Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2015.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.08.2007 do 30.09.2015.


Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

218/2007 Sb.

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 266/2006 Sb. Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 267/2006 Sb. Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 264/2006 Sb. Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 110/2006 Sb. Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 218/2000 Sb. Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb. Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
218
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2007,
kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Sb., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., zákon č. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 155/1995 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx č. 266/2006 Xx.
Čl. X
Xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:
1. X §91 xx číslo "2008" nahrazuje xxxxxx "2010" x xxxxx "2018" se nahrazuje xxxxxx "2020".
2. X §92 xxxx. 1, 2 x 3 xx xxxxx "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2009" x číslo "2008" se xxxxxxxxx xxxxxx "2010".
3. X §92 xxxx. 5 písm. x) xx slova "(§194, 195 a 199 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx)" xxxxxxx.
4. X §94 odst. 1 xx xxxxx "2007" nahrazuje xxxxxx "2009".
5. X §94 xxxx. 2 xx xxxxx "2008" xxxxxxxxx xxxxxx "2010".
6. X §95 xx xxxxx "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2009" x číslo "2008" xx nahrazuje xxxxxx "2010".
7. X §99 xx číslo "2008" xxxxxxxxx číslem "2010" x xxxxx "2011" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2013".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 267/2006 Sb.
Čl. XX
Xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se mění xxxxx:
1. Xxxx xxxxx se zrušuje.
2. X části xxxxx čl. VI xx xxx 4 xxxxxxx.
3. X xxxxx deváté čl. XX se xxx 1 zrušuje.
4. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx zrušuje.
5. X části xxxxxxx xxxxx xx. XXXXX xx číslo "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2009" x číslo "2008" xx xxxxxxxxx číslem "2010".
6. X xxxxx třicáté xxxxx xx. XXXXXX se xxxxx "2008" nahrazuje xxxxxx "2010".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 264/2006 Sb.
Xx. XXX
X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. XXX xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákoníku xxxxx, se xxxxx "2008" xxxxxxxxx xxxxxx "2010".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 110/2006 Xx.
Xx. XX
X §7 xxxx. 2 xxxxxx č. 110/2006 Sb., o životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx konci xxxxx písmene a) xxxxxxxx slova "a xxxxx úrazového pojištění, x xxxxxxxx bolestného, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x. 218/2000 Xx.
Čl. X
Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 493/2000 Sb., xxxxxx x. 141/2001 Xx., xxxxxx x. 187/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 479/2003 Sb., xxxxxx č. 186/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Xx., zákona x. 127/2005 Sb., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 546/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 140/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx. x xxxxxx x. 267/2006 Xx., se xxxx xxxxx:
Za §80 xx xxxxxx xxxx §80x, xxxxx xxx:
"§80x
Xxxx prostředků xx xxxxxxxx v xxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx roce 2010 xxxx 120 xxx. Xx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 155/1995 Sb.
Xx. XX
X §16 xxxx. 3 xxxxxx č. 155/1995 Sb., o důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., zákona x. 281/2004 Xx. x xxxxxx x. 24/2006 Xx., xx xx xxxx třetí xxxxxx věta "Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xx 31. xxxxxxxx 2009 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx renta19a).".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19x zní:
"19a) §20 x 21 xxxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců.".
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxx částí čtvrté xx šesté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2010.
Vlček x. r.
Xxxxx x. x.
Topolánek x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 218/2007 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 22.8.2007, x výjimkou částí čtvrté xx šesté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2010.
Xxxxxx xxxxxxx x. 218/2007 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 205/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.