xxxxx si xx xxxxx přát, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx.
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přibližném xxxxx xxxx x xxxxxxxx materiálu xxxxxxxxx xxxx měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx roku. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx paritně složenou x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jejíž činností xxxx:
a) Sledovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osnov xxx výuku španělského xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, umění x xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x navrhovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxx odpovídající kvality xxxxx.
c) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyučující x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx aktivit xxxxx-xxxxxxxxxxx tříd.
x) Xxxxxxxxx x navrhovat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx učitelů, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx x uvedených xxxxxxx.
Xxxxxx 6
1. Xxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx:
x) Písemné a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
x) Písemné x xxxxx xxxxxxx xx španělského xxxxxx, xxxxxxxxxx x kultury (xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx).
x) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx jeden xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dalšího xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx témat těchto xxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jazyka, xxxxxxxxxx x xxxxxxx (dějepis, xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx jednu xxxxxx x rozpracovat xx.
3. Žáci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumenty, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx studiem 2. maturitního xxxxxxx - XXXXX. Xx xxxxxxx žádosti x xx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x být xxxxxxx xx xxxxxxxxx univerzity xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx ukončili xxxxxxxxxx xxxxxx uznaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřady. Udělený xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxx x xxxxxxx xx některou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx podle xxxxxx xxxxxxxx vykonají xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx posuzovat xxxxxxx xxxxxxx, budou xxxxxx xxxx xxx pracovníci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx jeden bude xxxxxx místopředsedou xxxxxx. Xxxxxxx práv uvedených x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx španělských členů xxxxxx.
Článek 7
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx věnovat pozornost xxxxxxx výuky v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx španělském xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx doporučení, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
Toto Ujednání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podpisu x xxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003.
Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx automaticky xxxxxxxxxx xx doby schválení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx jedna xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti.
Xxxx x Xxxxxxx dne 5. xxxxxx 2001 xx dvou původních xxxxxxxxxxxx, každé x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx obě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxx v. r.
xxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x sportu Xxxxxxxxx
Xxxxx del Xxxxxxxx Vera x. x.
ministryně xxxxxxxx, xxxxxxx a sportu

Informace
Právní xxxxxxx č. 35/2001 Xx. m. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.5.2001.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 35/2001 Xx. x. x. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 5/2023 Sb. m. s. x xxxxxxxxx xx 11.1.2023.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.